facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Akce

Akce

semináře, konference, workshopy a soutěže

Spolek Transfera.cz zve za podpory agentury CzechInvest a dalších partnerů na akci Transfera Technology Day 2022, která se bude konat 1. prosince 2022 v Lichtenštejnském paláci v Praze.

30. 9. 2022

Transfera.cz

V pátek 14. října 2022 se v Atriu Rajské budovy Vysoké školy ekonomické v Praze otevřou brány jubilejního 5. ročníku jednoho z největších datových festivalů v České republice a na Slovensku. Návštěvníci KPMG Data Festivalu 2022 budou mít unikátní příležitost naučit se krotit zlá data a zjistit, jak se s daty pracuje na špičkové úrovni v zavedených firmách i startupech.

29. 9. 2022

KPMG Data festival 2022

Fascinující příběhy ze světa přírody a originální vypravěčské formy nabídne festival Prague Science Film Fest (PSFF), který se koná od 10. do 13. října 2022 v kampusu České zemědělské univerzity v Praze (ČZU) a je přístupný zdarma. Filmy diváky zavedou mezi týmy špičkových vědců a dokumentaristů z celého světa. Zváni jsou nejen studenti a zaměstnanci, ale také školní skupiny a široká veřejnost.

25. 9. 2022

Univerzita Palackého v Olomouci

Technologická agentura ČR zve na seminář určený zejména pro zástupce inovativních firem, kteří se nebojí využít netradičních a nových možností k rozvoji svých společností. Akce se koná v rámci doprovodného programu MSV 2022 ve středu 5. října 2022 od 13:40 do 14:20 v České národní expozici.

23. 9. 2022

Technologická agentura ČR

Navázat užší spolupráci s průmyslovými podniky je jedním z cílů 2. česko-německého workshopu pro průmyslový výzkum a inovace, který pod názvem Řešení energetických systémů pro budoucnost pořádá 15. listopadu 2022 na Velvyslanectví Spolkové republiky Německo Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava.

23. 9. 2022

VŠB-TUO

Letošní konference VšeVěd 2022 se uskuteční v termínu 5.–7. října 2022 v Olomouci v Hotelu Flora. Věnovat se bude hodnocení kvality výsledků a výzkumných organizací a řízení výsledků a projektů v informačních systémech. Uskuteční se také setkání správců Osobních bibliografických databází (OBD).

21. 9. 2022

VšeVěd 2022

Infrastruktura e-INFRA zve na závěrečné setkání série EOSC Roadshow, která se postupně uskutečnila v Praze, Brně a dne 27. září 2022 bude zakončena v Ostravě.

19. 9. 2022

e-INFRA

V Ostravě proběhne již druhý ročník konference Business2Science, která cílí na efektivní spolupráci mezi světy podnikání a výzkumu. Již 10. listopadu přivítá Moravskoslezské inovační centrum (MSIC) významné řečníky z obou sfér, aby debatovali o různých podobách výzkumné excelence. Pestrý program má vést k většímu porozumění a snadnější kooperaci během vytváření inovací.

19. 9. 2022

Moravskoslezské inovační centrum

Úřad průmyslového vlastnictví pořádá online seminář zaměřený na základní informace o ochraně práv na označení pro podnikatele, studenty i širší veřejnost. Akce se koná 19. října 2022 od 9:30.

15. 9. 2022

Úřad průmyslového vlastnictví

Úřad průmyslového vlastnictví pořádá pro zájemce z řad podnikatelů, pracovníků výzkumu a vývoje, studentů i širší veřejnosti online seminář k patentové databázi Patentscope. Seminář se koná 18. října 2022 od 9 hodin.

15. 9. 2022

Úřad průmyslového vlastnictví