facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

Ernst & Young - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Transfer znalostí a spolupráce

Transfer znalostí a spolupráce

příklady úspěšného transferu, spolupráce mezi výzkumem a aplikační sférou

Společnost NenoVision vstoupila zhruba před třemi lety na trh s mikroskopy se svým vlastním atomarním zařízením LiteScope, které umožňuje trojrozměrné zobrazování. Nyní zástupci brněnské společnosti Y Soft oznámili záměr investovat do NenoVision 20 miliónů korun díky své nové investiční platformě. NenoVision je historicky prvním spin-offem CEITEC VUT.

1. 8. 2019

CEITEC

Univerzita Palackého v Olomouci (UP) uzavřela memorandum s litovelskou společností PAPCEL. Vysoká škola a firma budou spolupracovat na vzdělávacích a výzkumných aktivitách v oblasti papírenské chemie, látek, materiálů, 3D tisku a skenování a čištění odpadních vod.

17. 7. 2019

Vědavýzkum.cz

Novinku, která by měla pomoct vyřešit většinu nejistot při tvorbě česky psaných textů, chystají odborníci z Ústavu českého jazyka Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Spolu s kolegy z dalších škol a společnosti Seznam.cz začali vyvíjet nový pravopisný, gramatický a typografický korektor pro český jazyk, který bude časem volně dostupný online.

30. 6. 2019

Masarykova univerzita

Pohorky, čepice, ponožky, ale také nano impregnace a hydroizolační fólie patří mezi výrobky, které nově obstály v drsných podmínkách Antarktidy, a získaly tak ochrannou známku „Testováno v Antarktidě“, kterou uděluje Masarykova univerzita. K loňským třem produktům, které se mohou chlubit tímto označením, tak letos přibylo dalších šest. 

23. 6. 2019

Masarykova univerzita

Odborníci Správy informačních technologií města Plzně ve spolupráci s vědci z Regionálního inovačního centra elektrotechniky (RICE) při Fakultě elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni vyvinuli požární senzory umístitelné pomocí dronů v místě krizové události. Hasičům mohou pomoct především ve špatně dostupném terénu efektivně zvládnout krizovou situaci.

17. 6. 2019

ZČU v Plzni

Sucho. To je v současnosti jedno z nejskloňovanějších slov, nejen v České republice. K lepšímu nakládání s vodou v krajině mohou přispět i vegetační čistírny, jejichž návrhem se zabývá firma ConWe. Jedná se o první spin-off firmu, která vzešla z Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně.

13. 6. 2019

VUT v Brně

V úterý 11. června 2019 se v prostorách Akademie věd ČR uskuteční panelová diskuse o příkladech dobré praxe ze zahraničí a inspiraci pro vlastní transfer na pracovištích AV ČR.

2. 6. 2019

Akademie věd ČR

Grafen je materiál snů. Supertenká forma uhlíku strukturou podobná grafitu, geometrií včelímu plástu, je velmi lehká, zároveň jde o nejpevnější známý materiál na světě. Jeho použití je od medicíny, přes elektrotechniku až po materiálové inženýrství. Současné metody výroby grafenu jsou ale nákladné, rizikové a neekologické. Tým docenta Pavla Pazdery z Ústavu chemie Přírodovědecké fakulty MU přišel s levnějším a ekologičtější způsobem výroby.

25. 5. 2019

Masarykova univerzita

Myšlenka programu česko-izraelského akcelerátoru (CIPA) vznikla jako reakce na současné trendy ve vysokoškolském vzdělávání přiblížit studentům co nejvíce již během studia praxi a reálné požadavky současného byznysu. Týmy studentů z technických univerzit ČVUT a Technionu představily své výsledky v Haifě. Tématem prvního ročníku bylo Smart city.

21. 5. 2019

ČVUT v Praze

Vědci z Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR publikovali v prestižním americkém časopise Science. Jejich výzkum, na kterém se podílela i Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a farmaceutická společnost Zentiva, se týká nových možností využití rozptylu elektronů na nanokrystalických materiálech.

20. 5. 2019

Fyzikální ústav AV ČR