facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

VŠB-TUO zahájila spolupráci s Charles University Innovations Prague

10. 9. 2022
VŠB-TUO zahájila spolupráci s Charles University Innovations Prague

Zástupci Vysoké školy báňské — Technické univerzity Ostrava (VŠB-TUO) dne 8. 9. 2022 podepsali smlouvu o spolupráci s Charles University Innovations Prague (CUIP), dceřinou společností Univerzity Karlovy, která zajišťuje přenos vědeckých poznatků do běžného života. V současnosti CUIP stojí nejen za technologickým transferem nejstarší tuzemské univerzity, ale úspěšně jej zajišťuje také pro vědce z dalších institucí.

Vsb tuo transfer1

„Velice si vážíme možnosti uzavřít smlouvu o spolupráci se společností Charles University Innovations Prague, která v současnosti patří ke špičce transferových pracovišť v České republice a stává se tak významných partnerem při naší snaze posílit business potenciál VŠB-TUO. Na naší univerzitě vzniká řada excelentních výsledků, které jsou zajímavé pro aplikační sektor a přispívají k progresivnímu rozvoji kraje, jenž má ambici stát se evropským centrem zelené energetiky, IT a materiálových technologií. Máme co nabídnout a CUIP je partner, který nám pomůže na základě svých dlouholetých zkušeností s rychlou implementací našich vizí a cílů. Významný posun v této oblasti je i jedním z našich závazků v strategické vizi SMARAGD a jejím projektu REFRESH,“ uvedl prorektor VŠB-TUO pro strategii a spolupráci Igor Ivan. Rozhovor s Igorem Ivanem pro portál Vědavýzkum.cz si můžete přečíst zde.

Podle předsedy správní rady CUIP Otomara Slámy je úkolem společnosti budovat partnerství napříč technologickým transferem v ČR. „Naším cílem je vyhodnotit komerční potenciál jednotlivých technologií a dostat je rychleji k partnerům z komerční sféry. Je nám tak ctí spolupracovat na realizaci společných cílů s kolegy z VŠB-TUO,“ řekl Otomar Sláma. Rozhovor s Otomarem Slámou si můžete přečíst zde.

Jeho tým se na základě smlouvy zaměří na posouzení a výběr technologie ke komercializaci, analýzu a ověření její uplatnitelnosti, vyhledávání partnera, vyjednávaní podmínek smluv, poskytování poradenských a manažerských služeb při zakládání obchodních společností za účelem uplatnění výsledků vědecké a výzkumné činnosti či zajištění propagace.

 

Autorka: Martina Šaradínová

Foto: Hana Martiníková

Zdroj: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava