facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Věda do praxe: Nové polymerní materiály na míru

22. 12. 2022
Věda do praxe: Nové polymerní materiály na míru

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterle při Ústavu makromolekulární chemie AV ČR nabízí celou řadu služeb soukromému sektoru. Nejenže vyvíjí nové materiály, ale také pomáhají s problémy ve výrobě. Někdy se přitom setkají i s překvapivými případy, jako je zpracování materiálů používaných při výrobě výbušnin.

polymery

Hlavní devízou inovačního Centra polymerních materiálů a technologií Otty Wichterle (CPMT OW) při Ústavu makromolekulární chemie AV ČR je kombinace moderního přístrojového vybavení a expertů s bohatými zkušenostmi ze základního a aplikovaného výzkumu. Centrum se zaměřuje na studium a vývoj různých typů polymerních materiálů od plastů pro běžné aplikace až po materiály pro medicínu a elektroniku. Zabývají se zde ale také projekty ekologického charakteru, jako jsou postupy recyklace plastových odpadů a vývoj plastů z obnovitelných zdrojů.

Výzkum, vývoj i poradenství

Spolupráce s CPMT OW nabízí zájemcům přístup k široké škále metod přípravy a charakterizace polymerních materiálů. Tým odborníků, složený na míru konkrétnímu úkolu, poskytne služby od návrhu receptury nových materiálů s požadovanými vlastnostmi přes přípravu vzorků v laboratorním až poloprovozním měřítku až po charakterizaci užitných vlastností výsledného materiálu.

„Okruhy zájmu našich partnerů se dají v zásadě rozdělit do tří skupin,“ vysvětluje vedoucí centra Jiří Kotek. „Do první skupiny spadají požadavky na vývoj nových materiálů nebo na vylepšení vlastností stávajících materiálů. Takové úkoly máme, dá se říci, nejraději, protože při jejich řešení máme největší volnost. Zároveň si těchto úkolů nejvíce ceníme, neboť zákazník se opravdu rozhodl investovat do zlepšení kvality svých výrobků.“

Do druhé kategorie podle něj patří pomoc při výskytu různých potíží nebo problémů s výrobou nebo užíváním výrobků z polymerů. V těchto případech CPMT OW například řeší technologické potíže zákazníků při zpracování plastů nebo náhlé zhoršení kvality výrobků. V takových případech musí zdejší experti nejprve odhalit nejprve příčinu konkrétního problému a pak případně navrhnout postup jeho odstranění. „Výhodou našeho centra při řešení těchto problémů je široká škála dostupných měřicích a charakterizačních metod, protože k odhalení příčiny problému je často nutná kombinace více metod z různých oblastí termické, strukturní, elektrické nebo reologické analýzy,“ říká Jiří Kotek.

Někdy se zde přitom setkávají i s relativně nečekanými prosbami o radu. „Z poslední doby lze zmínit například pomoc při řešení problémů při zpracování polymerních materiálů používaných při výrobě výbušnin, což opravdu nejsou materiály, se kterými bychom se při našem výzkumu setkávali často,“ říká Kotek.

Třetí kategorií zakázek Centra polymerních materiálů a technologií Otty Wichterle pak tvoří běžná, v podstatě servisní měření, jako jsou například měření mechanických vlastností nebo měření distribuce velikostí částic v polymerních kompozitech.

Odborníci a špičková technika

Díky laboratořím vybaveným špičkovou přístrojovou technikou jsou odborníci z centra i spolupracujících pracovišť Ústavu makromolekulární chemie AV ČR schopni zaručit vysokou odbornost a využití nejnovějších metod. Nabízí díky tomu širokou škálu služeb. 

Mezi ty například patří výzkum a vývoj materiálů na bázi termoplastů a technologie jejich zpracování v tavenině, vztahy mezi složením, mechanickými, termickými a reologickými vlastnostmi plastů, analýzy nadmolekulární struktury polymerních systémů, testování životnosti plastů v podmínkách simulujících konkrétní aplikaci či vývoj a optimalizace recyklačních postupů. Kompletní popis všech služeb naleznete zde.

 

Zdroj: Akademie věd ČR


Tento článek vyšel v rámci seriálu Věda do praxe vznikajícího ve spolupráci s Centrem transferu technologií AV ČR a spolkem Transfera.cz, který je partnerem rubriky Transfer a spolupráce portálu Vědavýzkum.cz. Transfera.cz je jednotná funkční platforma hájící zájmy transferové komunity v ČR s cílem pracovat na posílení činností v oblasti transferu technologií a jejich rozvoji.

Transfer technologií je zjednodušeně přenos myšlenky, poznatku či vynálezu do praxe. Jde o dlouhou cestu, během které je nutné zajistit dostatečné financování, právní ochranu i správné komerční nasměrování původního nápadu. Bez profesionálního transferu technologií se komerčního úspěchu prakticky žádný vynález nedočká. I tak v praxi v Česku uspěje přibližně každý desátý projekt. Ročně zajišťuje transfer technologií české vědě prostředky v řádech miliard korun.

Transfera logo

CETTAV (Centrum transferu technologií AV ČR) je specializované oddělení Střediska společných činností AV ČR. Poskytuje konzultace a služby všem pracovištím AV ČR v oblasti uplatňování výsledků výzkumu v praxi. Pomáhá vědeckým týmům s konkrétními případy komercializace výsledků, analýzou potenciálu praktického uplatnění, strategií ochrany duševního vlastnictví i smluvním zajištěním spoluprací s aplikačním sektorem. CETTAV vytvořil a stará se o obsah Portálu transferu AV ČR.