facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

Ernst & Young - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Ze zahraničí

Ze zahraničí

zajímavosti ze zahraničí, příklady dobré praxe

Koronavirová krize zasáhla všechny oblasti běžného lidského života. Výjimkou nejsou ani vysoké školy a osudy budoucích výzkumníků. Na některých zahraničních univerzitách jsou dizertace online již samozřejmostí a distanční složení zkoušky bude umožněno i v Česku. Do popředí se dostávají i další témata jako odkládání cest do zahraničí či uplatnění na trhu práce.

22. 4. 2020

Vědavýzkum.cz

Evropská asociace univerzit (EUA) mapuje v rámci projektu InSPIREurope situaci ohrožených skupin výzkumných pracovníků a výzkumných organizací, které je zaměstnávají. Za tímto účelem zahájila dva průzkumy a vyzývá k účasti partnerské instituce.

22. 4. 2020

Vědavýzkum.cz

Dne 8. dubna 2020 Evropská komise oznámila, že Společné výzkumné středisko (JRC) nově povede Stephen Quest, který doposud stál v čele Generálního ředitelství pro daně a celní unii. Quest se funkce ujme na začátku května.

21. 4. 2020

Vědavýzkum.cz

Evropská komise v březnu 2020 oznámila výherce výběrového řízení na zbudování nové otevřené publikační platformy, kterou budou mít možnost využívat všichni příjemci finančních prostředků z rámcového programu na podporu výzkumu a vývoje v EU.

20. 4. 2020

Vědavýzkum.cz

Generální ředitelství Evropské komise pro výzkum a inovace srdečně zve k účasti na panevropském hackathonu, který s uskuteční ve dnech 24. - 26. dubna 2020. Cílem je vyvinutí inovativních řešení k překonání společenských výzev souvisejících s koronavirovou nákazou.

19. 4. 2020

Technologické centrum AV ČR

Jedna z předních ruských univerzit Higher School of Economics (HSE) vydala nařízení, které zaměstnancům a studentům univerzity zakazuje účastnit se politických protestů a vyjadřovat se k politické situaci. Mohou tak učinit pouze v případě, že nebudou uvádět svůj titul a příslušnost k instituci. Opět tak vyvstávají obavy o ohrožení akademických svobod v zemi.

17. 4. 2020

Vědavýzkum.cz

Podle nejnovějšího nařízení bude čínská vláda ještě přísněji kontrolovat články, které tamní vědci chtějí zveřejnit o nových objevech, týkajících se aktuální koronavirové pandemie. Omezení přitom dobře ilustruje nebezpečné důsledky vědecké spolupráce s Čínou.

14. 4. 2020

Vědavýzkum.cz

Německá organizace zaměřená na biomedicínský výzkum, Berlin Institute of Health, nabízí svým vědcům bonus 1000 eur za replikační studie či za publikace s negativními nebo nulovými výsledky. Cílem je upozornit na tendenci ignorovat negativní vědecké závěry.

13. 4. 2020

Vědavýzkum.cz

Evropská komise otevřela výzvu ke jmenování nových členů pro skupinu hlavních vědeckých poradců EK (Group of Chief Scientific Advisors). Nominace jsou přijímány do 15. června 2020.

11. 4. 2020

Technologické centrum AV ČR

Zatímco světová vědecká komunita usilovně hledá různá řešení současné globální pandemie viru Covid-19, „fake news“ na sociálních sítích divoce bují. Aktuální krize ale možná pomůže posílit důvěru veřejnosti ve vědecké poznatky.

10. 4. 2020

Vědavýzkum.cz