facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Ze zahraničí

Ze zahraničí

zajímavosti ze zahraničí, příklady dobré praxe

Předsedkyně vědeckého výboru ve Sněmovně reprezentantů USA Eddie Bernice Johnson poslala dopis prezidentce The National Academy of Sciences, Engineering and Medicine (NASEM) Marcie McNutt s prosbou o přezkoumání míry projevů rasismu ve vědě. Odpovědí na dopis je příprava hloubkové studie o rasové nerovnosti na akademické půdě.

15. 9. 2020

Vědavýzkum.cz

Na začátku září rozvířila návštěva předsedy Senátu ČR, Miloše Vystrčila, na Tchaj-wanu diskuzi o českých vztazích s Čínou. Odvážný diplomatický krok vyvolal nejen mezinárodní pozornost, ale i ostrou reakci ze strany Pekingu. České výzkumné instituce nicméně využily návštěvu na ostrově k posílení vzájemných vztahů mezi ČR a Tchaj-wanem.

14. 9. 2020

Vědavýzkum.cz

Čtrnáct laureátů Nobelovy ceny se nedávno připojilo k tisícům akademiků, kterým se nelíbí snížení rozpočtu evropského programu na vědu a výzkum. V otevřeném dopise vyzvali předsedkyni Evropské komise Ursulu von der Leyen, aby pro Horizon Europe zajistila férovější podmínky a financování. Program má odstartovat již příští rok a bude trvat do roku 2027.

12. 9. 2020

Vědavýzkum.cz

Navzdory problémům spojeným s pandemií covid-19 se v Kanadě, stejně jako v dalších zemích, nezastavily úvahy nad možnostmi vodíkové energetiky. Kanadským cílem je stát se jedním z globálních lídrů, kteří by mohli vést potenciální energetickou revoluci budoucnosti. Případná spolupráce s Kanaďany by mohla být příležitostí také pro české firmy a výzkumné instituce.​

9. 9. 2020

David Müller

Ve Spojených státech vznikla nová etická rada, která hodnotí výzkumné projekty využívající fetální, neboli plodovou tkáň. Ta je klíčovou součástí výzkumu celé řady onemocnění včetně HIV nebo Alzheimerovy choroby. Trumpovou administrativou jmenovaný orgán však nedoporučil téměř žádný takový výzkum k financování. Někteří členové rady také otevřeně vystupují proti potratům.

7. 9. 2020

Vědavýzkum.cz

V průběhu let se vztah mezi vědou a náboženstvím neustále proměňoval, od konfliktu a nepřátelství po harmonii a vzájemnou spolupráci. Dosavadní výzkumy se na toto téma dívaly především v západním kontextu a křesťanskou optikou. Nová studie Pew Research Center zkoumá vztah mezi vědou a náboženstvím v Malajsii a Singapuru, tedy v zemích s nábožensky rozmanitou populací, které však v posledních letech významně investovaly do výzkumu a vývoje.

6. 9. 2020

Vědavýzkum.cz

Ve dnech 14. až 16. září 2020 se uskuteční virtuální akce European Innovation Fest 2020 (EIF2020), která je určená hlavně začínajícím výzkumným pracovníkům a akademickým zaměstnancům.

6. 9. 2020

Vědavýzkum.cz

Evropská komise pořádá dvě veřejné konzultace týkající se nového evropského programu na podporu výzkumu, vývoje a inovací Horizon Europe. Do 14. září je otevřena konzultace k návrhu misí programu. Do 18. září také probíhá konzultace k prvnímu Strategickému plánu programu.

4. 9. 2020

Technologické centrum AV ČR

Švýcary na konci září 2020 čeká referendum o volném pohybu občanů EU v zemi. Pokud by se země rozhodla migraci omezit, bude to mít pro Švýcarsko vážné  následky. Ohrožen by tím mohl být také přístup Švýcarska k prostředkům programu Horizon Europe.

31. 8. 2020

Vědavýzkum.cz

Austrálií se prohnala vlna spekulací o propouštění na univerzitách. Podle dostupných informací je v ohrožení několik tisíc pracovních míst, přičemž některé vysoké školy uvažují o snížení počtu zaměstnanců až o 30 %. University of Sydney toto tvrzení odmítá s tím, že připravuje pouze možné krizové scénáře.

29. 8. 2020

Vědavýzkum.cz