facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

Ernst & Young - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Transfer znalostí a spolupráce

Transfer znalostí a spolupráce

příklady úspěšného transferu, spolupráce mezi výzkumem a aplikační sférou

Odborníci Správy informačních technologií města Plzně ve spolupráci s vědci z Regionálního inovačního centra elektrotechniky (RICE) při Fakultě elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni vyvinuli požární senzory umístitelné pomocí dronů v místě krizové události. Hasičům mohou pomoct především ve špatně dostupném terénu efektivně zvládnout krizovou situaci.

17. 6. 2019

ZČU v Plzni

Sucho. To je v současnosti jedno z nejskloňovanějších slov, nejen v České republice. K lepšímu nakládání s vodou v krajině mohou přispět i vegetační čistírny, jejichž návrhem se zabývá firma ConWe. Jedná se o první spin-off firmu, která vzešla z Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně.

13. 6. 2019

VUT v Brně

V úterý 11. června 2019 se v prostorách Akademie věd ČR uskuteční panelová diskuse o příkladech dobré praxe ze zahraničí a inspiraci pro vlastní transfer na pracovištích AV ČR.

2. 6. 2019

Akademie věd ČR

Grafen je materiál snů. Supertenká forma uhlíku strukturou podobná grafitu, geometrií včelímu plástu, je velmi lehká, zároveň jde o nejpevnější známý materiál na světě. Jeho použití je od medicíny, přes elektrotechniku až po materiálové inženýrství. Současné metody výroby grafenu jsou ale nákladné, rizikové a neekologické. Tým docenta Pavla Pazdery z Ústavu chemie Přírodovědecké fakulty MU přišel s levnějším a ekologičtější způsobem výroby.

25. 5. 2019

Masarykova univerzita

Myšlenka programu česko-izraelského akcelerátoru (CIPA) vznikla jako reakce na současné trendy ve vysokoškolském vzdělávání přiblížit studentům co nejvíce již během studia praxi a reálné požadavky současného byznysu. Týmy studentů z technických univerzit ČVUT a Technionu představily své výsledky v Haifě. Tématem prvního ročníku bylo Smart city.

21. 5. 2019

ČVUT v Praze

Vědci z Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR publikovali v prestižním americkém časopise Science. Jejich výzkum, na kterém se podílela i Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a farmaceutická společnost Zentiva, se týká nových možností využití rozptylu elektronů na nanokrystalických materiálech.

20. 5. 2019

Fyzikální ústav AV ČR

Ústav organické chemie a biochemie AV ČR uzavřel licenční smlouvu na využití nové metody separace prvků vzácných zemin s americkou společností SHINE Medical Technologies, která usiluje stát se světovou jedničkou v bezpečné, čisté a cenově dosažitelné produkci izotopů pro zdravotnictví.

17. 5. 2019

ÚOCHB

Ve dnech 15. a 16. května 2019 se v pražském hotelu Pyramida sešli příznivci transferu znalostí na již 7. ročníku národní transferové konference, kterou tentokrát hostila Univerzita Karlova. První den přinesl zajímavé diskuse i přenášky zahraničních hostů. V rámci inovačního veletrhu Via Carolina se druhý den představily projekty vznikající na půdě nejstarší české univerzity.

17. 5. 2019

Vědavýzkum.cz

Spolek Transfera.cz pořádá dne 5. června 2019 v prostorách Technologické agentury ČR v Praze vzdělávací kurz „Transfer technologií v oblasti zdravotnických prostředků“.

4. 5. 2019

Transfera.cz

V Pardubicích se na dva dny setkali zájemci o problematiku spin-off společností využívajících výsledků výzkumné a vývojové činnosti výzkumných organizací. Téma je velmi aktuální i vzhledem k tomu, že jeden pilíř nově schválené Inovační strategie ČR 2019-2030 se specificky věnuje podpoře start-up a spin-off společností.

28. 4. 2019

Vědavýzkum.cz, SSČ AV ČR