facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Transfer znalostí a spolupráce

Transfer znalostí a spolupráce

příklady úspěšného transferu, spolupráce mezi výzkumem a aplikační sférou

Akademie věd ČR hostila panelovou diskusi o transferu znalostí a technologií. Do budoucna by její vedení chtělo nastolit v této oblasti jednotný směr. Zakončen byl také vzdělávací cyklus pro pracovníku transferu z jednotlivých pracovišť AV ČR.

22. 10. 2020

Akademie věd ČR

Společnost alevia pořádá v rámci letošního ročníku komplexního vzdělávacího programu ve dnech 24. - 25. 11. 2020 pátý modul, který se zaměří na téma komercializace výstupů výzkumu a vývoje. V případě nepříznivé epidemiologické situace se modul uskuteční on-line formou za zvýhodněnou cenu.

17. 10. 2020

alevia

Nově vzniklá spin-off společnost Masarykovy univerzity s názvem Entrant s.r.o. objektivně a neinvazivně monitoruje stres v oborech, kde hraje stresová zátěž klíčovou roli. Vznikající přístroj může pomoci v budoucnu nejen pilotům a astronautům.

10. 10. 2020

Masarykova univerzita

Společnost Dracen Pharmaceuticals, Inc. oznámila, že zahájila klinické testování látky DRP-104 pro léčbu rakoviny vyvinuté v týmu Pavla Majera z Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR ve spolupráci s vědci z Univerzity Johnse Hopkinse v Baltimoru (USA). Látku obdrželi první pacienti, první fáze testování potrvá zhruba 3 roky.

8. 10. 2020

ÚOCHB AV ČR

Tým vědců z Ústavu experimentální medicíny Akademie věd ČR se podílel na vývoji nového patentu na zařízení sloužící k testování toxicity složitých směsí znečišťujících látky v ovzduší. Toxikologický inkubátor, na němž spolupracovali také odborníci z ČVUT v Praze a České zemědělské univerzity v Praze, je schopen testovat například emise spalovacích motorů v reálném provozu.

14. 9. 2020

Akademie věd ČR

Technologická agentura ČR (TA ČR) informuje o možnosti hledání nových obchodních a výzkumných partnerů v zahraničí prostřednictvím kooperační platformy vytvořené v rámci sítě Enterprise Europe Network.

14. 9. 2020

Technologická agentura ČR

Snazší přístup k informacím a rychlejší zavádění medicínských poznatků do praxe. To je cílem digitálního inovačního hubu DIGI2Health. V jeho rámci si vzájemně zpřístupní data vědecké instituce, zdravotnická zařízení i komerční subjekty z celé Evropy.

11. 9. 2020

Univerzita Palackého v Olomouci

Využití řas se v mnohých odvětvích stane neporovnatelně efektivnějším. Čeští vědci dokázali za pomoci elektrolýzy získat tolik ceněnou řasovou biomasu za zlomek běžných energetických nákladů.

22. 8. 2020

Technologická agentura ČR

Tým expertů a vývojářů softwaru a hardwaru ze společnosti AgentFly Technologies ve spolupráci s Fakultou elektrotechnickou ČVUT v Praze vyvíjejí hybridní navigační systém, který bude využitelný v prostředí se sníženou dostupností GNSS signálu (globálního družicového polohového systému – nejčastěji GPS).

19. 8. 2020

BusinessInfo.cz

Hlavním zaměřením GeneSpector s.r.o., nové univerzitní dceřiné společnosti čerpající z technologií pocházejících z Univerzity Karlovy, bude poskytnutí kompletního řešení laboratorní diagnostiky onemocnění COVID-19. V průběhu září plánuje uvést na trh kit pro současnou detekci SARS-CoV-2 a chřipky typu A i B.

18. 8. 2020

Univerzita Karlova