facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Věda do praxe: Chlorella a její nezelené kmeny

16. 1. 2023
Věda do praxe: Chlorella a její nezelené kmeny

Novou řasu, žlutou chlorellu s vysokým obsahem luteinu (0,5 %), se podařilo vyšlechtit vědcům v Mikrobiologickém ústavu AV ČR – Centru Algatech v Třeboni. Využití najde například i v populárních doplňcích stravy. Pro zájemce z řad pěstitelů mikrořas je nyní k dispozici i její biotechnologický kmen.

chlorella2

Chlorella je sladkovodní jednobuněčná řasa. Je užívána jako doplněk stravy a rovněž k detoxikaci těla. Je bohatá na antioxidační látky, vitamíny a vlákninu. Jedna z obsažených látek – takzvaný lutein – například pomáhá snižovat projevy věkem podmíněné degenerace sítnice oka.

Rodina chlorel zahrnuje asi 100 druhů, které se neustále přejmenovávají. To firmám pěstujícím chlorellu ztěžuje orientaci v tom, které druhy jsou povolené a které nikoli. Centru Algatech se podařilo prosadit schválení dalších druhů chlorely pro využití v potravinářství v EU. V Evropě se vzhledem ke klimatickým podmínkám rozšiřuje heterotrofní kultivace v uzavřených fermentorech. Tato kultivace je náročná na technologickou kázeň, protože vyžaduje sterilní prostředí. Bez úzkostlivé čistoty by všechno přerostly bakterie.

„V posledních letech sledujeme rychlý nárůst poptávky po nezelených kmenech mikrořas. Jednak mají vyšší obsahy karotenoidních antioxidantů a jednak se pro některá další zpracování zelený chlorofyl nehodí. Na druhou stranu: tím, že řase chybí chlorofyl, ji nelze pěstovat na světle, ale ve fermentorech. Tento způsob kultivace zatím není příliš rozšířený, v České republice takový pěstitel kromě nás není,“ vysvětluje Richard Lhotský, pracovník výzkumu a vývoje a manažer transferu technologií v Centru Algatech.

„Nyní cílíme na dva sektory, na producenty biomasy, kteří by si kmen mohli koupit a pěstovat, jednáme s firmami z Nizozemska, Dánska a Rakouska a dále na významné prodejce doplňků stravy z mikrořas, kterým nabízíme kmen i kultivaci na zakázku, buď u nás, nebo u zahraniční firmy, která je naším partnerem v projektu MultiStr3am v Horizon 2020,“ doplňuje Richard Lhotský.

Pro zájemce z řad pěstitelů mikrořas je nyní k dispozici i biotechnologický kmen mikrořasy.

chlorella1

Věda o řasách ale i jejich aplikace

„Hlavním úkolem Centra Algatech je dělat kvalitní vědu a to se nám daří. Výzkumné ústavy nemají nahrazovat firmy, ale mají jim přinášet nové věci. V rámci projektu Potraviny pro budoucnost programu Strategie AV21 jsme proto založili Aplikační laboratoř,“ vysvětluje Richard Lhotský. Ta má podle něj několik úkolů. Zajišťuje všechny formy spolupráce s komerční sférou (od služeb po kolaborativní výzkum), stará se o duševní vlastnictví a provádí technologický transfer.

Centrum Algatech díky tomu nabízí zakázkové kultivace mikroorganismů, smluvní výzkum v oblasti optimalizace kultivací nebo downstream procesů či výzkum ve spolupráci zaměřený na biotechnologii mikrořas. V malé míře se provádí i kultivace chlorelly pro české komerční partnery, která se následně využívá při výrobě doplňků stravy, funkčních potravin nebo krmiv. Biomasa se v centru expeduje buď v surové formě, nebo je dále upravována, například jsou extrahovány vybrané cenné látky.

Uplatnění najde v potravinářském a krmivářském průmyslu i kosmetice. Pro vysoký obsah bílkovin je možné využít biomasu například pro výrobu bezlepkových produktů zároveň obohacených o vitamíny a antioxidanty.

„Aktuálně se v novém dotačním programovacím období chceme připravit na české i mezinárodní aplikované projekty. Tím, že jsme na jihu Čech, tak se nás týkají i přeshraniční projekty Interreg s Rakouskem a Bavorskem. Všechny výzvy akcentují aplikovatelnost a spolupráci s firmami. Díky aplikační laboratoři na to jsme připravení a víme, jak to dělat,“ nastiňuje plány Centra Algatech Richard Lhotský. Definovali zde několik nosných témat, které budou do budoucna rozvíjet. Jde například o molekulární biotechnologii, syntetickou biologii či hledání nových kmenů pro funkční potraviny. Zaměřit se v centru chtějí ale také na výzkum biopesticidních látek v půdních a vodních mikrořasách.

„V roce 2023 také slavíme 60 let našeho pracoviště na Opatovickém mlýně v Třeboni a při té příležitosti jsme domluvili, že největší evropská řasařská konference, Algae Europe, se bude konat v České republice,“ uzavírá Richard Lhotský.

 

Zdroj: Akademie věd ČR


Tento článek vyšel v rámci seriálu Věda do praxe vznikajícího ve spolupráci s Centrem transferu technologií AV ČR a spolkem Transfera.cz, který je partnerem rubriky Transfer a spolupráce portálu Vědavýzkum.cz. Transfera.cz je jednotná funkční platforma hájící zájmy transferové komunity v ČR s cílem pracovat na posílení činností v oblasti transferu technologií a jejich rozvoji.

Transfer technologií je zjednodušeně přenos myšlenky, poznatku či vynálezu do praxe. Jde o dlouhou cestu, během které je nutné zajistit dostatečné financování, právní ochranu i správné komerční nasměrování původního nápadu. Bez profesionálního transferu technologií se komerčního úspěchu prakticky žádný vynález nedočká. I tak v praxi v Česku uspěje přibližně každý desátý projekt. Ročně zajišťuje transfer technologií české vědě prostředky v řádech miliard korun.

Transfera logo

CETTAV (Centrum transferu technologií AV ČR) je specializované oddělení Střediska společných činností AV ČR. Poskytuje konzultace a služby všem pracovištím AV ČR v oblasti uplatňování výsledků výzkumu v praxi. Pomáhá vědeckým týmům s konkrétními případy komercializace výsledků, analýzou potenciálu praktického uplatnění, strategií ochrany duševního vlastnictví i smluvním zajištěním spoluprací s aplikačním sektorem. CETTAV vytvořil a stará se o obsah Portálu transferu AV ČR.