facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Ze zahraničí

Ze zahraničí

zajímavosti ze zahraničí, příklady dobré praxe

Dnes uplynuly dva roky od kontroverzního rozhodnutí Evropského soudního dvora, které zabránilo revizi přísných ochranných opatření, bránících využití technologií genetické modifikace na komerčních plodinách. Evropská iniciativa pro udržitelné zemědělství pomocí editace genomu (EU-SAGE) nyní znovu apeluje na Evropskou unii, aby toto své rozhodnutí přehodnotila.

25. 7. 2020

Vědavýzkum.cz

Vedoucí představitelé Evropské unie se dohodli na balíčku obnovy a rozpočtu na roky 2021–2027, který EU po pandemii pomůže upevnit její pozici a zároveň podpoří investice do zelených a digitálních technologií. Z částky 1,82 bilionu eur bude pro program Horizon Europe nakonec vyčleněno pouze 80,9 miliardy, tedy výrazně méně, než navrhovala Evropská komise a požadoval Evropský parlament.

24. 7. 2020

Vědavýzkum.cz

Nezávislý identifikační výbor zřízený Evropskou komisí hledá potenciální kandidáty na členství ve vědecké radě Evropské výzkumné rady (ERC). Nominace jsou přijímány do 30. září 2020.

23. 7. 2020

Vědavýzkum.cz

Společné výzkumné středisko Evropské komise (JRC) vydalo ve spolupráci s nakladatelstvím Elsevier publikaci Science for Policy Handbook. Vědcům a výzkumným organizacím v ní poskytuje návod, jak dosáhnout toho, aby se jejich znalosti a výstupy práce staly součástí procesu tvorby zodpovědné politiky.

22. 7. 2020

Vědavýzkum.cz

Novou ředitelkou UK Research and Innovation (UKRI), britské agentury, která spravuje většinu tamějších veřejných výdajů na výzkum, vývoj a inovace, se stane Ottoline Leyser. Profesorka rostlinné biologie je známá svou podporou diverzity i rodičů s vědeckou kariérou.

21. 7. 2020

Vědavýzkum.cz

V arabském regionu patří Egypt mezi země, které se dobře starají o vysoké školství a investují do výzkumu a vývoje. Egyptské univerzity jsou populární u svých sousedů a tamní výzkumníci často spolupracují na zahraničních projektech. Země, která si za poslední roky vybudovala vědecko-technologickou základnu, nyní doufá, že své postavení bude moci zlepšovat i navzdory koronavirové pandemii.

17. 7. 2020

Vědavýzkum.cz

Řada členských zemí EU včetně Francie a Německa začala aktivně usilovat o technologickou samostatnost Evropy v klíčových průmyslových a vývojových oblastech. Německo ohlásilo nový fond na podporu bateriové výroby, Francie chce zase investovat do ekologické letecké dopravy.

16. 7. 2020

Vědavýzkum.cz

Tým projektu CatRIS, podpořeného Evropskou komisí v rámci programu Horizont 2020, vyzývá výzkumné infrastruktury, klíčová zařízení a sdílené vědecké zdroje evropské, národní i regionální úrovně ze všech vědeckých oborů k registraci jejich služeb do nového portálu CatRIS.

16. 7. 2020

Technologické centrum AV ČR

Podle nově vydaného dokumentu chce Velká Británie dalšími financemi do výzkumu, vývoje a inovací zajistit budoucí prosperitu země. Investice do vědy by se měly během následujících let vyšplhat až k 2,4 % HDP. Nový vědecký plán usiluje zachovat postavení Velké Británii ve vědě i po brexitu.

14. 7. 2020

Vědavýzkum.cz

Dne 7. července 2020 byli vyhlášeni první tři vítězové nové soutěže Evropské výzkumné rady (ERC) Public Engagement with Research Award. Ta oceňuje vynikající vědce s grantem ERC, jež dokázali svůj výzkum efektivně komunikovat a popularizovat napříč širokou veřejností.

12. 7. 2020

Vědavýzkum.cz