facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Transfer znalostí a spolupráce

Transfer znalostí a spolupráce

příklady úspěšného transferu, spolupráce mezi výzkumem a aplikační sférou

Chystaná novelizace zákona o financování vědy a výzkumu by měla zlepšit podmínky a podpořit rozvoj transferu technologií, tedy přenosu vědeckovýzkumných poznatků do praxe. S tímto úvodem vystoupila v Praze ministryně pro vědu, výzkum a inovace Helena Langšádlová na Kulatém stolu k transferu znalostí a technologií, který se konal ve čtvrtek 9. 6. 2022. Transfer podle ní může významně podpořit velký potenciál české vědy.

10. 6. 2022

ÚOCHB AV ČR

Unikátní optický tribometr, který kombinuje dvě různé metody měření, vznikl pod rukama odborníků z Fakulty strojního inženýrství v Brně. Zakázku si zadala japonská firma zabývající se vývojem maziv. Podobný přístroj není žádný komerční dodavatel schopen vyrobit.

5. 6. 2022

Vysoké učení technické v Brně

Technologická agentura ČR realizuje v Nigérii historicky první program podpory výzkumu společně s africkou zemí. V jeho rámci byla v květnu spuštěna výzva na projekty v oblasti transferu a rozvoje technologií. 

4. 6. 2022

Ministerstvo zahraničních věcí

Arménie je v oblasti výzkumu, vývoje a inovací ambiciózní zemí. Prioritou je zde podpora high-tech odvětví a spolupráce s ohromnou arménskou diasporou, která žije v zahraničí. Země se ale potýká s nedostatkem mladých vědeckých pracovníků a nevyspělou vědeckou infrastrukturou. Přesto se může pochlubit několika úspěšnými iniciativami v oblasti transferu a inovací.

3. 6. 2022

Vědavýzkum.cz

Stručně řečeno se jedná o nekonvenční obráběcí technologii, která najde použití v průmyslu i medicíně. Je méně nákladná a ekologičtější než jiné podobné technologie na trhu. To vše jsou výhody unikátního pulzujícího vodního paprsku, který vytvořil tým vědců z Ústavu geoniky Akademie věd ČR.

1. 6. 2022

Akademie věd ČR

Chytrý ekologický senzor, který pomůže zemědělcům efektivně řídit závlahu. To je nový objev výzkumníků z Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice a jejich partnerů. Novinka v oblasti materiálového tisku je schopná změřit vlhkost i teplotu půdy, a tím pomoci zemědělcům k úsporám a vyšší produkci. Tým chemika Tomáše Syrového si nechává vynález tisku na dřevo patentovat.

30. 5. 2022

Univerzita Pardubice

Kondenzace vody je zcela běžný jev, který má ale nepřeberné množství praktických dopadů v různých průmyslových odvětvích i ve výrobě. Nový přístroj Surface vědců z Univerzity Palackého v Olomouci umožňuje měřit kondenzaci prakticky okamžitě, přesně a téměř z jakéhokoliv pevného nevodivého povrchu.

26. 5. 2022

Univerzita Palackého v Olomouci

Ústav jaderné fyziky AV ČR uzavřel dlouhodobou dohodu o spolupráci s německou firmou Eckert & Ziegler AG, která se specializuje na výrobu radionuklidů pro lékařské účely. Společně budou vyvíjet a vyrábět přípravky na léčbu hned několika druhů rakoviny.

15. 5. 2022

Akademie věd ČR

Přesná a rychlá manipulace s objekty různých tvarů a materiálů je základem automatizace a robotizace v širokém spektru výrobního a zpracovatelského průmyslu. Samotné uchopení objektu však stále představuje velkou technickou výzvu. Právě to se snaží vyřešit bionická soft-robotická chapadla z Fakulty elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni.

11. 5. 2022

Západočeská univerzita v Plzni

Polarografie, přelomová analytická metoda fyzikální chemie, našla uplatnění v desítkách oborů a letos oslavila své sté výročí. Ani nyní však vědci z Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR neztratili zájem o aplikované využití svých vědeckých objevů. Aktuální výsledky své práce představili na nedávné konferenci.

10. 5. 2022

Akademie věd ČR