facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Akce

Akce

semináře, konference, workshopy a soutěže

Mezinárodní konference Industrial Technologies 2020 - Transition to a Sustainable Prosperity pořádaná v rámci německého předsednictví Rady EU se uskuteční virtuálně ve dnech 27.-28. října 2020.

22. 10. 2020

Technologické centrum AV ČR

Ministerstvo dopravy společně s agenturou CzechInvest a dalšími partnery připravilo již třetí ročník festivalu kosmických aktivit Czech Space Week, který se letos kvůli aktuální situaci šíření koronaviru uskuteční v online podobě, a to ve dnech od 6. do 14. listopadu 2020.

21. 10. 2020

Czech Space Week

Vzhledem k aktuální situaci kolem pandemie koronaviru se 8. národní konference transferu, která se měla uskutečnit od 10. do 12. listopadu 2020 v Brně, přesouvá na jaro 2021. Přesný termín bude oznámen na začátku roku.

21. 10. 2020

Vědavýzkum.cz

Další setkání zástupců vysokých škol a výzkumných center REGON se uskuteční online dne 4. listopadu 2020. Tématem bude hodnocení velkých výzkumných infrastruktur 2021 a spolupráce s mezinárodními výzkumnými organizacemi.

21. 10. 2020

Masarykova univerzita

Sedmý ročník Dne TA ČR letos přináší nový koncept dopoledních online konferencí v krajích. Ve čtyřech městech napříč republikou se místní uznávané a inspirativní osobnosti zaměří na nejdůležitější témata z oblasti výzkumu a inovací. Nastíní tak aktuální potřeby a budoucnost českého výzkumu a inovací a užitečnost výzkumu pro rozvoj regionů.

20. 10. 2020

Technologická agentura ČR

Inkubátor Českého vysokého učení technického v Praze (ČVUT) InQbay pořádá v úterý 20. října 2020 online workshop s názvem Praktické zkušenosti se získáváním kapitálu pro technologický startup.

19. 10. 2020

InQbay

Universities UK International organizuje na přelomu října a listopadu sérii webinářů na téma aktuálních otázek spolupráce s britskými vědci. Dozvíte se na nich, jaké scénáře mohou po brexitu nastat a jak se na ně připravit, jak se změní imigrační pravidla nebo co se stane, pokud nebude uzavřena dohoda o volném obchodu.

18. 10. 2020

Vědavýzkum.cz

Společnost alevia pořádá v rámci letošního ročníku komplexního vzdělávacího programu ve dnech 24. - 25. 11. 2020 pátý modul, který se zaměří na téma komercializace výstupů výzkumu a vývoje. V případě nepříznivé epidemiologické situace se modul uskuteční on-line formou za zvýhodněnou cenu.

17. 10. 2020

alevia

Technologické centrum AV ČR organizuje ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou v Praze dne 21. října 2020 webinář, který představí nástroje v oblasti Rozšiřování účasti a šíření excelence (Widening Participation and Spreading Excellence, WPSE, nebo jen Widening) v nadcházejícím Rámcovém programu pro výzkum a inovace Horizont Evropa.

13. 10. 2020

Technologické centrum AV ČR

Svaz průmyslu a dopravy ČR zve dne 14. 10. 2020 na seminář, který představí výsledky kvalitních českých výzkumných projektů zástupcům firem, odborné ale i širší veřejnosti. Poskytne také prostor pro technickou i obchodní diskusi přímo s řešiteli daných projektů.

11. 10. 2020

Svaz průmyslu ČR