facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Transfer znalostí a spolupráce

Transfer znalostí a spolupráce

příklady úspěšného transferu, spolupráce mezi výzkumem a aplikační sférou

V Ostravě proběhne již druhý ročník konference Business2Science, která cílí na efektivní spolupráci mezi světy podnikání a výzkumu. Desátého listopadu přivítá Moravskoslezské inovační centrum (MSIC) významné řečníky z obou sfér, aby debatovali o různých podobách výzkumné excelence. Pestrý program má vést k většímu porozumění a snadnější kooperaci během vytváření inovací.

19. 9. 2022

Moravskoslezské inovační centrum

Pod vedením ergoterapeutky Mariky Hrůšové vznikla na Rehabilitační klinice ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové nová pomůcka, která pacientům po ochrnutí horní končetiny v důsledku cévní mozkové příhody či úrazu usnadňuje provádění každodenních činností. Navíc pomůcka zvyšuje schopnost sebeobsluhy a ulevuje od bolesti zad.

15. 9. 2022

Fakultní nemocnice Hradec Králové

Společnost CasInvent Pharma, která vyvíjí sloučeniny s protinádorovými vlastnostmi, získala investici ve výši 1,3 milionu eur od fondů KHAN Technology Transfer Fund I (KHAN-I) a i&i Biotech Fund (i&i Bio). Díky tomuto financování posílí společnost CasInvent Pharma vývoj svého portfolia inhibitorů kasein kinázy a preklinickou progresi svojí kandidátní sloučeniny.

14. 9. 2022

i&i Biotech Fund

Současné zemědělství se potýká s kombinací negativních vlivů, které zásadně ovlivňují výslednou kvalitu i kvantitu pěstovaných plodin. Na včasnou detekci škodlivých organismů se zaměřili vědci z Mendelovy univerzity v Brně ve spolupráci s dalšími partnery. Experti vyvinuli metody, které pomohou v rané fázi odhalit vybrané choroby, které pěstitelům způsobují největší ztráty.

11. 9. 2022

Mendelova univerzita v Brně

Zástupci Vysoké školy báňské — Technické univerzity Ostrava (VŠB-TUO) dne 8. 9. 2022 podepsali smlouvu o spolupráci s Charles University Innovations Prague (CUIP), dceřinou společností Univerzity Karlovy, která zajišťuje přenos vědeckých poznatků do běžného života. V současnosti CUIP stojí nejen za technologickým transferem nejstarší tuzemské univerzity, ale úspěšně jej zajišťuje také pro vědce z dalších institucí.

10. 9. 2022

VŠB-TUO

Speciální past, kterou vyvinuli odborníci z Biologického centra AV ČR ve spolupráci se soukromými firmami, přináší nové originální řešení v boji s klikorohem borovým. Lesníkům novinka pomůže zmírnit nápor tohoto kalamitního škůdce jehličnanů. Projekt je spolufinancován z programu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA 2 Technologické agentury ČR.

5. 9. 2022

Akademie věd ČR

Využití bioindikátorů k monitoringu kvality životního prostředí je jednou z dostupných metod detekce změn způsobených různými znečišťujícími látkami. Hlavní výhodou použití živých organismů jako bioindikátorů je možnost rychlé detekce toxických látek. Inovativní řešení z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích pro tyto účely využívá raky.

29. 8. 2022

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Nosič nanočástic ve filtračních zařízeních, designové předstěny do interiérů, které propouští tlumené světlo a tlumí také hluk, nebo nosič parfémů. K tomu všemu by mohl sloužit nový materiál, který vzešel z katedry sklářských strojů a robotiky Technické univerzity v Liberci. Katedra si už podala i patentovou přihlášku.

22. 8. 2022

Technická univerzita v Liberci

Od svého založení v roce 2017 si společnost UNICO v inovačním systému České republiky a postupně i v regionu střední a východní Evropy vytvořila své pevné místo. Pod jejím vedením tak v tomto regionu vzniklo již více než sto technologických inovací.

17. 8. 2022

UNICO

Brněnští vědci spolupracují s Evropskou kosmickou agenturou na testování některých materiálů pro budoucí vesmírné mise. Jejich mimořádně přesná aparatura na měření a vyzařování tepla nemá ve světě konkurenci.

15. 8. 2022

Akademie věd ČR