facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

Ernst & Young - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Ze zahraničí

Ze zahraničí

zajímavosti ze zahraničí, příklady dobré praxe

Nová studie ukazuje, že vědci si nejsou tak úplně vědomi vlivu, který na jejich práci má systém hodnocení výsledků vědecké práce. Ze závěrů studie také vyplynulo, že hodnocení ovlivňuje odlišně přírodovědné a humanitní obory.

3. 5. 2020

Vědavýzkum.cz

Turečtí vědci čekají na dokončení Eastern Anatolia Observatory (DAG) – teleskopu o délce čtyř metrů, který má být hotov již příští rok. Přestože se nejedná o projekt celosvětového formátu, má být jedním z největších optických dalekohledů v Asii a největším vědeckým projektem v Turecku. Může pomoci obrodit místní vědu, která kvůli politickým náladám v zemi již delší dobu pokulhává.

1. 5. 2020

Vědavýzkum.cz

Existence start-upů a technologických společností je kvůli koronavirové krizi v ohrožení. Podle nejnovější zprávy poradenské společnosti Startup Genome budou v nejbližších měsících 4 z 10 podniků uzavřeny, pokud se nezajistí dostatečné financování. Vlády několika evropských zemí tak již představily finanční balíčky, které firmám mají alespoň částečně pomoci.

29. 4. 2020

Vědavýzkum.cz

Evropská výzkumná rada (ERC) zveřejnila výsledky prestižních grantů, o něž mohou žádat úspěšní řešitelé ERC projektů, aby ověřili potenciál výzkumných výsledků v praxi. Částku 150 tisíc eur získalo 55 vědců a jejich týmů. Mezi nimi i Michael J. Bojdys, vědec, který před svým aktuálním působištěm na Humboldtově univerzitě v Berlíně bádal i na Univerzitě Karlově.

28. 4. 2020

Vědavýzkum.cz

Nová slovenská vláda Igora Matoviče předložila své programové priority a požádala poslance Národní rady o důvěru. V oblasti výzkumu, vývoje, inovací a vysokého školství navrhuje ambiciózní kroky, které mají zemi dopomoci k vyšší mezinárodní konkurenceschopnosti a prosperitě. Jaké změny pro slovenskou vědu a vysoké školství nová vláda chystá?

28. 4. 2020

Vědavýzkum.cz

Společnost Times Higher Education zveřejnila žebříček THE Impact Rankings 2020, který srovnává světové univerzity podle toho, jak se jim daří plnit cíle udržitelného rozvoje definované Organizací spojených národů. Letošnímu ročníku vévodí australské a novozélandské univerzity. Umístilo se i pět českých vysokých škol.

27. 4. 2020

Vědavýzkum.cz

Evropská komise vydala brožuru s názvem „ Marie Skłodowska-Curie actions: The pocket guide for researchers, universities, research institutes and companies “, s cílem poskytnout vědcům informace o příležitostech MSCA.

26. 4. 2020

Technologické centrum AV ČR

Dne 20. dubna 2020 spustila Evropská komise evropskou datovou platformu věnovanou COVID-19, která umožňuje rychlé shromažďování a sdílení dostupných výzkumných dat.

25. 4. 2020

Technologické centrum AV ČR

Evropská unie chce sjednotit úsilí členských států v boji proti koronaviru SARS-CoV-2. Výrazem této snahy je akční plán ERAvsCorona, který přináší rámec pro dosavadní iniciativy v boji proti viru a onemocnění, které způsobuje. V rámci zastřešujícího dokumentu již bylo přijato prvních deset prioritních opatření, která v krátkodobém horizontu reagují na aktuální pandemii.

24. 4. 2020

Vědavýzkum.cz

Evropská komise jmenovala dva nové členy skupiny hlavních vědeckých poradců EK (Group of Chief Scientific Advisors). Eva Kondorosi a Eugene Kennedy budou od května společně poskytovat Komisi poradenství v oblasti vědecké politiky na nejvyšší úrovni.

23. 4. 2020

Technologické centrum AV ČR