facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Přihlaste své projekty do IV. ročníku Transfera Technology Day

28. 6. 2023
Přihlaste své projekty do IV. ročníku Transfera Technology Day

Spolek Transfera.cz vypisuje národní výzvu cílenou na vědeckovýzkumné projekty, které jsou v pokročilejší či konečné fázi proof of concept a směřují k uplatnění v praxi.

20230626Save the date TT Day 2023

Výzva je vypsána s ohledem na opakovaný zájem o zhodnocení komerčního potenciálu technologií a znalostí. Podrobné zhodnocení projektů zajistí spolek Transfera.cz za významné podpory agentury CzechInvest, společnosti i&i Prague, nadačního fondu Neuron, Technologické agentury ČR a dalších partnerů. Současně proběhne soutěž přihlášených projektů a prezentace nejzajímavějších v rámci finálového dne Transfera Technology Day.

Výzva je určena pro všechny, kdo mají skutečný zájem výsledky VaV reálně rozvíjet nebo je komerčně zhodnotit, případně najít vhodného partnera pro spolupráci.

Tato výzva není oborově vymezena.

Účast projektů z předchozích ročníků musí být doložena popisem výrazného posunu.

Termín sběru přihlášek:
19. 6. – 10. 9. 2023

Transfera Technology Day:
21. 11. 2023 10–16 hodin, v 17 hodin slavnostní vyhlášení

Průběh akce:

hybridní forma (Rakvice, on-line)

Jazyk akce:

dle preference prezentujícího – český, anglický

Způsob přihlašování:

výhradně prostřednictvím databáze technologií spolku Transfera.cz. Registrační formulář na akci naleznete zde.

 

Zdroj: Transfera.cz