facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Portugalsko navýší výdaje na výzkum a vývoj, hledá mezinárodní partnery

24. 5. 2024
Portugalsko navýší výdaje na výzkum a vývoj, hledá mezinárodní partnery

Nová portugalská vláda premiéra Luíse Montenegra, která se ujala moci na začátku dubna po březnových parlamentních volbách, ve svém vládním programu věnuje značnou část svých politických priorit potřebě reformovat a inovovat portugalskou ekonomiku.

Export Portugalsko

Ve svém inauguračním projevu premiér Montenegro dokonce uvedl, že Portugalsko představuje chudší členský stát Evropské unie, který přes vykazující pozitivní ekonomická čísla zaznamenal propad v kvalitě života místních obyvatel. Proto jsou aktuální vládní priority primárně zaměřené na reformu portugalské ekonomiky včetně potřeby zásadně navýšit finanční prostředky směřující do oblasti vědy, výzkumu a inovací.

Portugalská vláda tak potvrzuje, že investice do lidského kapitálu a vědy jsou generátory inovací, které nejenže vedou k vytváření nových pracovních míst, ale též směřují k řešení aktuálních problémů jako změna klimatu, demografie či chudoba. Portugalci tyto problémy velmi citlivě vnímají s ohledem na zdejší realitu.

Investice státu i soukromého sektoru

Vláda se proto rozhodla, že hodlá zvýšit výdaje na výzkum a vývoj z aktuálních 1,73 % HDP na 3 % HDP, aby překročila i průměr EU, který v této chvíli činí 2,23 %. Mělo by se jednat o investice státního i soukromého sektoru. Současně je velkou prioritou posílení partnerství mezi univerzitami, technickými školami a výzkumnými centry na jedné straně a firmami, sektorovými asociacemi a inovativními průmyslovými společnostmi na straně druhé.

Toto je skutečnost, kterou zde jednotlivé univerzity, technologické ústavy a výzkumná centra potvrzují. Zastupitelský úřad ČR v Lisabonu v rámci rozvíjení aktivit vědecké diplomacie navštívil zdejší nejdůležitější univerzity, aby se seznámil nejen s akademickým výzkumem přímo na místě, ale i s jejich zájmem o možné navázání partnerství s českými akademickými pracovišti. Jako jedna z oblastí, kde by mohla být navázána spolupráce, se ukazuje biomedicína.

Biomedicína – cesta k modernizaci zdravotnictví

Za pozornost totiž stojí fakt, že průběhu roku 2023 bylo oznámeno zrození dvou velkých výzkumných center v oblasti zdraví a biomedicíny, která budou financována z prostředků Evropské unie, a to ve výši 70 milionů eur v průběhu příštích šesti let. Financování projektu bylo schváleno v soutěži Teaming for Excellence z evropského programu Horizont Evropa.

Lisabonská Katolická univerzita loni v říjnu slavnostně otevřela nové výzkumné centrum Católica Biomedical Research Center v rámci kampusu Instituto Gulbenkian de Ciência v Oeiras, jehož cílem je rozvíjet základní multidisciplinární biomedicínský výzkum. Výzkumníci CBR studují nejrůznější aspekty biomedicíny, mimo jiné infekce a imunitu, epidemiologii, angiogenezi, regulaci genové exprese a buněčné dělení. Současní výzkumní pracovníci mají konkurenceschopné vnitrostátní a mezinárodní financování, a to z různých programů Evropské komise včetně několika grantů Evropské výzkumné rady, nadace La Caixa nebo Národního institutu zdraví Spojených států.

Podobný scénář se rozvíjí i ve městě Tomar. Letos v únoru bylo představeno nové vědecké výzkumné a inovační centrum místní Médio Tejo v Tomaru. Toto centrum bylo vytvořeno s cílem spojit vědu se zlepšením zdravotní péče.

Zástupci českého velvyslanectví pak osobně navštívili Univerzitu v Évoře. Během jednání s vedením univerzity prorektor pro mezinárodní spolupráci Paulo Quaresma uvedl, že univerzita má zájem o navázání spolupráce a rozšíření výzkumných příležitostí. Město Évora plánuje vybudovat velkou nemocnici zaměřenou na výzkum a poskytování nejmodernější péče, a to s cílem nalákat studenty medicíny do vylidňujícího se regionu a zároveň zajistit adekvátní péči pro stárnoucí populaci. Česká ambasáda následně tuto univerzitu propojila s Masarykovou univerzitou v Brně včetně Central European Institute of Technology (CEITEC), což posléze vedlo k podepsání Memoranda o porozumění.

Studium umělé inteligence 

Dalším zajímavým oborem se v Portugalsku jeví umělá inteligence. Například při jednání se zástupci Univerzity Beira Interior rektor univerzity Mário Lino Barata Raposo informoval, že tato univerzita jako jedna z mála otevřela v akademickém roce 2023/2024 obor umělá inteligence a datová věda. Tento obor poskytne studentům průřezové znalosti s důrazem na matematiku, informatiku, statistiku či na specifické strategie AI a datové vědy.

Mezi profesními příležitostmi pak vynikají například výzkum a vývoj nových paradigmat inteligentních systémů, aplikace technologií a inteligentní analýzy dat, plánování a vývoj nových obchodních přístupů založených na inteligentních systémech či optimalizace procesů a výroby na základě inteligentní analýzy dat.

Výzkum vesmíru či inovace v agronomii

Ukazuje se, že portugalské univerzity a výzkumná centra jsou velmi nakloněna mezinárodní, a zvláště evropské spolupráci. V této chvíli české velvyslanectví pracuje na propojení Univerzity Minho v Braze s českými výzkumnými institucemi v oblasti vesmírného výzkumu, na červen se připravuje delegace českých vědců a analogických astronautů.

Současně se jeví jako další zajímavá oblast, s ohledem na klíčový sektor zemědělství v rámci portugalské ekonomiky, propojování výzkumných a inovačních center v agronomii. O konkrétní spolupráci s Českem například projevilo zájem Centrum zemědělských a potravinářských biotechnologií v Alentejo (Centro de Biotecnologia Agrícola e Agro-Alimentar do Alentejo) či Polytechnický institut v Beja, který již navázal spolupráci s Mendelovou univerzitou v Brně či Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně.

Portugalsko si velmi dobře uvědomuje, tak jako další evropské země, že vysoké školy a výzkumná pracoviště, která vytváří znalosti a nejmodernější technologie, jsou jedním z nástrojů ekonomické transformace a vytváření bohatství. Navíc nová vláda, jak bylo uvedeno výše, klade důraz na tuto skutečnost a plánuje významným způsobem podporovat oblast vědy, výzkumu a inovací s cílem umístit portugalskou vědu mezi nejlepší na evropské a světové úrovni. K tomu je pak potřeba hledat a uzavírat mezinárodní partnerství, což představuje zajímavé možnosti i pro české vědecké instituce.

 

Autorka: Kateřina Bocianová, Velvyslanectví ČR v Lisabonulogo MED

Článek vyšel na serveru o moderní ekonomické diplomacii Export.cz při Ministerstvu zahraničních věcí ČR.