facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

V Praze se sešla evropská iniciativa na podporu inovací

26. 6. 2022
V Praze se sešla evropská iniciativa na podporu inovací

Po dvou letech pandemické přestávky se ve dnech 23. a 24. června 2022 v Praze konalo dvoudenní zasedání TTO Circle, iniciativy Evropské komise, která sdružuje významné výzkumné organizace neuniverzitního typu a usiluje o profesionalizaci přenosu znalostí a technologií do praxe. Letošní zasedání hostila Akademie věd ČR.

TTO Prague

Transfer Offices Circle (TTO Circle) sdružuje 36 významných výzkumných organizací neuniverzitního typu, ve kterých pracuje více než 198 tisíc vědeckých pracovníků. Síť dlouhodobě usiluje o mezinárodní standardizaci a profesionalizaci tzv. transferu znalostí a technologií neboli procesu, jímž se znalosti a technologie dostávají z excelentního výzkumu do praxe. Členským organizacím nabízí také sdílení zkušeností, osvědčených postupů i odborných znalostí prostřednictvím společných aktivit.

Program zasedání obsáhl řadu témat: mimo jiných třeba tzv. proof of concept neboli rozvoj inovativních produktů založených na originálních nápadech, dále oblast stimulace a podpory vývoje firem spin-off či téma integrované evropské inovační politiky a evropské strategické autonomie. Dotkl se také vybraných oblastí, jako jsou vesmír, obrana nebo zákon o čipech.

„Evropská komise je odpovědná za politiku EU v oblasti vědy, výzkumu a inovací a řešení největších společenských výzev. V rámci TTO Circle je pro nás důležitá jak pokračující spolupráce na poli transferu, tak unikátní napojení na odbornou agendu Evropské komise,“ řekl Martin Smekal, vedoucí Centra transferu technologií AV ČR.

Centrum transferu technologií AV ČR společně s portálem Vědavýzkum.cz přináší pravidelný seriál Věda do praxe, v rámci kterého jsou představovány nejnovější transferové úspěchy. Přečtěte si například o unikátním potravinovém doplňku, který může posloužit jako náhrada tradičních léčivých přípravků, detektoru nanočástic, který lze používat třeba při kontrole emisí nebo o pulzujícím vysokorychlostním paprsku, který je méně nákladnou a ekologičtější náhradou obráběcích technologií.


Centrum transferu technologií AV ČR (CeTTAV) je specializované oddělení Střediska společných činností AV ČR. Poskytuje konzultace a služby všem pracovištím AV ČR při uplatňování výsledků výzkumu v praxi. Pomáhá vědeckým týmům s konkrétními případy komercializace výsledků, analýzou potenciálu praktického uplatnění, strategií ochrany duševního vlastnictví i smluvním zajištěním spoluprací s byznysovou sférou.

 

Redačně upraveno.

Zdroj: Akademie věd ČR