facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Transfer znalostí a spolupráce

Transfer znalostí a spolupráce

příklady úspěšného transferu, spolupráce mezi výzkumem a aplikační sférou

Po dvou letech pandemické přestávky se ve dnech 23. a 24. června 2022 v Praze konalo dvoudenní zasedání TTO Circle, iniciativy Evropské komise, která sdružuje významné výzkumné organizace neuniverzitního typu a usiluje o profesionalizaci přenosu znalostí a technologií do praxe. Letošní zasedání hostila Akademie věd ČR.

26. 6. 2022

Akademie věd ČR

Dceřiná společnost Univerzity Karlovy Charles University Innovations Prague, a. s., (CUIP) ve středu 22. června spustila unikátní e-shop pro komerční prodej sloučenin přírodního i syntetického původu získaných na akademické půdě. Jedná se o ojedinělý počin v rámci ČR i zahraničních univerzit.

24. 6. 2022

Univerzita Karlova

Nanočástice jsou téměř všude kolem nás. Pro lidské oko jsou neviditelné, neboť mají rozměry menší, než je vlnová délka viditelného světla. Jejich malé rozměry a vysoká koncentrace v kontaminovaných oblastech z nich činí riziko pro lidské zdraví. Nové zařízení dosahuje objektivních výsledků s vysokou spolehlivostí měření.

15. 6. 2022

Akademie věd ČR

Divize podpory investic agentury CzechInvest a Sdružení pro zahraniční investice AFI spolu s laserovým výzkumným centrem ELI Beamlines Fyzikálního ústavu AV ČR zvou dne 21. června 2022 na Seminář o transferu technologií a spolupráci mezi firmami, univerzitami a výzkumnými ústavy.

15. 6. 2022

CzechInvest

Centrum transferu technologií VŠB-TUO pomáhá převést nové myšlenky vědců a výzkumníků na trh. Nově podpořilo nápad dvou mladých vědců, kteří se zabývali problémem chlazení vysoce zatížených automobilových brzd.

14. 6. 2022

VŠB-TUO

Výzkumníci z Fakultní nemocnice Hradec Králové sestavili unikátní pomůcku, která pomáhá lidem se syndromem spadlé hlavy udržet vysokou kvalitu života. Potřeba poskytnout pacientům odpovídající péči a podpořit udržení dobré kvality života vznikla na Neurologické klinice, kde vyvinuli pod vedením staniční sestry Petry Šolínové první prototyp hlavokrční ortézy.

13. 6. 2022

Fakultní nemocnice Hradec Králové

Tým vědců z výzkumného centra RICE Fakulty elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni vyvinul zcela nový systém, který dokáže eliminovat nebezpečné jevy způsobené třeba padlým stromem do distribuční sítě vysokého napětí. Řešení chrání dva evropské patenty.

11. 6. 2022

Západočeská univerzita v Plzni

Chystaná novelizace zákona o financování vědy a výzkumu by měla zlepšit podmínky a podpořit rozvoj transferu technologií, tedy přenosu vědeckovýzkumných poznatků do praxe. S tímto úvodem vystoupila v Praze ministryně pro vědu, výzkum a inovace Helena Langšádlová na Kulatém stolu k transferu znalostí a technologií, který se konal ve čtvrtek 9. 6. 2022. Transfer podle ní může významně podpořit velký potenciál české vědy.

10. 6. 2022

ÚOCHB AV ČR

Unikátní optický tribometr, který kombinuje dvě různé metody měření, vznikl pod rukama odborníků z Fakulty strojního inženýrství v Brně. Zakázku si zadala japonská firma zabývající se vývojem maziv. Podobný přístroj není žádný komerční dodavatel schopen vyrobit.

5. 6. 2022

Vysoké učení technické v Brně

Technologická agentura ČR realizuje v Nigérii historicky první program podpory výzkumu společně s africkou zemí. V jeho rámci byla v květnu spuštěna výzva na projekty v oblasti transferu a rozvoje technologií. 

4. 6. 2022

Ministerstvo zahraničních věcí