facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Věda kolem světa: Zelené technologie i problémy ve Fraunhoferově společnosti

3. 4. 2023
Věda kolem světa: Zelené technologie i problémy ve Fraunhoferově společnosti

Evropa zveřejnila plán na podporu zelených technologií, někteří thajští vědci podvádějí, aby dostáli publikačnímu tlaku a snahy, aby mělo financování výzkumu a inovací v EU geografický rozměr. Portál Vědavýzkum.cz nabízí další pravidelné shrnutí toho nejzajímavějšího, co se v zahraničí ve světě výzkumu, vývoje a inovací za uplynulý březen událo.

stock globe

Co nového v Evropě?

Španělsko se chystá na předsednictví v Radě EU

„Nadcházející šestiměsíční předsednictví Španělska v čele Rady EU se zaměří na snížení napětí mezi Spojenými státy a Čínou,“ uvedl ředitel španělské National Office of Foresight and Strategy, Diego Rubio. Dalším cílem bude podpora konkurenceschopnosti Evropy. „Evropa nemusí být slabým hráčem, pokud jde o globální konkurenceschopnost. Jsme stále velmocí v oblastech jako je výzkum a inovace, obchod, finance nebo farmacie,“ dodal Rubio.

Jednou z dalších priorit je také dlouhodobé plánování. Rubio varuje, že členské státy projevily sílu v reakci na krize, ale EU jako celek musí dlouhodobě myslet více na budoucnost: „Měli bychom dosáhnout strategické autonomie a rozvíjet předvídání potenciálních mimořádných událostí, abychom byli v čele globálních událostí.“

Vyšetřování grantů udělených polským národním centrem pro výzkum a vývoj

Polské National Centre for Research and Development čelí vyšetřování protikorupčního úřadu. Centrum je totiž podezřelé z toho, že nadržovalo dvěma společnostem, které obdržely velké finanční částky z vyhlášené výzvy k digitálním inovacím. Oběma společnostem, Postquant a Chime Networks, byla poskytnuta částka v přibližné výši 38 milionů eur.

Centrum pro výzkum a vývoj popřelo pochybení a zdůraznilo, že finanční prostředky ještě nebyly rozděleny. Dotčené společnosti uvedly, že budou při vyšetřování spolupracovat.

Nová zpráva o akademických svobodách na univerzitách v Evropě

Podle nejnovějšího hodnocení autonomie univerzit, které vydala European University Association, je autonomie evropských univerzit stále omezená. Zpráva hodnotí 35 systémů vysokoškolského vzdělávání z celé Evropy. Podle zprávy hrají univerzity klíčovou roli při řešení hlavních společenských otázek, což vzbuzuje zájem politiků a může to vést až k vměšování vlád do činnosti vysokých škol.

V hodnocení je také zmíněn nedostatek financování, který omezuje univerzity v rozhodování a snižuje jejich autonomii. Hodnotící zpráva European University Association je již čtvrtá od roku 2009.

Politika EU v oblasti výzkumu a inovací by měla být rovnější

Lina Gálvez Muñoz, poslankyně Evropského parlamentu, vyzývá, aby financování výzkumu a inovací v EU bylo citlivější k regionálním rozdílům. To by podle ní pomohlo překlenout rozdíly v inovacích v rámci EU. Gálvez pochází ze španělské Andalusie, což je jeden z regionů, kterému se nedaří získat tolik peněz z evropských fondů.

Podle poslankyně jde značná část peněz do velkých center se silnou inovační tradicí, zatímco jiné regiony dostávají málo. „Věřím, že fondy věnované na výzkum a inovace, které odpovídají regionálním potřebám, povzbudí lokální partnery v zájmu o výzkum v EU. Tím pomůžeme méně inovativním zemím EU zapojit se do programu Horizont Evropa,“ říká Lina Gálvez Muñoz.

Změny v přemýšlení o mezinárodní vědecké spolupráci kvůli válce na Ukrajině

Evropská výzkumná komunita přerušila kvůli válce na Ukrajině styky s Ruskem. Válka se nyní překlenula do druhého roku a vědci stále tápají, jak se postavit ke globální vědecké spolupráci. Před invazí Evropská unie upřednostňovala ve vědecké diplomacii otevřenost, nyní zaujímá opatrnější přístup, zejména v partnerství s jinými zeměmi. Válečný konflikt proto zkomplikoval také vztah EU s Čínou. „Válka ukázala jeden jasný trend. Vědecké organizace, a dokonce i vědci, jsou mnohem opatrnější než dříve. Přehodnocují se různé aspekty, od bezpečnosti až po praktičnost,“ uvedl Lucian Brujan, ředitel pro mezinárodní vztahy v německé German National Academy of Sciences Leopoldina.

