facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Věda do praxe: Rollkontejner pro kurýrní služby

31. 5. 2023
Věda do praxe: Rollkontejner pro kurýrní služby

Kurýrní služby, v současnosti velmi rozšířená forma doručování zásilek, využívají pro rozvoz kusových zásilek standardní lehká silniční nákladní vozidla. Zásilky jsou většinou v nákladovém prostoru ručně ukládány na podlahu a řazeny dle doručovací trasy, což zvyšuje časovou náročnost. Efektivnější ukládání pomůže řešit rollkontejner.

logistika2

Originální a užitečné

Ruční ukládání zásilek volně v úložném prostoru vede k vyšším časovým nárokům při nakládce kurýrních vozidel, omezené kapacitě, poškození zásilek během přepravy, a také ke zvyšování časové náročnosti vydávání zásilek konečným příjemcům.

Uvedený problém spolehlivě řeší technický prostředek (speciálně upravený rollkontejner), ve kterém jsou zásilky přehledně uspořádány na rozměrově variabilních policích s definovanými pozicemi, na nichž jsou bezpečně zajištěny. Takové uložení umožňuje pracovníkovi kurýrní služby rychlou nakládku uceleného objemu všech zásilek pro rozvozovou trasu a snadnou orientaci v těchto zásilkách v místě vykládky.

To ve svém důsledku přináší zvýšení objemu přepravených zásilek, snížení časových nároků na rozvozové linky. Rovněž riziko poškození zásilek během přepravy a ložných operací se snižuje.

Rollkontejner je speciálně upraven tak, aby vyhovoval standardním rozměrům nákladového prostoru dodávkových vozidel a bylo jej možné velmi rychle fixovat v nákladovém prostoru pro zajištění bezpečné přepravy. Nakládka probíhá ruční manipulací přes naváděcí rampu, není tedy nutné pro nakládku používat jakékoli jiné manipulační prostředky.

Třikrát pro

Speciálně vyvinutý technický prostředek, rollkontejner, je rozměrově uzpůsobený tak, aby odpovídal parametrům běžně používaných kurýrních vozidel. Boční a zadní stěna je opatřena speciálním systémem odlehčených bariér, aby celková hmotnost rollkontejneru byla co nejnižší. Obě boční strany jsou pak na čelních sloupcích vybaveny inovativním systémem pro rychlé a bezpečné ukotvení rollkontejneru na ložné ploše vozidla.

Hlavní výhodou jsou nízké pořizovací náklady technického řešení, navýšení ložné kapacity rozvozových vozidel, významné snížení časových nároků na ložné operace, ergonomický, bezpečný, ekonomický a velmi rychlý systém kotvení rollkontejnerů na ložné ploše vozidla, zvýšení bezpečnosti přeprav zásilek (ochrana před poškozením) a nízká provozní hmotnost.

Rollkontejner3D 1

Wanted – hledá se obchodní partner

Řešení je určeno pro logistické operátory, kteří poskytují na trhu služby v oblasti přeprav kusových zásilek a používají standardní rozvozová silniční nákladní vozidla.

Jaké má hlavní autor této inovativní technologie Radek Toušek zkušenosti s transferováním vědeckých výsledků do praxe? „Přenos výsledků vědy a výzkumu do praxe vnímám v oboru logistiky nikoli jako nadstavbu, ale jako nutnost, jelikož teprve implementací inovací se naplno prokáže jejich potenciál pro podnikovou praxi, ať už ve smyslu úspory logistických nákladů či zvyšování kvality logistických služeb. Tímto způsobem lze efektivně podporovat zvyšování konkurenceschopnosti českých podniků ve velmi proměnlivém prostředí evropských i světových trhů a nepřímo tak působit i na stabilizaci zaměstnanosti a rozvoj podnikání v našem regionu.“

Další informace o technologii naleznete v databázi Transfera.cz.

 

Zdroj: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích


Tento článek vyšel v rámci seriálu Věda do praxe vznikajícího ve spolupráci s Centrem transferu technologií AV ČR a spolkem Transfera.cz, který je partnerem rubriky Transfer a spolupráce portálu Vědavýzkum.cz. Transfera.cz je jednotná funkční platforma hájící zájmy transferové komunity v ČR s cílem pracovat na posílení činností v oblasti transferu technologií a jejich rozvoji.

Transfer technologií je zjednodušeně přenos myšlenky, poznatku či vynálezu do praxe. Jde o dlouhou cestu, během které je nutné zajistit dostatečné financování, právní ochranu i správné komerční nasměrování původního nápadu. Bez profesionálního transferu technologií se komerčního úspěchu prakticky žádný vynález nedočká. I tak v praxi v Česku uspěje přibližně každý desátý projekt. Ročně zajišťuje transfer technologií české vědě prostředky v řádech miliard korun.

Transfera logo

CETTAV (Centrum transferu technologií AV ČR) je specializované oddělení Střediska společných činností AV ČR. Poskytuje konzultace a služby všem pracovištím AV ČR v oblasti uplatňování výsledků výzkumu v praxi. Pomáhá vědeckým týmům s konkrétními případy komercializace výsledků, analýzou potenciálu praktického uplatnění, strategií ochrany duševního vlastnictví i smluvním zajištěním spoluprací s aplikačním sektorem. CETTAV vytvořil a stará se o obsah Portálu transferu AV ČR.