facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Roboti spin-offu VUT budou ve vodárenské společnosti čistit vodovodní sítě

21. 10. 2023
Roboti spin-offu VUT budou ve vodárenské společnosti čistit vodovodní sítě

Unikátní systém k čištění vodovodních sítí od nezpevněných sedimentů, který je jediný svého druhu v Evropě, vyvinula společnost VODA BRNO, s.r.o., spin-off firma Vysokého učení technického v Brně. Vývojáři firmy přišli s řešením v podobě měřícího a proplachovacího robota Astacus a nyní jej nabízí do ostrého provozu.

VUT FAST

Nabídky jako první využila VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. (VAS), průmyslový partner Vysokého učení technického v Brně (VUT), jejíž zástupci převzali před několika dny tři kusy robota do užívání.

Udržovat ve vodovodní síti vodu pitnou je složitější proces, než se může na první pohled zdát. V potrubích průběžně vznikají jemné nezpevněné sedimenty, které ulpívají na jeho stěnách a dně. A pokud nedochází k pravidelnému proplachování vodovodního potrubí, tak může vlivem usazování těchto částeček docházet ke vzniku zákalových událostí, zhoršování chuti, pachu i barvy pitné vody.

Jeden ze způsobů čištění potrubí představuje řízené proplachování potrubí vypouštěním vody z vodovodních hydrantů. Tuto technologii využívají právě roboti Astacus. Je výjimečná tím, že pro čištění vodovodního potrubí využívá nejmenší možné množství proplachovací vody a přitom je velmi efektivní a účinná. Jejím použitím dochází ke spolehlivému vyčištění potrubí při minimálních nákladech a šetrné spotřebě vody.

VAS a Ústav vodního hospodářství obcí Fakulty stavební (FAST) spolupracují v oblasti vodárenství dlouhodobě. V minulosti také podepsali memorandum o spolupráci. VAS je blízkým průmyslovým partnerem, který poskytuje data a zpětnou vazbu k výzkumným projektům FAST. Je příjemcem a aplikačním garantem výsledků jeho výzkumných aktivit a nabízí studentům možnost dlouhodobých odborných stáží. Mnoho absolventů FAST také nachází uplatnění právě v této společnosti. Je proto přirozené, že první tři kusy robota Astacus putovaly do provozu právě VAS, a.s.

„Tento druh spolupráce zjednodušuje i přechod ze školy do praxe, jelikož studenti s touto technologií byli v kontaktu během svého studia a po jeho dokončení ji budou používat i při práci,“ vysvětlil Jan Ručka z Ústavu vodního hospodářství obcí, který je zároveň jednatelem VODA BRNO, s.r.o.

„Jedná se o inovativní zařízení pro automatizaci procesu odkalení vodovodní sítě nebo revizi hydrantu. Měli jsme možnost být při testování a máme za sebou několik projektů, kde jsme zařízení využili. Z prvních výsledků je patrné, že zařízení opravdu přispívá k automatizaci práce, má lepší výsledky při odkalení a šetří provozní náklady. K potvrzení těchto zjištění využijeme spolupráci s VUT a provedeme dlouhodobé sledování výsledků zařízení,“ doplnil technický náměstek generálního ředitele VAS Miroslav Svoboda.

Více o technologii se dozvíte zde

 

Foto: Václav Koníček

Zdroj: Vysoké učení technické v Brně