facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

AV ČR podpoří přenos poznatků do praxe pomocí PRAKu

1. 3. 2024
AV ČR podpoří přenos poznatků do praxe pomocí PRAKu

Nová metoda, která zpřesní souběžné měření biomolekul bez ztráty rozlišení nebo citlivosti, licence pro HistoryLab: dílnu pro archiv i školu nebo pro kompaktní optické pinzety. Akademie věd podpoří ve druhé výzvě programu PRAK 11 projektů, jejichž výsledky mají velký potenciál, že se uplatní například v průmyslu. 

prak

Akademie věd ČR (AV ČR) se tak snaží zrychlit přenos vědeckých poznatků z vlastních pracovišť do praxe.

Druhé kolo výzvy Programu rozvoje aplikací a komercializace AV ČR (zkráceně PRAK) oslovilo 22 zájemců z 15 pracovišť AV ČR. Některé ústavy uspěly s vícero projekty. „PRAK se rozjel loni, je to nástroj pro zrychlení přenosu vědeckých poznatků do praxe, jenž umožňuje financovat činnosti, na které doposud v rozpočtech pracovišť často nebyly peníze. Počítáme s tím, že se jedná o kontinuální program se širokým záběrem a zacílením na všechna pracoviště AV ČR,“ říká Martin Smekal, vedoucí Centra transferu technologií AV ČR, které program zaštiťuje.

Senzorové čipy i čištění lodí. A zájem o spin-off

Mezi úspěšné projekty patří speciální úpravy povrchů v senzorových čipech Ústavu makromolekulární chemie AV ČR. Tým chce založit spin-off, který se zaměří přímo na komercializaci této pokročilé technologie. Další spin-off chce pro svůj projekt založit pět úspěšných žadatelů včetně Ústavu geoniky AV ČR. Ten vyvinul pulzující vodní paprsek pro odstraňování nánosů z lodních trupů a hledá zahraniční partnery pro vývoj tohoto nástroje. Velkou výhodou know-how ústavu je, že pro čistění se používá jen voda, a tím odpadá časově i finančně náročná likvidace v současné době používaných brusných přísad.

„Úroveň projektových přihlášek se zvedla. Do budoucna se budeme snažit, abychom ještě dále rozšířili povědomí o tomto programu a získali přihlášky projektů z ještě širšího záběru pracovišť Akademie věd,“ říká Martin Smekal.

Ambicióznost, soulad a proveditelnost

Hodnoticí panel odborníků posuzuje přihlášené projekty na základě tří kritérií. Z hlediska ambicióznosti zkoumá, jaký dopad může projekt mít na danou oblast, jestli je dostatečně nový a uplatnitelný; soulad předpokládá, že navržené aktivity a jejich výstupy mohou dosáhnout očekávaných cílů projektu. Ohledně proveditelnosti odborníci posuzují, jestli projekt může vzhledem k financím i času dosáhnout svých cílů. PRAK podporuje nadějné projekty, které mají blízko k uplatnění v praxi, už druhým rokem. Program řídí a administruje Centrum transferu technologií AV ČR, které zároveň nabízí poradenství, ale i zpětnou vazbu týmům, jež své projekty přihlásily. Finance v řádech stovek tisíc korun poskytuje po schválení Akademickou radou Akademie věd ČR. „V Akademii věd dlouhodobě pracujeme na systematičtější podpoře transferu znalostí a technologií. Perspektivním projektům proto chceme cestu k uplatnění usnadnit,“ říká místopředsedkyně Akademie věd ČR Ilona Müllerová, která má transfer v gesci. „Věřím, že PRAK i ve druhém kole vědcům pomůže, aby se soustředili hlavně na badatelskou práci.“ 

Projekty podpořené ve druhé výzvě PRAK

 • Hmotnostní fotometrie s fázovým a polarizačním měřením (licence) / ÚFE
 • Úpravy povrchů funkčními polymerními kartáči pro senzorové chipy (spin-off) / ÚMCH
 • Komercializace programu CrysTBox (licence) / FZÚ
 • Laser microstructuring of moulds for the plastic industry (spin-off) / FZÚ
 • Měření parametrů optických elementů a systémů metodou absolutní interferometrie (spin-off) / ÚFP
 • Heyrovský Instrument Boutique (spin-off) / ÚFCH JH
 • HistoryLab: dílna pro archiv i školu (licence) / ÚSD
 • Kompaktní optické pinzety (licence) / ÚPT
 • Pulzující vodní paprsek pro odstraňování nánosů z lodních trupů (spin-off) / ÚGN
 • ClimRiskPRO: poskytování dat o budoucím klimatu komerčním i veřejným subjektům (licence) / ÚVGZ
 • Aplikace pro komplexní analýzu perfuzometrických magnetickorezonančních obrazů (licence) /ÚPT

 

Zdroj: Akademie věd ČR