facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Akce

Akce

semináře, konference, workshopy a soutěže

Technologické centrum AV ČR ve spolupráci s Evropskou komisí pořádá dne 2. června 2022 on-line Informační den k Akcím Marie Skłodowska-Curie COFUND (Spolufinancování regionálních, národních či mezinárodních programů pro doktorandy a postdoktorandy) v Horizontu Evropa.

7. 5. 2022

Technologické centrum AV ČR

Projekt Bridge2HE pořádá 19. května 2022 on-line partnerskou burzu, jejímž cílem je najít projektové partnery pro výzkumné mise v novém rámcovém programu Horizon Europe.

7. 5. 2022

Technologické centrum AV ČR

Evropská komise zve na 19. ročník Annual Research Conference s podtitulem How to turn green in the European way, která se bude konat ve dnech 20. až 21. září 2022. Do 15. května 2022 se mohou mladí vědci přihlašovat k prezentaci své výzkumné práce.

7. 5. 2022

Evropská komise

LES Česká republika a Slovensko z.s. ve spolupráci s Technologickým centrem AV ČR zve k účasti na jednodenní konferenci s podtitulem Nové technologie a jejich budoucnost v IP.

6. 5. 2022

LES Česká republika a Slovensko

Dne 19. května 2022 se bude konat konference METROFOOD-PP Final Conference s podtitulem „Boosting Research and Joint Cooperation: an Agrifood System Snapshot“. Konference se zaměří na spolupráci a inovace v oblasti výzkumu zemedělství a zemědělských technologií.

5. 5. 2022

METROFOOD

Technologická agentura ČR a Ministerstvo průmyslu a obchodu zve na webinář k vyhlášené 6. a 7. veřejné soutěži Programu TREND – podprogram 1. Program Ministerstva průmyslu a obchodu TREND je zaměřen na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje s cílem zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti podniků.

5. 5. 2022

TA ČR

Evropská komise pořádá 17. a 18. května 2022 informační dny ke všem pěti misím programu Horizon Europe. Na akci budou prezentována nově otevíraná témata.

5. 5. 2022

Technologické centrum AV ČR

Letošní ročník se Korea Eureka Day konat v Lisabonu, ve dnech 22. a 23. června. Před samotnou akcí se bude konat on-line matching event, díky kterému zájemci zjistí, s jakými příležitostmi a slibnými partnery se budou moci setkat v rámci celé akce. 

4. 5. 2022

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Technologická agentura ČR (TA ČR) zve na informační webinář k vyhlášení 4. veřejné soutěže Programu DELTA 2, který se uskuteční 19. května 2022 od 8:30 do 11:00.

3. 5. 2022

Technologická agentura ČR

Zajímá vás, co se skrývá pod pojmem transfer technologií? Zjistěte, jak je důležitý i jaké existují možnosti spolupráce vědců MUNI s aplikační sférou. Těšte se na příklady dobré praxe, kde vám například povíme, jak probíhá vývoj léčiv onkologických onemocnění od smluvního výzkumu s následnou licencí, nebo založením spin-off společnosti.

2. 5. 2022

Masarykova univerzita