facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Akce

Akce

semináře, konference, workshopy a soutěže

Technologické centrum Praha zve na online seminář věnovaný problematice osobních nákladů v programu Horizont Evropa. Seminář se zaměří na plánování a reportování osobních nákladů v projektech založených na skutečných nákladech. Pozornost bude věnována především zaznamenávání odpracované doby a metodice výpočtu způsobilé výše osobních nákladů, tedy výpočtu denní sazby ve standardním přístupu i u projektového odměňování.

9. 5. 2023

Technologické centrum Praha

Technologické centrum Praha vás zve na seminář k přípravě projektů do výzvy TWINNING a Pathways to Synergies 2023, který se uskuteční ve středu 24. května 2023.

6. 5. 2023

Technologické centrum Praha

Česká platforma antibiotické rezistence (CZEPAR) pořádá seminář s názvem Antibiotická rezistence v České republice: Jak společně zastavit nezastavitelné, který se bude konat 17. května 2023 v Praze. Tento seminář má za cíl propojit odborníky z akademické sféry, praktické medicíny, firemního sektoru i státní správy a prosazovat expertní řešení jednoho z největších problémů současné společnosti.

5. 5. 2023

CZEPAR

Společnost AMIRES a centrum CSEM společně pořádají již třetí workshop zaměřený na oblast regenerativní medicíny s podtitulem Od nápadu k pacientovi. Akce se bude konat 1. června 2023 v Praze.

5. 5. 2023

Amires

Ve středu 7. června 2023 se od 9 do 11 hodin uskuteční tradiční setkání zástupců vysokých škol a výzkumných center REGON. Tématem červnového setkání budou grantové možnosti a novinky Agentury pro zdravotnický výzkum ČR. Akce bude probíhat hybridně.

2. 5. 2023

Masarykova univerzita

První ročník mezinárodní konference Prague.bio nabídne ojedinělé setkání zástupců vědy a byznysu, kteří si vymění své zkušenosti z vývoje nových léčiv, diagnostiky, medicínských technologií a dalších oblastí biotechnologií. Akce má podporu české vlády a vystoupí na ní uznávané kapacity ze světa farmacie. Konat se bude 26. září 2023.

26. 4. 2023

IOCB Tech

Společnost pro hmotnostní spektrometrii zve na 11. konferenci České společnosti pro hmotnostní spektrometrii, která se bude konat v prostorách Moravského zemského muzea v Brně ve dnech 19. až 21. června 2023.

20. 4. 2023

Česká společnost pro hmotnostní spektometrii

Na programu dvoudenního setkání v aule ČZU jsou zajímavé přednášky, sdílení zkušeností, panelová diskuse s akademiky, podnikateli, členy státních institucí a ministerstev. Konferenci organizuje oddělení rozvoje a udržitelnosti ČZU pod záštitou Ministerstva životního prostředí a ministra zemědělství ČR. Mezioborovou konferenci o komplexním přístupu k udržitelnosti pořádá ve dnech 20.–21. dubna 2023 Česká zemědělská univerzita v Praze.

20. 4. 2023

Česká zemědělská univerzita v Praze

Seminář k reformě a aktuálním výzvám doktorského studia se uskuteční dne 24. dubna 2023 na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

19. 4. 2023

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ve středu 3. května 2023 se od 9 do 11 hodin uskuteční tradiční setkání zástupců vysokých škol a výzkumných center REGON. Tématem květnového setkání bude projektová podpora a příklady její dobré praxe. Akce bude probíhat hybridně.

18. 4. 2023

Masarykova univerzita