facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Věda do praxe: Památky Mosulu v 3D virtuálních modelech

6. 7. 2022
Věda do praxe: Památky Mosulu v 3D virtuálních modelech

Čeští vědci se podepsali pod unikátní počin – digitální rekonstrukci zničeného architektonického dědictví Mosulu. Veřejně přístupná webová aplikace představuje virtuální 3D modely vybraných historických památek, které byly zničeny teroristickou organizací Islámský stát v severoirácké metropoli Mosul.

mosul2

Ohrožená architektura

Mosul patřil mezi kulturně nejhodnotnější střediska blízkého východu. Projekt Ohrožená architektura města Mosulu – podporovaný Orientálním ústavem AV ČR a výzkumným programem Strategie AV21 Akademie věd ČR – vznikl v reakci na vážné ohrožení mosulské architektury ze strany teroristické organizace Islámský stát, která se zmocnila města v červnu 2014.

Od té doby Islámský stát úmyslně zničil nebo závažně poškodil téměř padesát cenných historických památek. Cílem projektu bylo shromáždit všechna dostupná data o zničených památkách, která by v budoucnu mohla pomoct při obnově tohoto historického města.

„Všechny historické mešity v Mosulu, ve kterých byla nějaká hrobka, vyhodil Islámský stát do povětří. Je mezi nimi i mešita Proroka Šéta, Jiřího mešita, Núruddínova mešita... byly to desítky staveb,“ komentoval zkázu pro ČT Abú Bakr Kan´án, ředitel islámských nadací provincie Ninive.

S pomocí satelitů, médií i místních

Tým vědců začal shromažďovat a vyhodnocovat informace o úmyslné destrukci Mosulu v létě 2014. Vědci se snažili zdokumentovat kulturní genocidu a přispět k vědeckému poznání dosud opomíjené mosulské architektury. Informace čerpali z médií, od iráckých spolupracovníků, a především ze satelitních snímků, jejichž analýza poskytuje jednoznačný důkaz o tom, že byla příslušná stavba zničena nebo poškozena.

Poté se odborníci zaměřili na možnost rekonstrukce jednotlivých staveb a jejich přesnou lokalizaci v městské zástavbě. Digitální 3D modely zničených budov byly ve většině případů vytvořeny prostřednictvím náročné kresebné rekonstrukce na základě dochované obrazové a plánové dokumentace.

Přes nízkou kvalitu vstupních dat bylo dosaženo velmi vysoké kvality virtuálních 3D výstupů. Paralelně s 3D modely vznikl mapový portál, který skýtá možnosti nejen přesnější lokalizace staveb v rámci historického centra Mosulu, ale také poskytuje údaje o jejich metrických parametrech.

Celý obsah je dostupný zde.

Unikátní projekt zastřešuje Orientální ústav AV ČR a Akademie věd ČR. Součástí projektového týmu jsou historik a arabista Miroslav Melčák a islamolog Ondřej Beránek z Orientálního ústavu AV ČR, archeolog a historik islámské architektury Karel Nováček z Katedry historie Univerzity Palackého v Olomouci a archeoložka a specialistka na dálkový archeologický průzkum Lenka Starková z Katedry archeologie Západočeské univerzity v Plzni. 3D virtuální modely byly vytvořeny ve spolupráci s Nyx Alexander Design®.

mosul1

Transfer jinak

„Na transferu ve společenských vědách není vždy nutné vydělat, ale lze jím hodně ušetřit,“ řekl nedávno Tomáš Kostelecký, člen Akademické rady AV ČR.

Jak tedy využít unikátní know-how Mosulského projektu? Třeba při projektech ochrany světového architektonického dědictví, ale i při plánování projektů obnovy a konzervace nebo výzkumných projektů v oblasti archeologie či architektury. Více informací naleznete v databázi Portálu transferu AV ČR.

Celý projekt je dostupný zde.

 

Zdroj: Akademie věd ČR

Foto: Monumentsofmosul.com, Nyx Alexander, Orientální ústav AV ČR


Tento článek vyšel v rámci seriálu Věda do praxe vznikajícího ve spolupráci s Centrem transferu technologií AV ČR a spolkem Transfera.cz, který je partnerem rubriky Transfer a spolupráce portálu Vědavýzkum.cz. Transfera.cz je jednotná funkční platforma hájící zájmy transferové komunity v ČR s cílem pracovat na posílení činností v oblasti transferu technologií a jejich rozvoji.

Transfer technologií je zjednodušeně přenos myšlenky, poznatku či vynálezu do praxe. Jde o dlouhou cestu, během které je nutné zajistit dostatečné financování, právní ochranu i správné komerční nasměrování původního nápadu. Bez profesionálního transferu technologií se komerčního úspěchu prakticky žádný vynález nedočká. I tak v praxi v Česku uspěje přibližně každý desátý projekt. Ročně zajišťuje transfer technologií české vědě prostředky v řádech miliard korun.

Transfera logo

CETTAV (Centrum transferu technologií AV ČR) je specializované oddělení Střediska společných činností AV ČR. Poskytuje konzultace a služby všem pracovištím AV ČR v oblasti uplatňování výsledků výzkumu v praxi. Pomáhá vědeckým týmům s konkrétními případy komercializace výsledků, analýzou potenciálu praktického uplatnění, strategií ochrany duševního vlastnictví i smluvním zajištěním spoluprací s aplikačním sektorem. CETTAV vytvořil a stará se o obsah Portálu transferu AV ČR.

logo ssc