facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Věda do praxe: Látky rostlinného původu proti zubnímu kazu

22. 11. 2022
Věda do praxe: Látky rostlinného původu proti zubnímu kazu

Tým vědců z katedry chemické biologie a katedry experimentální biologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci vyvinuli směs látky rostlinného původu a bylinného extraktu bojující proti tvorbě zubního kazu. Tato technologie si nyní hledá cestu ke komerčnímu využití v zubních pastách a ústních vodách.

VedaDoPraxe zubni pasta

Významným benefitem směsi je kromě prokázané účinnosti i to, že obě její složky jsou přírodní látky nebo látky z nich odvozené.

Zubní pasty s obsahem účinných přírodních látek se u zákazníků těší z mnoha důvodů stále větší oblibě. Tento trend sleduje nový výsledek výzkumu týmu vědců kateder chemické biologie a experimentální biologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, kteří se dlouhodobě zabývají studiem látek přírodního původu, jejich úprav a využíváním v různých aplikacích.

Týmu se podařilo vyvinout směs látky rostlinného původu a bylinného extraktu, jejíž obě složky synergicky působí proti vzniku zubního kazu. Byla prokázána účinnost směsi proti několika kmenům bakterií podílejících se na vzniku zubního kazu a byla provedena celá řada dalších testů stability, bezpečnosti a dalších důležitých vlastností směsi.

Směs již neexistuje pouze v laboratorní podobě, ale byla zamíchána do základů používaných pro výrobu zubní pasty a ústní vody a byly provedeny senzorické testy a další zkoušky, takže výsledek výzkumu má už i konkrétní hmatatelnou podobu.

Tato technologie prošla ve spolupráci s Vědeckotechnickým parkem Univerzity Palackého fází proof-of-concept, která prokázala její funkční, technologickou i ekonomickou životaschopnost, a v současné době si hledá cestu na trh. Její další výhodou je i možnost lokální výroby, a tedy nezávislost na globálním dodavatelském řetězci, protože syntéza jedné složky směsi je realizovatelná kdekoliv a druhá složka, extrakt, pochází z rostlin evropského regionu. Navíc je možnost dotestovat využití dalších rostlin i z jiných oblastí.

Technologie bude prezentována investorům a potenciálním komerčním zájemcům na Transfera Technology Day 1. 12. 2022 v Praze.

 

Zdroj: Univerzita Palackého v Olomouci


Tento článek vyšel v rámci seriálu Věda do praxe vznikajícího ve spolupráci s Centrem transferu technologií AV ČR a spolkem Transfera.cz, který je partnerem rubriky Transfer a spolupráce portálu Vědavýzkum.cz. Transfera.cz je jednotná funkční platforma hájící zájmy transferové komunity v ČR s cílem pracovat na posílení činností v oblasti transferu technologií a jejich rozvoji.

Transfer technologií je zjednodušeně přenos myšlenky, poznatku či vynálezu do praxe. Jde o dlouhou cestu, během které je nutné zajistit dostatečné financování, právní ochranu i správné komerční nasměrování původního nápadu. Bez profesionálního transferu technologií se komerčního úspěchu prakticky žádný vynález nedočká. I tak v praxi v Česku uspěje přibližně každý desátý projekt. Ročně zajišťuje transfer technologií české vědě prostředky v řádech miliard korun.

Transfera logo

CETTAV (Centrum transferu technologií AV ČR) je specializované oddělení Střediska společných činností AV ČR. Poskytuje konzultace a služby všem pracovištím AV ČR v oblasti uplatňování výsledků výzkumu v praxi. Pomáhá vědeckým týmům s konkrétními případy komercializace výsledků, analýzou potenciálu praktického uplatnění, strategií ochrany duševního vlastnictví i smluvním zajištěním spoluprací s aplikačním sektorem. CETTAV vytvořil a stará se o obsah Portálu transferu AV ČR.