facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

TC Praha v květnu: Analýza dopadů AI, infrastruktury ELI ERIC a další novinky

4. 6. 2024
TC Praha v květnu: Analýza dopadů AI, infrastruktury ELI ERIC a další novinky

V květnových novinkách z Technologického centra Praha vám představíme dvě nové analýzy, jednu z oblasti AI a druhou o socioekonomických dopadech velké evropské výzkumné infrastruktury. Dozvíte se také, jaké mohou být nové technologie v zemědělství a mnoho dalšího z činnosti našich týmů. 

CBE JU

Informační den - cirkulární ekonomika (CBE JU) / Foto: TC Praha

Dokončili jsme analýzu dopadů generativní umělé inteligence na zaměstnání v Česku

Generativní uměla inteligence (AI) dosáhla úrovně, kdy je v řadě oblastí schopna generovat výstupy srovnatelné s lidskou tvorbou. Jelikož se překotný vývoj AI vyznačuje i nedostatkem spolehlivých dat o konkrétních dopadech, TC Praha analyzovalo vliv AI na pracovní trh a následně připravilo analytický model posuzující současný a očekávaný vliv generativní AI na jednotlivé profese. Z modelu například vyplývá, že do pěti let bude možné technologiemi nahradit více než 70 % potřebných kognitivních dovedností na pozicích pracovníků ve službách a prodeji nebo všeobecných administrativních pracovníků a zaměstnanců na přepážkách. Analýza byla vydána jako Policy Brief. Analytický model najdete na této adrese.

Posuzovali jsme socioekonomické dopady infrastruktury ELI ERIC

ELI ERIC je významné konsorcium evropské výzkumné infrastruktury se sídlem v Česku a TC Praha pilotně posuzovalo přínosy infrastruktury ELI ERIC pro rozvoj vědy, technologií, inovací, lidských kapacit a potenciálu, ekonomiky a společnosti. Studie socioekonomických dopadů ELI ERIC naznačuje, že tato infrastruktura významně přispívá k vědeckému pokroku v různých oblastech a napomáhá řešení reálných společenských výzev v odvětvích, jako je energetika, zdravotnictví a technologie pro udržitelnost životního prostředí.

Více se dočtete na webu STRAST zde

Studie v projektu BrightSpace identifikovala 62 klíčových nových technologií

Cíle Zelené dohody pro Evropu jsou úzce spjaty s transformací zemědělsko-potravinářského odvětví. První výstup pětiletého projektu BrightSpace identifikoval 62 klíčových nových technologií pro zemědělství a potravinářství, jako je například umělá inteligence, prediktivní analýzy pro řízení, internet věcí či biotechnologický pokrok, které by mohly zlepšit efektivitu, udržitelnost a odolnost tohoto sektoru.

Více se dočtete na webu zde.

Z oblasti evropského výzkumu pro vás máme nové video – Jak spolupracovat s JRC

Aktivity Společného výzkumného centra (JRC) mají široký záběr. Nové video, které jsme publikovali 9. května, vám představí dvě z těchto aktivit. Konkrétně nabídku otevřeného přístupu k infrastrukturám JRC a možnosti jeho zapojení do aktivit v projektech programu Horizont Evropa. Video naleznete v naší sekci E-LEARNING, kde jsou pro vás i další videa týkající se programu HE.

Uspořádali jsme národní informační den o cirkulární ekonomice

Technologické centrum Praha ve spolupráci s BioEast hubem CZ a evropským partnerstvím pro cirkulární bioekonomiku (Circular Bio-based Economy – CBE JU) uspořádalo dne 14. 5. národní informační den s cílem představit zájemcům z řad akademického i firemního sektoru možnosti spolupráce s CBE JU a zejména příležitosti v aktuálně otevřených výzvách, které budou mít uzávěrku 18. 9. 2024. CBE JU je jedním z institucionálních partnerství, které bylo uzavřeno mezi Evropskou komisí a průmyslovým konsorciem pro bioekonomický průmysl (Bio-based Industry Consortium – BIC) a je finančně podpořené z programu Horizont Evropa. Prezentace a více o akci uveřejňujeme zde.

Kulatý stůl k ochraně spotřebitelů před padělanými výrobky

Padělky průmyslových výrobků, které v současnosti pronikají ve velkém množství z asijských zemí na trh Evropské unie, způsobují značné finanční ztráty a omezují růst nových pracovních míst a inovací zejména v textilním, hračkářském, kosmetickém a elektrotechnickém sektoru. V některých případech mohou padělky představovat pro spotřebitele i závažná zdravotní nebo bezpečnostní rizika. Sdružení českých spotřebitelů uskutečnilo v dubnu letošního roku dotazníkové šetření mezi 225 domácími spotřebiteli a firmami. Cílem šetření bylo zjistit, jak respondenti vnímají rizika spojená s padělanými výrobky a jak hodnotí možné způsoby obrany před nimi. Výsledky šetření byly prezentovány širší odborné veřejnosti dne 22. 5. formou kulatého stolu, na jehož organizaci se spolupodílelo Technologické centrum Praha a Rada kvality České republiky.

Hackathon k využití satelitních dat k monitorování světových jevů

V rámci projektu Copernicus Academy pořádala Univerzita Karlova hackathon zaměřený na využití pozorování Země (EO) a geografického informačního systému (GIS) pro vývoj aplikací pro hodnocení významných událostí, které souvisejí s bezpečnostními nebo environmentálními riziky. Pomocí dat EO a GIS účastníci hledali řešení výzev souvisejících s rizikem některých světových jevů, jako jsou ozbrojené konflikty, klimatické jevy, sucha, požáry atd. Zástupci TC Praha se v rámci projektu ESA Technology Broker zúčastnili vyhodnocení výsledků soutěže a nabídli účastníkům možnost rozvíjet technologickou spolupráci s ESA a soukromými společnostmi v oblasti pozorování Země.

Více o hackathonu zde.

 

 Zdroj: Technologické centrum Praha