facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Transfer znalostí a spolupráce

Transfer znalostí a spolupráce

příklady úspěšného transferu, spolupráce mezi výzkumem a aplikační sférou

Technopark VŠCHT v Kralupech nad Vltavou sestrojil zařízení, které nabízí unikární řešení pro monitoring koroze. Partnerem projektu se za oblast průmyslu stala firma GEMA s.r.o, která do projektu vložila své znalosti z oboru. Oba partnery pomohlo spojit Středočeské inovační centrum.

19. 2. 2020

Středočeské inovační centrum

Masarykova univerzita spolu s Masarykovým onkologickým ústavem a firmou BioVendor podepsala licenční smlouvu na patentovanou diagnostickou sadu, kterou vyvinul tým Ondřeje Slabého z institutu CEITEC MU. Do dvou let může být testovací souprava k dispozici lékařům.

18. 2. 2020

Masarykova univerzita

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (VŠB-TUO) pokračuje v podpoře svých aktivit v oblasti transferu znalostí a tecnologií. Na konci roku 2019 jí byly uděleny 4 evropské patenty, spolupracuje se soukromou firmou na nové biomedicínské technologii a hostila letos i mezinárodní Global Startup Camp.

16. 2. 2020

VŠB-TUO

Jmenuje se Zora a je to první domácí slepice na světě, která je cíleně geneticky upravená. Zároveň dokáže odolávat viru ptačí leukózy, což je nebezpečný patogen domácí drůbeže. Vědci z Ústavu molekulární genetiky AV ČR a společnosti Biopharm vyvinuli tuto novou linii slepic pomocí molekulárního nástroje CRISPR/Cas9.

14. 2. 2020

Akademie věd ČR

Dva ústavy Akademie věd, dvě fakulty Univerzity Karlovy a komerční sféra se spojily ve výzkumu a vývoji nového imunomodulátoru neboli látky na posílení imunitního systému. Nové preparáty užívalo v rámci preventivního programu dva roky téměř 40 000 zaměstnanců Škoda Auto a.s. Výskyt respiračních onemocnění se za tu dobu reálně snížil.

12. 2. 2020

Akademie věd ČR

Členská schůze spolku Transfera.cz se konala v pátek 7. února 2020 v Praze na Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd ČR. Na programu byly kromě formálních záležitostí – schválení zprávy o činnosti a schválení zprávy o hospodaření – také plán aktivit na letošní rok a diskuse o tématech týkajících se činnosti spolku.

11. 2. 2020

Vědavýzkum.cz

Spolupráce odborníků ze Společného pracoviště Fakulty biomedicínského inženýrství Českého vysokého učení technického v Praze (FBMI) a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy spolu s týmem Centra podpory aplikačních výstupů a spin-off firem na 1. LF UK přinesla nové možnosti rehabilitace a distanční péče nejen o pacienty s poruchami rovnováhy.

9. 2. 2020

Vědavýzkum.cz

V důsledku špatného hospodaření, daného zejména odlesněním, obnažením svahů pastvou a následnou erozí, dochází v Etiopii k celkovému poškozování životního prostředí a degradaci krajiny. Odborníci z Mendelovy univerzity v Brně se zde proto snaží o zlepšení životního prostředí i ekonomických podmínek drobných zemědělců.

1. 2. 2020

Vědavýzkum.cz

Dceřiná firma Univerzity Karlovy pro přenos poznatků a technologií do praxe, CUIP, založila první univerzitní spin-off. Společnost Charles Games, s.r.o., která vznikla ze spolupráce Matematicko-fyzikální fakulty a Filozofické fakulty UK, bude vyvíjet výukové počítačové hry a sloužit jako inkubátor pro studenty.

29. 1. 2020

Vědavýzkum.cz

Evropská asociace pro znalostní transfer ASTP publikovala výsledky rozsáhlého šetření mezi zástupci evropských kanceláří transferu technologií a znalostí. Data poskytují komplexní přehled o stavu transferu v Evropě.

26. 1. 2020

Vědavýzkum.cz