facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Transfer znalostí a spolupráce

Transfer znalostí a spolupráce

příklady úspěšného transferu, spolupráce mezi výzkumem a aplikační sférou

Hlavním zaměřením GeneSpector s.r.o., nové univerzitní dceřiné společnosti čerpající z technologií pocházejících z Univerzity Karlovy, bude poskytnutí kompletního řešení laboratorní diagnostiky onemocnění COVID-19. V průběhu září plánuje uvést na trh kit pro současnou detekci SARS-CoV-2 a chřipky typu A i B.

18. 8. 2020

Univerzita Karlova

Konference mapující dění v oblasti Proof of concept na Masarykově univerzitě, která se měla uskutečnit 14. října 2020 od 9.00 hodin v brněnském Hotelu Passage, byla zrušena.

18. 8. 2020

Masarykova univerzita

Jak funguje inovační ekosystém na Univerzitě Karlově? Podívejte se na případovou studii prodeje patentové přihlášky na lék proti tuberkulóze, který vzešel z výzkumu Alexandra Hrabálka a jeho týmu na Farmaceutické fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové, americké firmě Svenox Pharmaceuticals.

8. 8. 2020

Univerzita Karlova

Aplikace MAPAVIN je první databází v ČR, která umožní výzkumným týmům informovat podnikatelské subjekty o aktuálních možnostech spolupráce. Vstup do databáze je zdarma.

6. 8. 2020

Transfera.cz

Teplota v místnosti se automaticky přizpůsobuje chování a pocitům lidí, kteří v bytě žijí. Předběhnout dobu o pět, deset nebo i více let mohou spotřebitelé zapojení do takzvaných chytrých energetických mikrosítí. Ty se za poměrně krátkou dobu dokáží naučit všechny zvyky a přání zákazníků a samy vše správně nastaví dříve, než dorazíte domů.

2. 8. 2020

Středočeské inovační centrum

Jak funguje inovační ekosystém na Univerzitě Karlově? Podívejte se na případovou studii vzniku ochranné známky Prověřeno v poušti, která vznikla ve spolupráci Českého egyptologického ústavu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a Centra pro přenos poznatků a technologií UK.

1. 8. 2020

Univerzita Karlova

Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, Ústav makromolekulární chemie AV ČR a Univerzita Karlova podepsaly s firmou Immunotech, součástí koncernu Beckman Coulter, licenční smlouvu na využití společné technologie iBodies® pro měření volného testosteronu v krvi. Nové iBodies umožňují nahradit metodu využívající radioaktivního značení a zjednodušit tak měření volného testosteronu v klinických laboratořích.

31. 7. 2020

ÚOCHB AV ČR

Cévní mozková příhoda je společně se srdečními chorobami a onkologickými onemocněními celosvětově nejčastější příčina úmrtí. V České republice postihne 25 tisíc lidí ročně a bezmála 10 tisíc lidí ročně na její následky umírá. Výzkum v oblasti diagnostiky a léčby cévní mozkové příhody bude nyní komplexnější díky v evropském měřítku jedinečné a úzké spolupráci sedmi brněnských subjektů.

29. 7. 2020

FNUSA-ICRC

Využít potenciál 3D tisku ke zvýšení kvality vzdělávacího procesu a přispět i k růstu pedagogických a didaktických kompetencí učitelů je cílem nového projektu podpořeného Technologickou agenturou ČR. Vedou ho odborníci z Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity spolu s kolegy z Ústavu výpočetní techniky MU a firmou Y Soft, jedním z komerčních lídrů oboru.

26. 7. 2020

Masarykova univerzita

Společnost alevia pořádá v rámci letošního ročníku komplexního vzdělávacího programu v Praze ve dnech 20. - 21. 10. 2020 pátý modul, který se zaměří na téma transferu znalostí a technologií. S ohledem na současnou situaci se uskuteční on-line.

17. 7. 2020

alevia