facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Transfer znalostí a spolupráce

Transfer znalostí a spolupráce

příklady úspěšného transferu, spolupráce mezi výzkumem a aplikační sférou

Umělá inteligence bude pomáhat při stanovování diagnózy pacientů na základě jejich laboratorních vzorků. Na unikátní pilotní technologii MAIA spolupracuje Biologické centrum Akademie věd ČR, Nemocnice České Budějovice a biotechnologická společnost Aiolite.

8. 8. 2022

Akademie věd ČR

Jazyk jako komunikační nástroj patří k nejdůležitějším lidským charakteristikám. Nový projekt Dovyko se zaměřuje na vývoj diagnostického nástroje, který pomůže posoudit jazykový vývoj nejmenších dětí. Přinese ale také dosud neznámá data o raném vývoji jazyka u českých dětí.

1. 8. 2022

Akademie věd ČR

Nanotechnologie a nanomateriály nalézají uplatnění v mnoha oblastech lidského života, například ve zdravotnictví jako nosiče cílené dopravy léčiv. Vědci z Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR nabízejí spolupráci na vývoji nových nanostruktur DNA origami. Využít se mohou právě pro cílený transport léčiv a aktivních látek.

26. 7. 2022

Akademie věd ČR

Rozhoduje za nás Evropská unie? Je nám vnucováno euro? Jak se vyrovnat s energetickou soběstačností a Green Dealem? Šestidílná série v režii Univerzity Karlovy zve širokou i odbornou veřejnost k debatám nad zásadními otázkami spojenými s předsednictvím ČR Radě Evropské unie.

17. 7. 2022

Kampus Hybernská

Výstupů, který mají potenciál být komerčně zajímavé, vzniká na Technické univerzitě v Liberci mnoho. Nyní se proto se vedení univerzity rozhodlo převést část agendy transferu znalostí a technologií na novou dceřinou společnost The University Company TUL.

14. 7. 2022

Technická univerzita v Liberci

Software JellyFish z dílny Jihočeské univerzity v Český Budějovicích umožní ušetřit spotřebu energie vědecko-výzkumným institucím nebo datovým centrům o desítky procent. Přináší však i řadu dalších výhod včetně úspory za nákup dalšího počítačového vybavení. Celý systém je založen na principu efektivního shlukování virtuálních počítačů.

13. 7. 2022

JU

V červnu 2022 v Praze společným setkáním vyvrcholil projekt, který se věnoval inovačním ekosystémům a transferu technologií a znalostí v zemích Visegrádské čtyřky, Gruzii a Arménii. Ukazuje se, že každá země má v této oblasti co zajímavého nabídnout.

10. 7. 2022

Vědavýzkum.cz

Vědci z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity odstartovali přípravu projektu na konstrukci prvního českého vesmírného dalekohledu optimalizovaného na ultrafialovou část spektra.

7. 7. 2022

Masarykova univerzita

Čeští vědci se podepsali pod unikátní počin – digitální rekonstrukci zničeného architektonického dědictví Mosulu. Veřejně přístupná webová aplikace představuje virtuální 3D modely vybraných historických památek, které byly zničeny teroristickou organizací Islámský stát v severoirácké metropoli Mosul.

6. 7. 2022

Akademie věd ČR

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci vyvíjí novou pomůcku pro pedagogy, speciální pedagogy a logopedy s názvem TETRECOM. Pomůcka je založena na technologii „eye tracking“ a pomocí snímače sleduje dráhu pohybu očí dítěte při čtení písmen a čísel. Přesně a včas ukáže, která písmena nebo čísla dělají žákovi problémy.

30. 6. 2022

Univerzita Palackého v Olomouci