facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Akce

Akce

semináře, konference, workshopy a soutěže

Národní technická knihovna připravuje pro studenty a doktorandy sérii webinářů a workshopů zaměřených na rozvíjení dovedností potřebných pro efektivní vyhledávání, filtrování a používání informací a na vytváření a prezentaci odborných výstupů. Dne 18. října se od 10 do 11 bude konat anglický webinář na téma Navigating Scientific Resources & Staying Organized.

5. 10. 2022

Národní technická knihovna

Národní technická knihovna připravuje pro studenty a doktorandy sérii webinářů a workshopů zaměřených na rozvíjení dovedností potřebných pro efektivní vyhledávání, filtrování a používání informací a na vytváření a prezentaci odborných výstupů. Dne 18. října se od 15 do 16:30 bude konat seminář ze série Jak na závěrečnou práci zaměřený na vyhledávání odborných informačních zdrojů.

5. 10. 2022

Národní technická knihovna

Národní technická knihovna připravuje pro studenty a doktorandy sérii webinářů a workshopů zaměřených na rozvíjení dovedností potřebných pro efektivní vyhledávání, filtrování a používání informací a na vytváření a prezentaci odborných výstupů. Dne 13. října se od 15 do 16:30 bude konat seminář ze série Jak na závěrečnou práci zaměřený na vyhledávání odborných informačních zdrojů.

5. 10. 2022

Národní technická knihovna

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích pořádá dne 9. listopadu 2022 od 9:30 do 16 hodin konferenci s názvem „Přeshraniční transfer znalostí a technologií v Evropském regionu Dunaj-Vltava". Konference se uskuteční hybridně na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích a na Zoomu.

5. 10. 2022

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Na úspěšný festival Týden vědy a techniky AV ČR, který má za sebou dvě úspěšné dekády navazuje druhý ročník Týdne Akademie věd ČR, který se bude konat v týdnu od 31. října do 6. listopadu 2022.

5. 10. 2022

Akademie věd ČR

Ve dnech 24. až 27. října 2022 proběhne na Technologickém centru AV ČR tradiční „hodnocení nanečisto", tj. připomínkování návrhů projektů připravovaných do výzev Klastru 4 Horizontu Evropa s uzávěrkou 16. listopadu 2022.

3. 10. 2022

Technologické centrum AV ČR

Úřad průmyslového vlastnictví pořádá pro veřejnost online seminář k patentové databízi Evropského patentového rejstříku. Seminář se bude konat 14. listopadu 2022 od 9 do 9:30.

30. 9. 2022

Úřad průmyslového vlastnictví

Úřad průmyslového vlastnictví pořádá online seminář zaměřený na základní informace o ochraně technických řešení pro podnikatele, pracovníky výzkumu a vývoje, studenty i širší veřejnost. Seminář se bude konat 2. listopadu 2022 od 9:30 do 12:30.

30. 9. 2022

Úřad průmyslového vlastnictví

Evropský úřad pro duševní vlastnictví (EUIPO) pořádá ve spolupráci s Úřadem průmyslového vlastnictví online seminář zaměřený na prezentaci aktuálních témat z oblasti duševního vlastnictví. Seminář se bude konat 20. října 2022 od 10 do 12:50.

30. 9. 2022

Úřad průmyslového vlastnictví

Na Transfera Technology Day 2022 navazuje 9. ročník Národní konference transferu technologií, která se bude konat 1.–2. prosince 2022 v Lichtenštejnském paláci v Praze.

30. 9. 2022

Transfera.cz