facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Věda do praxe: Diagnostická pomůcka založená na technologii eye tracking

30. 6. 2022
Věda do praxe: Diagnostická pomůcka založená na technologii eye tracking

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci vyvíjí novou pomůcku pro pedagogy, speciální pedagogy a logopedy s názvem TETRECOM. Pomůcka je založena na technologii „eye tracking“ a pomocí snímače sleduje dráhu pohybu očí dítěte při čtení písmen a čísel. Přesně a včas ukáže, která písmena nebo čísla dělají žákovi problémy.

stock pismenka

Moment, kdy věda vychází vstříc výzvám společnosti, nastává, když se spojí chytrý nápad s poptávkou na trhu a vše najednou dostává větší smysl. Transfer technologií a znalostí zařídí vše potřebné a význam narůstá o to víc, když se jedná o problematiku, která může přispět k lepšímu vzdělávání a má celospolečenský přínos. To je případ i nového softwaru TETRECOM. Ten díky technologii, která snímá dráhu pohybu očí dítěte při čtení písmen a čísel, pomůže učitelům jasně zacílit intervenci a přesně pomoci například školákům při vyúce čtení.

Software TETRECOM dále umožní změřit čas, za který dítě pojmenuje písmena, dále odhalí specifika ve směrovosti čtení i přechodu na další řádek. Na trh by se pomůcka měla dostat v průběhu letošního roku.

TETRECOM zlepší diagnostiku znalosti malých a velkých tiskacích, malých a velkých psacích písmen a čísel, cílenou intervenci a prevenci obtíží ve čtení, psaní a počítání v období rozvoje rané gramotnosti. Umožní okamžitě a cíleně odhalit silné i slabé stránky začínajících čtenářů, a to i před návštěvou specializovaného zařízení.

Pilotní ověření od samého počátku jako klíč k úspěchu

I ve fázi vývoje má výzkumný tým ověřen zájem některých ředitelů základních škol, základních škol logopedických a základních škol pro žáky se specifickými poruchami učení TETRECOM ve školní praxi s žáky využít. Proto v loňském roce výzkumný tým ověřoval pomůcku na širším vzorku 230 dětí ve vybraných školách, a to pomocí beta verze softwaru TETRECOM, na jejímž vývoji se pro Pedagogickou fakultu UP podílí partner, společnost Spektra. Tým získal ke statistickému zpracování výsledky z 1150 testů.

„Výhodou naší technologie je včasné a rychlé zjištění silných i slabých stránek klientů. Problém se řeší v akutní fázi. Chceme předejít fixaci obtíží a šetřit dětem drahocenný čas, kdy je dítě objednáno a čeká na vyšetření ve školském poradenském zařízení,“ uvádí Renata Mlčáková, vedoucí výzkumného týmu TETRECOM z Ústavu speciálněpedagogických studií Pedagogické fakulty UP. „Cílíme zejména na žáky v první třídě a žáky na začátku druhé třídy základní školy, na začínající čtenáře v riziku rozvoje specifické poruchy učení, s obtížemi v oblasti komunikační schopnosti. Na podzim připravujeme v Centru celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UP první kurz TETRECOM pro zájemce z praxe. Na spolupráci s učiteli, speciálními pedagogy a logopedy se velmi těšíme.“ dodala.

20220629eyetracking

Absolventi kurzu TETRECOM v balíčku získají licenci software TETRECOM a uživatelský manuál. Finance na vývoj pomůcky (duben 2020 – březen 2022) získala Pedagogická fakulta UP v rámci Proof-of-Concept výzvy Vědeckotechnického parku Univerzity Palackého v Olomouci od Technologické agentury ČR (GAMA 2 TA ČR TP01010015). Od dubna 2022 pokračuje projektový tým na vývoji a zavedení pomůcky do praxe s finanční podporou Pedagogické fakulty UP (VaV_PdF_2022_03). Více informací naleznete na webu TETRECOM.

 

Zdroj: Univerzita Palackého v Olomouci


Tento článek vyšel v rámci seriálu Věda do praxe vznikajícího ve spolupráci s Centrem transferu technologií AV ČR a spolkem Transfera.cz, který je partnerem rubriky Transfer a spolupráce portálu Vědavýzkum.cz. Transfera.cz je jednotná funkční platforma hájící zájmy transferové komunity v ČR s cílem pracovat na posílení činností v oblasti transferu technologií a jejich rozvoji.

Transfer technologií je zjednodušeně přenos myšlenky, poznatku či vynálezu do praxe. Jde o dlouhou cestu, během které je nutné zajistit dostatečné financování, právní ochranu i správné komerční nasměrování původního nápadu. Bez profesionálního transferu technologií se komerčního úspěchu prakticky žádný vynález nedočká. I tak v praxi v Česku uspěje přibližně každý desátý projekt. Ročně zajišťuje transfer technologií české vědě prostředky v řádech miliard korun.

Transfera logo

CETTAV (Centrum transferu technologií AV ČR) je specializované oddělení Střediska společných činností AV ČR. Poskytuje konzultace a služby všem pracovištím AV ČR v oblasti uplatňování výsledků výzkumu v praxi. Pomáhá vědeckým týmům s konkrétními případy komercializace výsledků, analýzou potenciálu praktického uplatnění, strategií ochrany duševního vlastnictví i smluvním zajištěním spoluprací s aplikačním sektorem. CETTAV vytvořil a stará se o obsah Portálu transferu AV ČR.