facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Masarykova univerzita založila MUNI Ventures

30. 4. 2024
Masarykova univerzita založila MUNI Ventures

Masarykova univerzita otevírá novou kapitolu v propojení vědy a společnosti s cílem přinést vědecké objevy tam, kde mohou nejvíce pomoci – mezi lidi. Z těchto důvodů založila vlastní společnost MUNI Ventures.

muni ventures titulkaPosláním MUNI Ventures je, aby se řada objevů, patentů a dalších unikátních vědeckých výsledků rychleji dostala do praxe. Nová dceřiná společnost Masarykovy univerzity, která v ní drží 100% vlastnický podíl, se zaměří na urychlení převodu vědeckých objevů, patentů a inovací do praktického využití. Dlouhodobá vize rektora Martina Bareše jejím založením nyní získává konkrétní podobu. „Masarykova univerzita je nejen vzdělávací institucí, ale také univerzitou zaměřenou na vědu a výzkum. Dlouhodobě zastávám názor, že smysluplná věda by měla přinášet praktické užitky zejména lidem. Proto jsem o založení MUNI Ventures usiloval, neboť prostřednictvím této společnosti můžeme zvýšit rychlost a efektivitu převodu inovací z laboratoří do praxe,“ objasňuje rektor Martin Bareš.

Vznik společnosti MUNI Ventures, jež bude hospodařit s počátečním kapitálem 2 miliony korun, vkladem poskytnutým univerzitou z Fondu komercializace, dostala na starosti Monika Jandová, prorektorka Masarykovy univerzity pro personální politiku, celoživotní vzdělávání a udržitelnost. „MUNI Ventures by se měla stát živým mostem mezi akademickým světem a skutečnými tržními potřebami, mostem transformace vědeckého poznání na hmatatelné výsledky. Partnerem MUNI Ventures při vyhledávání zajímavých komercializačních projektů na MU zůstává Centrum pro transfer technologií MU, které má v této oblasti dvacetiletou praxi. Komerčně zajímavé projekty budou v konečné fázi převedeny na MUNI Ventures, jež proces komercializace univerzitního know-how efektivně dokončí,“ uvádí prorektorka Monika Jandová.

Hospodaření a činnost MUNI Ventures bude plně v souladu s cíli univerzity. I proto se jednatelkou společnosti stala po pečlivém výběru Dagmar Vágnerová Linnertová z Katedry financí Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity. Ze své funkce bude zodpovídat za obchodní vedení MUNI Ventures, které má přispět nejen k transformaci výzkumu na úspěšné komerční projekty, posilování univerzitní činnosti v oblasti inovací a spolupráci s průmyslem, ale může také jménem Masarykovy univerzity vstupovat do různých investičních fondů, komunikovat s investory a podporovat vznik univerzitních spin-offů.

„Chceme vytvořit prostředí, kde každý objev může najít svou cestu k veřejnosti. Takovým typickým příkladem může být vývoj nového léčiva. V současné době trvá velmi dlouho, než se objev z laboratoře dostane až k lidem. Tento proces je však možné urychlit. MUNI Ventures by v takovém případě zajišťovala prostředky a podporu pro jeho další vývoj a testování, aby se z vědeckého objevu stal reálný produkt zajímavý pro trh. Chceme, aby naše vědecká práce měla větší reálný dopad a představovala přínos pro společnost,“ uzavírá Dagmar Vágnerová Linnertová.

 

Zdroj: Masarykova univerzita