facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Pavel Plevka povede následujících pět let CEITEC Masarykovy univerzity

5. 4. 2024
Pavel Plevka povede následujících pět let CEITEC Masarykovy univerzity

Strukturní virolog Pavel Plevka uspěl ve výběrovém řízení na ředitele výzkumného institutu CEITEC Masarykovy univerzity a s účinností od 1. července 2024 stane v jeho čele na dalších pět let. Dosud vedl institut od června loňského roku v roli ředitele pověřeného výkonem funkce poté, co byl tehdejší ředitel Jiří Nantl jmenován náměstkem ministra školství.

ceitec plevka

V nové etapě se nový ředitel chce zaměřit na rozvoj centra v souladu s aktuálními trendy, aby CEITEC Masarykovy univerzity byl vyhledávanou volbou vědeckých talentů a atraktivním zaměstnavatelem.

CEITEC Masarykovy univerzity je součástí konsorcia CEITEC a poskytuje špičkové podmínky vědcům z celého světa pro výzkum v oblasti živých věd se zaměřením na strukturní biologii, rostlinnou biologii, molekulární medicínu a neurovědy. Strukturní virolog Plevka se během svého několikaměsíčního pověření vedením institutu zaměřil zejména na posílení spolupráce uvnitř vědecké komunity, zefektivnění podpůrných institucionálních procesů a evaluaci administrativních služeb. Na tento základ bude navazovat v následujícím pětiletém období, kdy se chce soustředit především na rozvoj soudržnosti vědecké komunity, která je klíčová pro mezioborovou spolupráci, sdílení dobré praxe mezi vědci, rozvoj manažerských trendů v administrativním vedení institutu a přenos měkkých dovedností. Jeho strategická vize zahrnuje také rozvoj technik v oblasti korelační analýzy vzorků s použitím OMICS přístupů v kombinaci se světelnou a elektronovou mikroskopií a využití nástrojů umělé inteligence, které mohou výzkumníkům přinést nové perspektivy.

„Věřím, že zavádění korelativních technologií a podpora vědců při jejich používání nám otevře nové možnosti provádět unikátní experimenty a překonat limitace dosavadních postupů a běžně dostupných nástrojů,“ říká Pavel Plevka. „Excelentní výzkum musí následovat nové trendy, a to se týká nejen práce v laboratoři, ale i vyhledávání vědeckých talentů, způsobů, jakými je věda komunikována směrem k odborné i široké veřejnosti, nebo jak se moderní institut, jako je CEITEC Masarykovy univerzity, staví k výzvám dnešní doby,“ dodává nový ředitel.

Výběrová komise se na Pavlu Plevkovi shodla jednomyslně jako na vhodném kandidátovi a doporučila ho rektorovi Masarykovy univerzity Martinu Barešovi ke schválení. „Pavel Plevka, jenž patří mezi nejrespektovanější vědce v České republice, již ve své dočasné roli pověřeného ředitele prokázal vysokou kvalitu manažerských dovedností. Ty jsou v kombinaci s jeho osobními zkušenostmi ze zahraničí skvělým předpokladem pro vedení CEITEC Masarykovy univerzity jako moderní výzkumné instituce 21. století. Během svého nadcházejícího funkčního období se může opřít nejen o dosavadní spolupráci s relevantními pracovišti Masarykovy univerzity, ale i o dobré vztahy s mezinárodními i českými partnery,“ uvádí rektor Bareš.

Zvolení Pavla Plevky ředitelem a směr jeho strategie tak dávají tušit, že CEITEC Masarykovy univerzity se v následujících pěti letech bude rozvíjet nadále v souladu s principem otevřené vědy, který institutům takového formátu zajišťuje kontinuální růst a dobré jméno u odborné i laické veřejnosti doma i ve světě.

 

Zdroj: Masarykova univerzita