facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Věda do praxe: Nový přístroj bleskově odhaluje kondenzaci

26. 5. 2022
Věda do praxe: Nový přístroj bleskově odhaluje kondenzaci

Kondenzace vody je zcela běžný jev, který má ale nepřeberné množství praktických dopadů v různých průmyslových odvětvích i ve výrobě. Nový přístroj Surface vědců z Univerzity Palackého v Olomouci umožňuje měřit kondenzaci prakticky okamžitě, přesně a téměř z jakéhokoliv pevného nevodivého povrchu.

Surface

Kondenzace vody na površích je přirozený jev, který je však v poslední době velmi intenzivně diskutován v širokém spektru průmyslových oblastí, jako jsou automobilový průmysl, výroba světel, nebo například výroba a údržba klimatizačních jednotek. Kondenzovaná vlhkost může mít za následek řadu nepříjemných vlivů, jako jsou ulpívání nečistot růst organismů, které mohou být i zdraví škodlivé. Kondenzace ale může vést také jednoduše ke zneprůhlednění materiálu v případě skel, zrcadel, nebo polykarbonátů.

Původně vědecké zařízení

Komerčně dostupné vlhkoměry a další zařízení pro měření vlhkosti se vyznačují jednou zásadní nevýhodou a tou je dlouhý reakční čas. Na jednu stranu je nutný poměrně dlouhý čas ke změření rostoucí vlhkosti, na druhou stranu, v případě klesající vlhkosti je tento čas ještě delší. V rámci svých experimentů však potřebovali vědci z Univerzity Palackého v Olomouci měřit popsané změny velmi rychle. Proto vyvinuli Surface – přístroj pro rychlé měření kondenzace vody na pevných površích.

Surface představuje zařízení, které dokáže pomocí dvou elektrod univerzálně měřit kondenzaci vody na pevných površích. Oproti běžně používaným řešením nabízí technologie Surface vysoký dynamický rozsah, okamžitou odezvuvylučuje interference z okolního prostředí. To znamená, že je prostřednictvím technologie Surface možno prakticky ihned získat přesnou informaci o kondenzaci vody na povrchu a v reálném čase lze pozorovat i velmi rychlé změny v množství kondenzované vody.

„Při naší vědecké práci jsme potřebovali měřit velmi rychlé změny v množství kondenzované vody a na trhu jsme neobjevili žádný přístroj, který by vyhovoval našim vysokým nárokům. Navíc jsme si uvědomili, že by takové zařízení mohlo najít uplatnění nejen v našich laboratořích, ale také v průmyslu,“ vysvětluje Petr Fryčák, vedoucí výzkumného týmu.

Použití v autech i v dýchacích maskách

V základním sestavení je možno jednoduchým způsobem připojit detektor k téměř jakémukoliv elektricky nevodivému povrchu a sledovat změnu kondenzace vody na povrchu prostřednictvím rozsvěcení a zhasínání kontrolních diod, na displeji přístroje, případně na monitoru připojeného počítače. V případě speciálních aplikací je pak možno Surface implementovat přímo do většího zařízení a partner může následně jeho zařízení s implementovanou technologií Surface nabízet jako vlastní funkční celek.

Zařízení Surface lze využít v širokém spektru aplikací, kde je nutné nebo vhodné měřit v reálném čase změnu kondenzace vody na pevných površích. Toho může být využito při konstrukci automatizovaných systémů zabraňujících zamlžení například v automobilovém či leteckém průmyslu (skla, světlomety apod.). Již nepatrný nárůst kondenzace, který ještě není opticky pozorovatelný, může v tomto případě spustit další systémy zabraňující zamlžení a tím vzniku nebezpečných situací.

Na druhou stranu k žádoucímu zamlžování jako projevu dýchání, dochází na dýchacích maskách pacientů v nemocnicích, čímž je možno monitorovat, zda pacient správně a plynule dýchá. V neposlední řadě lze zařízení také použít v četných průmyslových provozech, kancelářích a dalších veřejných prostorech pro monitoring správné funkce klimatizací, vytápění, větrání apod. Zařízení je navíc plně přenosné, což otevírá další možnosti použití.

Zařízení Surface je nyní ve fázi ukončeného Proof of Concept projektu. K dispozici je tedy funkční patentované zařízení, které je otestované v laboratorních podmínkách a nyní hledáme partnery z průmyslu, kteří by se s námi pustili do aplikace v praxi.

 

Autor: Petr Suchomel, Vědeckotechnický park Univerzity Palackého v Olomouci


Tento článek vyšel v rámci seriálu Věda do praxe vznikajícího ve spolupráci s Centrem transferu technologií AV ČR a spolkem Transfera.cz, který je partnerem rubriky Transfer a spolupráce portálu Vědavýzkum.cz. Transfera.cz je jednotná funkční platforma hájící zájmy transferové komunity v ČR s cílem pracovat na posílení činností v oblasti transferu technologií a jejich rozvoji.

Transfer technologií je zjednodušeně přenos myšlenky, poznatku či vynálezu do praxe. Jde o dlouhou cestu, během které je nutné zajistit dostatečné financování, právní ochranu i správné komerční nasměrování původního nápadu. Bez profesionálního transferu technologií se komerčního úspěchu prakticky žádný vynález nedočká. I tak v praxi v Česku uspěje přibližně každý desátý projekt. Ročně zajišťuje transfer technologií české vědě prostředky v řádech miliard korun.

Transfera logo

 

CETTAV (Centrum transferu technologií AV ČR) je specializované oddělení Střediska společných činností AV ČR. Poskytuje konzultace a služby všem pracovištím AV ČR v oblasti uplatňování výsledků výzkumu v praxi. Pomáhá vědeckým týmům s konkrétními případy komercializace výsledků, analýzou potenciálu praktického uplatnění, strategií ochrany duševního vlastnictví i smluvním zajištěním spoluprací s aplikačním sektorem. CETTAV vytvořil a stará se o obsah Portálu transferu AV ČR.

logo ssc