facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Ze zahraničí

Ze zahraničí

zajímavosti ze zahraničí, příklady dobré praxe

Navzdory problémům spojeným s pandemií covid-19 se v Kanadě, stejně jako v dalších zemích, nezastavily úvahy nad možnostmi vodíkové energetiky. Kanadským cílem je stát se jedním z globálních lídrů, kteří by mohli vést potenciální energetickou revoluci budoucnosti. Případná spolupráce s Kanaďany by mohla být příležitostí také pro české firmy a výzkumné instituce.​

9. 9. 2020

David Müller

Ve Spojených státech vznikla nová etická rada, která hodnotí výzkumné projekty využívající fetální, neboli plodovou tkáň. Ta je klíčovou součástí výzkumu celé řady onemocnění včetně HIV nebo Alzheimerovy choroby. Trumpovou administrativou jmenovaný orgán však nedoporučil téměř žádný takový výzkum k financování. Někteří členové rady také otevřeně vystupují proti potratům.

7. 9. 2020

Vědavýzkum.cz

V průběhu let se vztah mezi vědou a náboženstvím neustále proměňoval, od konfliktu a nepřátelství po harmonii a vzájemnou spolupráci. Dosavadní výzkumy se na toto téma dívaly především v západním kontextu a křesťanskou optikou. Nová studie Pew Research Center zkoumá vztah mezi vědou a náboženstvím v Malajsii a Singapuru, tedy v zemích s nábožensky rozmanitou populací, které však v posledních letech významně investovaly do výzkumu a vývoje.

6. 9. 2020

Vědavýzkum.cz

Ve dnech 14. až 16. září 2020 se uskuteční virtuální akce European Innovation Fest 2020 (EIF2020), která je určená hlavně začínajícím výzkumným pracovníkům a akademickým zaměstnancům.

6. 9. 2020

Vědavýzkum.cz

Evropská komise pořádá dvě veřejné konzultace týkající se nového evropského programu na podporu výzkumu, vývoje a inovací Horizon Europe. Do 14. září je otevřena konzultace k návrhu misí programu. Do 18. září také probíhá konzultace k prvnímu Strategickému plánu programu.

4. 9. 2020

Technologické centrum AV ČR

Švýcary na konci září 2020 čeká referendum o volném pohybu občanů EU v zemi. Pokud by se země rozhodla migraci omezit, bude to mít pro Švýcarsko vážné  následky. Ohrožen by tím mohl být také přístup Švýcarska k prostředkům programu Horizon Europe.

31. 8. 2020

Vědavýzkum.cz

Austrálií se prohnala vlna spekulací o propouštění na univerzitách. Podle dostupných informací je v ohrožení několik tisíc pracovních míst, přičemž některé vysoké školy uvažují o snížení počtu zaměstnanců až o 30 %. University of Sydney toto tvrzení odmítá s tím, že připravuje pouze možné krizové scénáře.

29. 8. 2020

Vědavýzkum.cz

Již dlouho se diskutuje o alternativních možnostech hodnocení vědeckého výkonu. Takzvané Hongkongské principy představují způsob, jak hodnotit výzkumníky podle kvality odvedené práce spíše než podle její popularity v oboru. Podle jejich autorů tyto principy povedou k robustnější a kvalitnější vědě.

28. 8. 2020

Vědavýzkum.cz

Vědci protestují proti rozhodnutí, že financování prestižních grantů Marie Skłodowska-Curie Actions se nebude kvůli koronavirové krizi prodlužovat. Nová petice upozorňuje na to, že pro řadu stipendistů tohoto programu je nemožné dokončit výzkum včas. Evropská komise však zatím prodloužení nepovolila.

27. 8. 2020

Vědavýzkum.cz

Podle nové národní vzdělávací politiky by se měla Indie více otevřít předním zahraničním univerzitám a umožnit vznik nových kampusů. Ožívá tak myšlenka, která byla po léta upozaděna kvůli politickému boji a byrokracii v zemi. Větší míra internacionalizace by mohla přinést pokrok i v otázce ohrožené akademické svobody.

26. 8. 2020

Vědavýzkum.cz