Nové vědecké plány Velké Británie nezmiňují Horizont Evropa

Velká Británie sice přijala Windsorský rámec, který odstranil hlavní překážku v připojení k Horizontu Evropa. Zdali se Velká Británie ale k evropskému rámcovému programu nakonec připojí, zůstává nejasné. K tématu si přečtěte článek na Vědavýzkum.cz, který se celou situací zabývá podrobněji.

Evropský plán na podporu zelených technologií

Evropská komise představila plán na povzbuzení průmyslu čistých technologií v rámci zákona Net-Zero Industry Act. Cílem tohoto akčního plánu je mít v EU alespoň 40 % průmyslu výroby zelených technologií do konce desetiletí. Podle International Energy Agency by trh s čistými technologiemi mohl mít do roku 2030 hodnotu 600 miliard eur ročně.

Získat tento trh alespoň z části pod kontrolu by snížilo závislost na jiných zemích a stimulovalo by to evropský průmysl. Plán dále slibuje, že do roku 2050 bude Evropa první uhlíkově neutrální kontinent.

Kauza zneužití finančních prostředků ve Fraunhofer Society volá po změně v řízení instituce

Německá ministryně pro výzkum Bettina Stark-Watzinger vybídla k rozsáhlým reformám ve Fraunhoferově společnosti (Fraunhofer Gesselschaft), jedné z předních evropských organizací aplikovaného výzkumu, zaměstnávající více než 30 000 lidí v 76 ústavech a výzkumných jednotkách s ročním rozpočtem 2,9 miliard eur.

Výzva přichází poté, co finanční kontrola odhalila četná pochybení ze strany výkonné rady. Zpráva uvedla, že představenstvo překračovalo limity ve výdajích za pracovní cesty a za společenské události. Prohřeškem předsednictva například bylo najímaní luxusních vozidel nebo proplácení doprovodu partnerů na zahraniční pracovní cesty. Zpráva také uvádí, že německé ministerstvo školství a výzkumu neučinilo dostatečné kroky k zajištění dodržování pravidel ve zmíněné instituci, a to navzdory dřívějším zprávám auditorů o porušení.

Mariya Gabriel chce přilákat talenty ze Silicon Valley

Komisařka EU pro inovace, výzkum, kulturu, vzdělávání a mládež, Mariya Gabriel, a delegace více než 50 zástupců výzkumné a inovační komunity navštívili koncem března Silicon Valley, aby investorům v USA představili inovační ekosystém Evropské Unie. EU se mimo jiné snaží přilákat talenty a zlepšit přístup začínajících podniků k financování ve snaze dohnat USA a Čínu. V rámci této iniciativy bude spuštěna platforma pro inovační talenty. „Budeme podporovat inovace investováním do výzkumu a technologií. Vytvoříme příznivou politiku a podpoříme podnikání, abychom přilákali talenty a zvýšili investice v Evropě,“ vysvětlila Gabriel.

Maďarsko vyčlenilo peníze pro vědu, protože přestaly téct peníze z EU

Více než tři desítky maďarských univerzit a institucí porušuje podle EU některé zásady právního státu, a proto se nedostanou k fondům Horizont Evropa a Erasmus+. Tamní vláda proto vyčlenila téměř 12,5 milionů eur na podporu výzkumných projektů. Maďarský premiér Viktor Orbán věří, že se s EU brzy dohodnou, ale podle jeho slov je stát připraven uvolnit víc prostředků, než by přišlo z EU. Maďarští vědci se ale domnívají, že zmíněný fond není trvalým řešením. „Potřebujeme institucionální prostředí bez korupce. Pak budou maďarští účastníci vítáni mezi partnerskými institucemi EU,“ řekl Dániel Deák z Corvinus University of Budapest.

Co se děje v Severní Americe?

Projekt shromažďování dat o covid-19 ukázal, jak je důležitá spolupráce vlád s univerzitami

Projekt Coronavirus Resource Center, vytvořený na půdě John Hopkins University, jasně demonstroval, že univerzity hrají zásadní roli během globálních krizí. Tři roky po svém založení, byl projekt zastaven, přestal shromažďovat data a představovat přehledy o covid-19. Během své činnosti získaly webové stránky projektu více než 2,5 miliardy zobrazení.

Novinky z Asie

Tlak na thajské vědce kvůli publikování vede k podvodům

Thajské univerzity tvrdě razí heslo „publikuj nebo zhyň“. Problém narostl natolik, že jsou thajští vědci podezřelí, že platí za články, které pak vydávají za vlastní práci. Nedávné vyšetřování zjistilo, že 33 akademiků v osmi institucích porušilo publikační a výzkumnou etiku. Podle odborníků bude situace nejspíš pokračovat, protože některé instituce vyžadují, aby všichni noví akademičtí pracovníci a postgraduální studenti publikovali v časopisech zařazených do databáze Scopus.

 

Autorka: Vědavýzkum.cz (ED)