facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Akce

Akce

semináře, konference, workshopy a soutěže

Technologické centrum Praha jako Národní kontaktní organizace pro rámcové programy EU organizuje setkání vedoucích pracovníků projektových oddělení, kteří jsou ve své organizaci zodpovědní za agendu Horizont Evropa a H2020. Setkání se uskuteční v rámci aktivit neformální sítě NINET.

30. 11. 2023

Technologické centrum Praha

V Brně se v úterý 12. prosince uskuteční půldenní seminář k představení příležitostí a výzev v oblasti polovodičového průmyslu v programech Horizont Evropa a Digitální Evropa. 

30. 11. 2023

Technologické centrum Praha

Seminář „Podpora vědy, výzkumu, inovací a transferu technologií 2024+" se uskuteční 11. prosince 2023 od 10:00 do 12:00 hod. v budově Business centra VŠB-TUO. Přednášejícími jsou Filip Chlebiš z Technologické agentury ČR a Jana Frantíková z CzechInvestu.

30. 11. 2023

Transfera.cz

Seminář, který se bude konat 14. prosince 2023 od 10.30 hodin, bude věnován fungování Rejstříku evropských patentů s jednotným účinkem (The Unitary Patent Register), zejména tomu, jak v něm provádět rešerše a jak pracovat s jejich výsledky.

29. 11. 2023

Úřad průmyslového vlastnictví

Centrum vedecko-technických informácií SR a Technologické centrum Praha vás srdečně zvou na česko-slovenské školení k MSCA Staff Exchanges. Akce proběhne 12. prosince 2023 v prezenční formě v prostorách CVRI SR v Bratislavě. Pracovním jazykem akce bude angličtina.

28. 11. 2023

Technologické centrum Praha

Dne 14. prosince 2023 od 10:30 do 11:30 se uskuteční online seminář „The Unitary Patent Register“, který pořádá Evropský patentový úřad.

28. 11. 2023

Úřad průmyslového vlastnictví

Ministryně pro vědu, výzkum a inovace pořádá konferenci PŘIPRAVENI K BOJI? JAK VĚDCI PŘISPÍVAJÍ KE SPOLEČENSKÉ ODOLNOSTI VŮČI HYBRIDNÍM HROZBÁM, která má za cíl posílit odolnost České republiky vůči hybridnímu působení.

27. 11. 2023

RVVI

Žijete pro XR nebo se v tomto odvětví teprve rozkoukáváte a chcete zjistit více? Pak tuto pozvánku nesmíte minout.

27. 11. 2023

Vysoká škola ekonomická v Praze

PI Forum #PI_Forum je prostor pro setkávání, navazování kontaktů a sdílení zkušeností mezi začínajícími vedoucími výzkumnými pracovníky působícími v Česku, otevřený všem, kteří zastávají pozici vedoucího nezávislé výzkumné skupiny v jakémkoli vědním oboru bez ohledu na věk, zkušenosti, instituci nebo národnost. Setkání probíhá v angličtině.

25. 11. 2023

Czexpats

V pondělí 27. listopadu 2023 proběhne webinář Distilling values: from people to AI and back. Tématem webináře je vztah umělé inteligence a sociálních hodnot. Zazní příspěvky o etice v AI technologiích, vztahu k lidským hodnotám, důvěře v životní cyklus umělé inteligence, atd.

25. 11. 2023

Horizont Evropa