facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Švýcarsko chce být lídrem v kvantových technologiích

8. 5. 2024
Švýcarsko chce být lídrem v kvantových technologiích

Žili jsme v době analogové. Žijeme v době digitální. A budeme žít v době kvantové. Už brzy. Kvantové technologie představují důležitou vědecko-výzkumnou oblast a inovaci, která nabízí potenciál revolučních změn v mnoha různých odvětvích kvantových technologií. Švýcaři chtějí dostát své pověsti nejinovativnější země světa. A Češi chtějí být u toho!

Export Svycarsko

Velvyslanectví ČR v Bernu

Tato technologická revoluce vychází z principů kvantové fyziky, která se zabývá chováním částic na subatomární úrovni, pro které jsou typické jevy jako tunelování, superpozice a provázanost. Jedním z nejznámějších využití kvantových technologií je bezesporu kvantový počítač. Ten je schopný provádět mnoho složitých výpočtů a také umí mnohem rychleji řešit problémy, které jsou pro klasické počítače příliš složité nebo dokonce neřešitelné. Jeden takový staví v ostravském výzkumném centru IT4Innovations na VŠB-Technické Univerzitě Ostrava díky projektu LUMI-Q EuroHPC JU.

„Kvantová“ rychlost přináší i výzvy

Výzkum v oblasti kvantových technologií roste „kvantovou“ rychlostí a stále se objevují nové aplikace a možnosti využití. S tímto růstem však přichází i nové výzvy, jako jsou technologické překážky při vytváření stabilních kvantových systémů, škálovatelnosti kvantových počítačů nebo otázky spojené s bezpečností a etikou kvantových technologií.

I přes tyto výzvy je však jasné, že kvantové technologie mají potenciál změnit svět kolem nás a otevřít dveře k novým možnostem, které si nyní většina z nás ani nedokáže představit. Je třeba sledovat tento fascinující vývoj a přispívat k jeho rozvoji, abychom mohli využít veškerý potenciál, který tyto technologie nabízejí.

Quantum Basel

Ve Švýcarsku se nyní staví nové centrum kvantových technologií s názvem Quantum Basel. Celý projekt je zaměřen zejména na rozvoj a propojení výzkumu právě v oblasti kvantových technologií. Cílem je vytvořit moderní kvantové centrum a posílit spolupráci mezi akademickou sférou, průmyslem a veřejným sektorem. Quantum Basel podporuje výzkum a vývoj v oblasti těchto inovačních technologií prostřednictvím financování projektů, poskytování zdrojů a podpory vzdělávacích iniciativ.

Prozatím největší akce s názvem Global Quantum Symposium 2024 se uskutečnila letos v březnu právě v nově budovaném areálu v Basileji. Velvyslanectví ČR v Bernu ve spolupráci s agenturou CzechInvest a Honorárním konzulátem ČR v Basileji na této konferenci otevřelo, v rámci projektu na podporu ekonomické a vědecké diplomacie PROPED, svůj oficiální český stánek. Všichni účastníci z řad českých odborníků tak měli ideální příležitost být tři dny přímo v centru dění.

Profesor Marek Lampart z IT4Innovation v této souvislosti uvedl: „Akce QBasel byla jedinečnou příležitostí setkat se s odborníky nejen evropského, ale i celosvětového významu v oblasti vývoje kvantových technologií a kvantového počítání. Velice se mi líbilo, že organizátoři dali prostor technologiím supravodivostním a také nově na síle nabírající technologii kvantového žíhání. Akce byla pořádána na místě budoucího centra vývoje kvantových technologií, a tím Švýcaři ukazují Evropě cestu, kterou se můžeme v této oblasti vydat a dohnat tak světové lídry. Na akci bylo možno založit celou řadu kontaktů, které dále budeme podporovat, a jsou zárodkem pro budoucí spolupráce. V tomto ohledu byla také velice cenná přednáška na aktuální dotační příležitosti NATO. Jako klíčovou zde vidím i budoucí roli ambasády ČR, protože ve zmíněné lokalitě bude možno žádat o finanční podporu k založení „spin-off“ či „startup“ projektů i pro zájemce z Česka a navázat na technologické know-how Švýcarska, které je v dané oblasti překvapivě výkonné, vzhledem k tomu, o jak malou zem se jedná.“

Czech Quantum

Český stánek s výstižným názvem Czech Quantum hrál na konferenci svou propagační a prezentační roli skvěle, především díky profesionálnímu přístupu všech členů české skupiny. Celé třídenní akce se oficiálně účastnili také diplomatičtí zástupci z USA, Kanady a Japonska. Pro více podrobných informací o Global Quantum Symposium 2024 můžete využít tiskovou zprávu z akce.

