facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Nezávislé informace o vědě a výzkumu

Ernst & Young - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Akce

Akce

semináře, konference, workshopy a soutěže

Poslední letošní setkání zástupců vysokých škol a výzkumných center REGON se uskuteční 4. 12. 2019 v Brně. Na akci bude představena činnost iniciativ Alliance4Life a PES.

23. 11. 2019

JIC

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) pořádá dne 5. prosince 2019 v Praze seminář, jehož účelem je seznámit potenciální uchazeče o dotaci v 1. veřejné soutěži programu The Country for the Future, Podprogramu 3 „Inovace do praxe“, s podmínkami soutěže a způsobem podávání žádosti. 

21. 11. 2019

MPO

V úterý 5. prosince 2019 se v Brně uskuteční konference 120 let VUT a mezinárodní spolupráce ve VaVaI.

19. 11. 2019

VUT v Brně

V pondělí 2. prosince 2019 se v Praze uskuteční Alberta-Europe Matchmaking Symposium pro výzkum a vývoj. Akci pořádá Německo-kanadské centrum pro inovace a výzkum (GCCIR) společně s agenturou CzechInvest, Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO) a Technologickou agenturou České republiky (TA ČR).

17. 11. 2019

Technologická agentura ČR

Ve čtvrtek 5. prosince 2019 v Praze pořádá Český sociálněvědní datový archiv (ČSDA) informační den na téma Management dat v sociálněvědním výzkumu a GDPR.

15. 11. 2019

Sociologický ústav AV ČR

Technologické centrum AV ČR pořádá dne 26. listopadu 2019 seminář, jehož cílem je přiblížit účastníkům nástroje pilotní fáze Evropské rady pro inovace (EIC). Tato Rada se stává trvalou součástí Rámcového programu Horizont 2020 a je navržena jako jeden z hlavních pilířů nového programu Horizont Evropa se zaměřením na podporu evropské excelence v inovacích.

14. 11. 2019

Technologické centrum AV ČR

Západočeská univerzita v Plzni pořádá dne 20. listopadu 2019 seminář s názvem „Cesta ke startupu, cesta za úspěchem". Pokud se zajímáte o úspěchy a omyly lidí, kteří se nacházejí před branami velkého světa businessu, je tento seminář určen právě pro vás.

13. 11. 2019

Západočeská univerzita v Plzni

Od pondělí 11. do neděle 17. listopadu probíhá Týden vědy a techniky AV ČR, největší vědecký festival v Česku. Navštívit můžete přednášky, panelové diskuse, výstavy, exkurze na pracovištích, dokumentární filmy, workshopy, vědecké kavárny a mnohé další aktivity napříč celou republikou. Letošním tématem festivalu jsou globální hrozby jako klimatické změny, přírodní katastrofy nebo plýtvání potravinami.

11. 11. 2019

Vědavýzkum.cz

Spolek Transfera.cz zve na další z odborných kurzů. Tentokrát účastníky čeká prezentace na téma autorská práva k softwaru a licenční smlouva, workshop na vyjednání podmínek licenční smlouvy a vyhodnocení dohodnutých podmínek a objasnění pojmů. Akce se koná 2. prosince 2019 v prostorách TA ČR v Praze.

11. 11. 2019

Transfera.cz

Český svaz vynálezců a zlepšovatelů (ČSVZ) pořádá seminář s názvem „Evropská patentová přihláška – přehled řízení od podání po udělení aneb obvyklé i (ne až tak) neobvyklé situace", který se bude konat ve středu 27. 11. 2019 v Kongresovém sále Úřadu průmyslového vlastnictví.

9. 11. 2019

ČSVZ