facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

Ernst & Young - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Transfer znalostí a spolupráce

Transfer znalostí a spolupráce

příklady úspěšného transferu, spolupráce mezi výzkumem a aplikační sférou

Další posun v mikroskopickém zkoumání materiálů pomocí inovovaného zařízení LiteScope, který vyvinula a vyrábí brněnská společnost NenoVision, je cílem projektu Technologické agentury ČR zahájeného letos v dubnu. Kromě společnosti NenoVision, která je prvním spin-offem výzkumného centra CEITEC VUT, se do projektu zapojí i další subjekty z akademické sféry.

21. 5. 2020

NenoVision

Elektrická aktivita mozku je hlavním předmětem zájmu skupiny vědců z katedry informatiky a výpočetní techniky Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni. Letos skončila jejich tříletá práce na projektu BASIL, což je systém ovládání počítače mozkem, který má nesoběstačným lidem pomoci vyjádřit jejich základní potřeby a získat alespoň omezenou kontrolu nad domácností.

16. 5. 2020

Západočeská univerzita v Plzni

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (VŠCHT) má ve své vědecké DNA zakódován nejen základní výzkum, ale také výzkum aplikovaný. Posledním příspěvkem k této větvi tvůrčí činnosti je návrh linky na regeneraci bezvodého methanolu pro společnost VUAB Pharma, tradičního českého výrobce v oblasti farmacie.

8. 5. 2020

VŠCHT Praha

Ve spolupráci České hlavy s Hospodářskou komorou, Svazem průmyslu a dopravy, Asociací malých a středních podniků a dalších podnikatelských svazů vznikl projekt Konektor. Pomůže zvýšit informovanost o projektech výzkumných organizací a najít pro ně vhodného partnera z praxe.

7. 5. 2020

Česká hlava

Vzhledem k aktuální situaci kolem pandemie nového typu koronaviru bylo nutné přesunout 8. národní konferenci transferu z léta na podzim. Letošní ročník se uskuteční od 10. do 12. listopadu 2020 v Brně.

29. 4. 2020

Vědavýzkum.cz

V Česku postupně roste ochota k zakládání spin-off společností jako jedné z možných forem transferu znalostí z akademické sféry do praxe. Které vysoké školy a výzkumné instituce jsou v tomto ohledu průkopníky? A jakým firmám se již podařilo etablovat?

23. 4. 2020

Vědavýzkum.cz

Co se rozumí spin-off společností? Jaké specifické charakteristiky mají takzvané akademické spin-offy? A jak je to s majetkovou účastí výzkumné organizace? Jaké mají jednotlivé typy spin-off společností výhody a úskalí? Těmito a dalšími otázkami se zabývá článek Mateje Klimana.

18. 4. 2020

Matej Kliman

Pokud byla devadesátá léta minulého století obdobím přípravy transferu, byl nástup milénia obdobím jeho rozkvětu. Finance z EU umožnily vznik pracovišť transferu znalostí na většině výzkumných institucí a došlo k reformě hodnocení a podpory výzkumu a vývoje završeného vznikem Technologické agentruy ČR. Tematika transferu si začala získávat svůj respekt a místo ve společnosti.

11. 4. 2020

Jakub Hruška

Devadesátá léta minulého století jsou obdobím negativního dopadu privatizace na aplikovaný výzkum, ale i podnikatelského apetitu. Pojem transfer technologií znalo jen pár zasvěcených. Hlavním úkolem byla výuka k podnikání. Jediným zdrojem znalostí byly zahraniční zkušenosti českých vědců a výzkumníků a převzaté modely jako například podnikatelská a inovační centra a inkubátory podporované Evropskou komisí.

8. 4. 2020

Jakub Hruška

Rozvíjející se mezinárodní síť KETGATE přináší příležitost pro setkání firem, hledajících řešení problémů v oblasti výroby, nových technologií či dalších směrů vývoje s výzkumnými centry, které jim je mohou nabídnout. Vzhledem k vypuknutí pandemie COVID-19 proběhne celá akce virtuálně, a to 7. května 2020.

7. 4. 2020

Vědavýzkum.cz