facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

Ernst & Young - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Akce

Akce

semináře, konference, workshopy a soutěže

Úřad průmyslového vlastnictví (ÚPV) pořádá v rámci aktivit plynoucích z Inovační strategie České republiky pro podnikatele, pracovníky výzkumu a vývoje, studenty i širší veřejnost dne 23. dubna 2020 seminář zaměřený na získání základních znalostí z oblasti průmyslového vlastnictví.

13. 3. 2020

Úřad průmyslového vlastnictví

Úřad průmyslového vlastnictví (ÚPV) pořádá v rámci podpory mezinárodní konkurenceschopnosti ČR pro podnikatele, pracovníky výzkumu a vývoje, studenty i širší veřejnost dne 16. dubna 2020 seminář zaměřený na získání základních znalostí o práci v databázích ochranných známek.

12. 3. 2020

Úřad průmyslového vlastnictví

Úřad průmyslového vlastnictví (ÚPV) pořádá v rámci aktivit plynoucích z Inovační strategie České republiky pro podnikatele, pracovníky výzkumu a vývoje, studenty i širší veřejnost dne 2. dubna 2020 seminář zaměřený na podrobné seznámení s celosvětovou patentovou databází Evropského patentového úřadu Espacenet.

11. 3. 2020

Úřad průmyslového vlastnictví

Technologické centrum AV ČR s podporou Evropské komise a projektu Access2EIC pořádá ve čtvrtek 26. března 2020 workshop "European Innovation Council Pilot: How to succeed in the EIC Pathfinder and Accelerator 2020 calls".

10. 3. 2020

Technologické centrum AV ČR

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy (MŠMT) zve na konferenci „ERA Tour-de-Capitales“, jež si klade za cíl rozvinout diskuzi na téma budoucího rozvoje evropského výzkumného prostoru. Konference se uskuteční ve čtvrtek 30. dubna 2020 v Praze.

9. 3. 2020

Vědavýzkum.cz

Brno je ve vědeckém světě známé mimo jiné jako město elektronových mikroskopů. Zdejší firmy aktuálně pokrývají zhruba třetinu celosvětové produkce těchto zobrazovacích zařízení. Není proto divu, že město již čtvrtým rokem pořádá Dny elektronové mikroskopie, prostřednictvím kterých se snaží obor přiblížit širší veřejnosti. Letos se uskuteční od 11. do 15. března 2020.

7. 3. 2020

Vědavýzkum.cz

V pondělí 20. dubna 2020 se v Praze uskuteční seminář, jehož cílem je přispět ke zvýšení povědomí o ochraně průmyslových práv a obchodního tajemství, jak v podnikatelské sféře, tak i v oblasti výzkumu a vývoje.

7. 3. 2020

Ch.Beck

Společnost Deloitte pořádá každoroční seminář Podpora výzkumu a vývoje v ČR. Seminář proběhne v úterý 17. března 2020 v sídle společnosti Deloitte na pražských Vinohradech. Registrace účastníků již byla spuštěna.

6. 3. 2020

Vědavýzkum.cz

Ve dnech 25. a 26. března 2020 se bude konat 17. ročník konference VšeVěd, věnovaný tentokrát především Metodice 17+, hodnocení institucí a implementací nástrojů hodnocení.

5. 3. 2020

Vědavýzkum.cz

Český svaz vynálezců a zlepšovatelů pořádá v úterý 24. března 2020 seminář s názvem "Ochrana know-how a obchodního tajemství v kontextu nekalých soutěžních praktik".

4. 3. 2020

Úřad průmyslového vlastnictví