facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Věda do praxe: Přepravní papírové palety s nosností až 600 kilogramů

14. 2. 2023
Věda do praxe: Přepravní papírové palety s nosností až 600 kilogramů

Odborníci z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích vyvinuli odolné, a přitom lehké přepravní papírové palety. Reagují tak na extrémní zvýšení spotřeby papírové lepenky spojené s rozvojem e-commerce.

Papírová paleta

Rozvoj e-commerce z posledních let s sebou nese extrémní zvýšení spotřeby papírové lepenky používané na výrobu přepravních boxů a obalů. Mimo to roste také poptávka po lehkých a levných přepravních paletách, které mohou sloužit všude tam, kde se nehodí použít standardní dřevěné europalety. A právě z těchto důvodů vznikla na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích technologie výroby lehkých, a přitom odolných přepravních papírových palet.

Originální a užitečné

Pro výrobu přepravních palet byl zvolen moderní přístup spočívající v upcyklaci vstupního materiálu (tj. přímé znovupoužití odpadové papírové lepenky). Ten upřednostňuje udržitelnost a ekologičnost výroby před konzumním přístupem, kdy jsou pro výrobu používány vždy nové materiály. Výsledkem je pak paleta, která váží pouhých 9 kg, ale má nosnost až 600 kg. Navíc je nejen postup, ale i konečná paleta ekologickým a udržitelným produktem.

Třikrát pro

Přepravní paleta, která díky tomuto konceptu vznikne, může být manipulována nízkozdvižnými i vysokozdvižnými paletovými vozíky bez omezení. Tato paleta je vhodná jak pro distribuční logistické procesy, tak také pro kombinovanou přepravu na velké vzdálenosti, a na rozdíl od standardních papírových palet je určena k vícenásobnému použití, přičemž v rámci testů v distribuci potravinářského sortimentu zvládla 10 výměnných cyklů. Velkou výhodou je možnost velmi snadného a nákladově efektivního přizpůsobení velikosti palety konkrétním potřebám.

Jde o zcela inovativní přístup pro využití odpadové papírové lepenky, která by už nemohla být dále jinak recyklována na kvalitní papírové výrobky kvůli nízké kvalitě papírových vláken. Tímto způsobem je z odpadové lepenky vyrobena inovativní přepravní paleta ještě pro několik dalších použití.

Wanted – hledá se obchodní partner

Řešení je využitelné pro paletovou přepravu zboží max. do 600 kg. Zásadní výhodou tohoto řešení je nízká hmotnost palet, nízké výrobní náklady a možnost přizpůsobení velikosti palet konkrétním požadavkům konečného uživatele.

Jaké má hlavní autor této inovativní technologie Radek Toušek zkušenosti s transferováním vědeckých výsledků do praxe? „Přenos výsledků vědy a výzkumu do praxe vnímám v oboru logistiky nikoli jako nadstavbu, ale jako nutnost, jelikož teprve implementací inovací se naplno prokáže jejich potenciál pro podnikovou praxi, a to ať už ve smyslu úspory logistických nákladů či zvyšování kvality logistických služeb. Tímto způsobem lze efektivně podporovat zvyšování konkurenceschopnosti českých podniků ve velmi proměnlivém prostředí evropských i světových trhů a nepřímo tak působit i na stabilizaci zaměstnanosti a rozvoj podnikání v našem regionu."

Další informace o technologii naleznete v databázi Transfera.cz

Paleta 3D zespodu

3D model spodní části papírové palety

 

Zdroj: Kancelář transferu technologií JU


 Tento článek vyšel v rámci seriálu Věda do praxe vznikajícího ve spolupráci s Centrem transferu technologií AV ČR a spolkem Transfera.cz, který je partnerem rubriky Transfer a spolupráce portálu Vědavýzkum.cz. Transfera.cz je jednotná funkční platforma hájící zájmy transferové komunity v ČR s cílem pracovat na posílení činností v oblasti transferu technologií a jejich rozvoji.

Transfer technologií je zjednodušeně přenos myšlenky, poznatku či vynálezu do praxe. Jde o dlouhou cestu, během které je nutné zajistit dostatečné financování, právní ochranu i správné komerční nasměrování původního nápadu. Bez profesionálního transferu technologií se komerčního úspěchu prakticky žádný vynález nedočká. I tak v praxi v Česku uspěje přibližně každý desátý projekt. Ročně zajišťuje transfer technologií české vědě prostředky v řádech miliard korun.

Transfera logo

CETTAV (Centrum transferu technologií AV ČR) je specializované oddělení Střediska společných činností AV ČR. Poskytuje konzultace a služby všem pracovištím AV ČR v oblasti uplatňování výsledků výzkumu v praxi. Pomáhá vědeckým týmům s konkrétními případy komercializace výsledků, analýzou potenciálu praktického uplatnění, strategií ochrany duševního vlastnictví i smluvním zajištěním spoluprací s aplikačním sektorem. CETTAV vytvořil a stará se o obsah Portálu transferu AV ČR.