facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Věda do praxe: Software JellyFish pomůže šetřit energii

13. 7. 2022
Věda do praxe: Software JellyFish pomůže šetřit energii

Software JellyFish z dílny Jihočeské univerzity v Český Budějovicích umožní ušetřit spotřebu energie vědecko-výzkumným institucím nebo datovým centrům o desítky procent. Přináší však i řadu dalších výhod včetně úspory za nákup dalšího počítačového vybavení. Celý systém je založen na principu efektivního shlukování virtuálních počítačů.

Computing

Jednou z oblastí současného IT průmyslu, která se rozvíjí nejdynamičtější způsobem, je takzvaný cloud computing. Jeho podstatou je poskytování služeb (aplikací) či výpočetních prostředků dostupných z internetu, např. pomocí webového prohlížeče či nativních aplikací (mobilní telefony, tablety a PC). Uživatel v tomto případě nepotřebuje vlastní software či výpočetní infrastrukturu, ale pro jejich užívání si lze najmout konkrétní cloudové služby.

V praxi se požadavky uživatelů na cloudové služby značně liší. Poskytovatelé se proto snaží o flexibilitu alokace svých výpočetních zdrojů a o zachování separace uživatelů od přímého přístupu k IT infrastruktuře. K tomuto účelu se často využívá tzv. virtualizace. Uživatelé tohoto nástroje mohou díky softwaru JellyFish dosáhnout značné úspory elektrické energie.

Originální a užitečné

Hlavní myšlenka systému JellyFish spočívá ve shlukování (konsolidaci) virtuálních počítačů pouze na nezbytně nutné části virtualizační infrastruktury (nutně spuštěné virtualizační uzly), přičemž nevytížený zbytek infrastruktury je hibernován, běhově optimalizován či vypnut. Shlukování virtuálních počítačů je možné provádět přímo za běhu, bez nutnosti jejich zastavení použitím tzv. live migrace (přesunu).

Snížení spotřeby elektrické energie v řádu desítek procent v závislosti na konkrétních podmínkách provozu je zajisté jednou s největších předností systému. Dalším inovativním faktorem je to, že toto řešení v porovnání s jinými uvažuje heterogenitu jednotlivých virtualizačních uzlů. Běžně se v praxi stává, že různé systémy virtualizační infrastruktury mají při podobném výkonu značně rozdílnou spotřebu elektrické energie. Pro firemní klientelu je cloud computing zajímavý tím, že umožňuje využití výpočetní infrastruktury poskytovatele bez nutnosti nákupu a správy infrastruktury vlastní, což vede k další redukci provozních nákladů.

Hledá se obchodní partner

Značná úspora energie při využití konsolidačního softwaru JellyFish je zajímavá pro provozy jako jsou vědecko-výzkumné instituce nebo datová centra, které tuto oblast výdajů řeší a mají zájem na jejich snížení.

Jaké má hlavní autor této inovativní technologie, Jan Fesl zkušenosti s transferováním vědeckých výsledků do praxe? „Teoretický výzkum znamená mnoho hodin hledání řešení, která mohou v blízkém či mírně vzdáleném budoucnu radikálně změnit zaběhnuté zvyky v praxi a průmyslu. Díky transferu technologií je možné zdlouhavou a strastiplnou cestu uvedení inovativního výrobku do praxe podstatným způsobem zkrátit. Univerzity jsou studnami nápadů, které jsou leckdy neotřelé, někdy nedoceněné a občas na ně svět zkrátka ještě není připraven. Lidé z praxe mají v porovnání s vědeckou komunitou myšlení zaměřeno více konkrétně, avšak dovedou skutečně poradit v tom, co zkoumat je zajímavé a potřebné. Propojení vědy a praxe je nejefektivnější způsob, jak světu přinášet dobré nápady. A to nás baví!“

Kancelář transferu technologií Jihočeské univerzity je specializované oddělení, které spadá pod rektorát univerzity. Kancelář slouží všem fakultám a samostatným pracovištím univerzity. Jejím posláním je pomoci překlenout mezeru mezi vědeckými laboratořemi a komerční sférou. Kancelář je také kontaktním místem pro firmy, které mají zájem o spolupráci s univerzitou.

 

Zdroj: Kancelář transferu technologií JU


Tento článek vyšel v rámci seriálu Věda do praxe vznikajícího ve spolupráci s Centrem transferu technologií AV ČR a spolkem Transfera.cz, který je partnerem rubriky Transfer a spolupráce portálu Vědavýzkum.cz. Transfera.cz je jednotná funkční platforma hájící zájmy transferové komunity v ČR s cílem pracovat na posílení činností v oblasti transferu technologií a jejich rozvoji.

Transfer technologií je zjednodušeně přenos myšlenky, poznatku či vynálezu do praxe. Jde o dlouhou cestu, během které je nutné zajistit dostatečné financování, právní ochranu i správné komerční nasměrování původního nápadu. Bez profesionálního transferu technologií se komerčního úspěchu prakticky žádný vynález nedočká. I tak v praxi v Česku uspěje přibližně každý desátý projekt. Ročně zajišťuje transfer technologií české vědě prostředky v řádech miliard korun.

Transfera logo

CETTAV (Centrum transferu technologií AV ČR) je specializované oddělení Střediska společných činností AV ČR. Poskytuje konzultace a služby všem pracovištím AV ČR v oblasti uplatňování výsledků výzkumu v praxi. Pomáhá vědeckým týmům s konkrétními případy komercializace výsledků, analýzou potenciálu praktického uplatnění, strategií ochrany duševního vlastnictví i smluvním zajištěním spoluprací s aplikačním sektorem. CETTAV vytvořil a stará se o obsah Portálu transferu AV ČR.