facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

Ernst & Young - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Ze zahraničí

Ze zahraničí

zajímavosti ze zahraničí, příklady dobré praxe

Technický odpad momentálně tvoří 5 % z celkového světového odpadu, nicméně díky neustálým technologickým inovacím a rychlému zastarávání elektroniky toto množství nebezpečným tempem exponenciálně roste. Nežádoucí elektronika však většinou nejde recyklovat – a tak končí na skládkách, které se postupně stávají zdravotním a enviromentálním problémem.

2. 3. 2020

Vědavýzkum.cz

Problémy s peer-review hodnocením grantových přihlášek se diskutují již poměrně dlouho. Nový Zéland nedávno zavedl systém, v němž určitou část finančních prostředků na výzkum přiděluje formou loterie. Studie ukazuje reakce na tento nový systém.

1. 3. 2020

Vědavýzkum.cz

Asociace evropských univerzita (EUA) vydala pravidelnou zprávu o veřejném financování vysokoškolských systémů v evropských zemích Public Funding Observatory Report. Letošní desáté vydání obsahuje analýzu dlouhodobých trendů financování v období 2008 – 2019 v celkem 34 evropských státech.

27. 2. 2020

Vědavýzkum.cz

Digitální technologie musí být důvěryhodné, bezpečné a prospěšné všem lidem. Počítá s tím nová unijní strategie pro digitální transformaci, na jejímž základě se Evropa může stát světovým lídrem v této oblasti.

26. 2. 2020

BusinessInfo.cz

V Polsku po několika aktuálních incidentech začínají připravovat zákon, jehož cílem je posílit ochranu svobody slova v akademickém prostředí. Polská akademická obec se však nemůže shodnout – jde o ochranu akademických svobod či o podporu radikálně konzervativní rétoriky?

25. 2. 2020

Vědavýzkum.cz

Prvenství je při výzkumu zásadní věc. Ten, kdo první přijde s průlomovým objevem či novou technologií, získá patenty, peníze i respekt vědecké komunity. Jak ale ukazuje příklad optogenetiky, otázka prvenství může být komplikovanější, než se na první pohled zdá.

23. 2. 2020

Vědavýzkum.cz

Postavení českých vysokých škol se v žebříčku zemí s rozvíjející se ekonomikou, až na výjimky, rok od roku zhoršuje. Jako u mnoha dalších žebříčků je to způsobeno především zvyšujícím se počtem institucí zahrnutých do srovnání. Můžeme mluvit i o zaostávání sektoru českého vysokého školství za některými progresivnějšími státy?

21. 2. 2020

Vědavýzkum.cz

Budování interdisciplinárních týmů je jedním ze zásadních cílů většiny výzkumných institucí. Tlak na vědce však v některých případech vede k vytváření falešných spoluprací, které podkopávají integritu výzkumu. Primární motivací jejich vzniku je totiž podle nedávné studie především snaha o strategické zajištění financování.

17. 2. 2020

Vědavýzkum.cz

Core Technologies for Life Sciences (CTLS) a Calouste Gulbenkian Foundation pořádají v Lisabonu ve dnech 30. června až 2. července 2020 konferenci zaměřenou na aspekty řízení a financování velkých výzkumných infrastruktur.

16. 2. 2020

Vědavýzkum.cz

Trumpova administrativa americkou vědu nepodpoří navýšením finančních prostředků ani v příštím roce. Ba naopak. Navrhované škrty zasáhnou zvláště základní výzkum. Výrazně si polepší jen technologické obory jako je umělá inteligence nebo kvantová informatika.

13. 2. 2020

Vědavýzkum.cz