facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Transfer znalostí a spolupráce

Transfer znalostí a spolupráce

příklady úspěšného transferu, spolupráce mezi výzkumem a aplikační sférou

V tomto příspěvku se podělíme o aktuálně diskutované téma transferu technologií na výzkumných organizacích, které mají právní formu přímo řízených (státních) příspěvkových organizací nebo organizačních složek státu. V Česku jde především o fakultní nemocnice, ale i některé další instituce, které mají společné to, že samy nevlastní majetek.

11. 4. 2021

Matej Kliman

Během podzimu 2020 realizovala Masarykova univerzita průzkum týkající se povědomí o transferu technologií a znalostí. Průzkum zahrnuje zejména dotazování širší univerzitní veřejnosti. Přečtěte si, jaké z průzkumu vyplývají závěry.

31. 3. 2021

Masarykova univerzita

Nigerijská Národní agentura pro vědu a inženýrskou infrastrukturu podepsala s Technologickou agenturou ČR memorandum o porozumění, v němž se obě strany zavázaly rozvíjet bilaterální spolupráci v celé škále oblastí vědy a výzkumu a zejména ve sféře transferu technologií. Zájem na implementaci memoranda a praktické uplatnění v obchodní sféře vytváří prostor pro zapojení českých firem a investorů.

29. 3. 2021

Beata Matusiková

Brno je velmi často díky mnoha univerzitám, jež sídlí v moravské metropoli, označováno jako studentské město. Desítkami tisíc vysokoškoláků to ale nekončí a z Brna se pomalu stává mozkovna Evropy, protože až polovina studentů, která se během studií do Brna nastěhuje, v něm i zůstane.

28. 3. 2021

BusinessInfo

Univerzita Hradec Králové navazuje na dlouhodobě dobré vztahy se zahraničními univerzitami ve Španělsku a na Slovensku a rozšiřuje spolupráci na oblast transferu znalostí a technologií. Zapojené instituce společně rozpracují problematiku převádění technologicko-průmyslových inovací do obchodního prostředí zejména s ohledem na patentově právní a autorskou ochranu vědeckovýzkumných výstupů.

23. 3. 2021

Univerzita Hradec Králové

Záblesky gama záření přicházející spolu s gravitačními vlnami jsou z hlediska astrofyziky zcela zásadní jev, který by měl trvat jen zlomky sekund až sekundu a který se dosud podařilo zachytit jen jednou. To by se mohlo změnit: nejnovější řešení mezinárodního týmu, jehož vědeckým koordinátorem je astrofyzik Norbert Werner z Masarykovy univerzity, plánuje kolem Země rozmístit soustavu malých detekčních zařízení.

20. 3. 2021

Masarykova univerzita

V České republice vznikne nový investiční fond zaměřený především na spin-off společnosti v oblasti přírodních věd, medicíny a biotechnologií pocházející z akademických pracovišť v ČR i okolních zemí.

19. 3. 2021

ÚOCHB

Chtěli, aby jejich vědecké výsledky mohli využívat učitelé, žáci i široká veřejnost. To byla asi největší motivace dvou týmů Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, která je vedla k přihlášení projektu Proof-of-Concept v rámci programu TA ČR Gama 2. Kam se oba týmy v prvním roce posunuly a čím je projekt Proof-of-Concept a spolupráce s Vědeckotechnickým parkem UP obohatily?

10. 3. 2021

Univerzita Palackého v Olomouci

Nanovlákenný materiál ArgeCure vhodný do ochranných roušek, respirátorů a v budoucnu třeba i pro filtraci vody nebo krytí ran včetně popálenin vyvinuli vědci z Univerzity Palackého (UP) ve spolupráci s Vědeckotechnickým parkem UP (VTP UP) a komerčními partnery díky podpoře Technologické agentury ČR (TA ČR).

6. 3. 2021

Univerzita Palackého v Olomouci

Další kamínek do mozaiky možností prezentace výsledků výzkumu z prostředí Akademie věd představilo koncem února Centrum transferu technologií AV ČR. Celoakademický Portál transferu znalostí má za cíl stát se komplexní komunikační platformou pro podporu a rozvoj TZT. Jednoduše řečeno ukázat, co se děje (nejen) v oblasti transferu na AV ČR.

3. 3. 2021

Akademie věd ČR