„Quantum Symposium 2024 byla důležitá událost ve světě kvantových technologií. Kromě různých přístupů k tvorbě kvantového hardwaru bylo také představeno, kde různé společnosti očekávají kvantovou výhodu oproti konkurenci, pramenící z včasné adopce technologie. Tyto sdílené zkušenosti od velkých evropských firem, technologické novinky, nové kontakty a hlavně vhled do toho, jak inovační hub funguje, jsou cenné informace, které se pokusíme uplatnit v posunutí české kvantové komunity mezi lídry v této oblasti,“ zdůraznil Ondřej Král, Quantum Ambassador ze společnosti IBM.

Šance pro české firmy a výzkumníky

Díky spolupráci, kterou Velvyslanectví ČR v Bernu a Honorární konzulát ČR v Basileji se švýcarským centrem kvantových technologií Quantum Basel navázaly, můžeme do budoucna realizovat další česko-švýcarské projekty a společné aktivity. Soukromý švýcarský investor v dané lokalitě staví osm nových budov, které mají sloužit jako inkubátor a cluster pro výzkum a práci nově vzniklých startupů. To je příležitost pro české firmy a instituce, které by chtěly působit přímo v centru dění.

Andrea Cejnarová z ELI ERIC, ELI Beamlines Facility k tomu dodává: „Jako mladá výzkumná organizace disponující unikátními laserovými zdroji se ELI ERIC snaží aktivně vyhledávat nové příležitosti jak k obohacení vlastního vědeckého programu, tak i k rozšíření nabídky pro potenciální nové uživatele z akademické i průmyslové sféry. Díky pozvání na tuto akci a perfektní organizaci české účasti jsme měli možnost seznámit se se světovou špičkou ve výzkumu a vývoji kvantových počítačů a jejich budoucích aplikací a na základě informací a kontaktů, které jsme zde získali, začít rozvíjet naši vlastní strategii v tomto pro nás poměrně novém směru. Věříme, že se brzy staneme platnými členy mezinárodní kvantové komunity a obohatíme ji umožněním přístupu k našim unikátním zdrojům a technologiím a také know-how a expertize, kterou disponujeme v oblasti laserové fyziky a studia ultrarychlých kvantových jevů.“

Jednou z účastnic sympozia byla i česká vědkyně Kristina Jarůšková z ČVUT v Praze, která v současnosti působí v jaderném výzkumném centru CERN v Ženevě: „Symposium v Basileji pro mě bylo skvělou příležitostí rozšířit si obzory nad rámec quantum ML, se kterým jsem se setkala v CERN. Tematicky akce obsáhla nejen quantum computing, ale také kvantové technologie a jejich průmyslové aplikace, propojila soukromou sféru s akademickou a neziskovou oblastí. Velmi milé bylo také setkání s kolegy z Česka, kteří se velmi aktivně podílejí na rozvoji výzkumu v oblasti kvantových technologií v Praze i v Ostravě. Ukázalo se, že rychlejšímu rozvoji v quantumcomputing a quantum technologies by kromě nezbytného navázání zahraničních spoluprací mohlo pomoci také vytvoření jednotné české quantum iniciativy, která by propojila výzkumníky napříč Českem a pomohla zviditelnit české quantum na zahraniční scéně. Věřím, že ambasáda ČR v Bernu bude tyto snahy nadále podporovat a pomůže propojit české instituce a firmy s rozvinutější švýcarskou quantum scénou.“

Chcete se o projektu Quantum Basel dozvědět více? Nebo o dalších aktivitách v rámci ekonomické a vědecké diplomacie ve Švýcarsku? Neváhejte kontaktovat Velvyslanectví České republiky v Bernu nebo Honorární konzulát České republiky v Basileji.

 

Autor: Zdeněk Eliáš, Velvyslanectví ČR v Bernulogo MED

Článek vyšel na serveru o moderní ekonomické diplomacii Export.cz při Ministerstvu zahraničních věcí ČR.