facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Destruktivní politika izraelské vlády: S čím tamní vědci nesouhlasí?

19. 9. 2023
Destruktivní politika izraelské vlády: S čím tamní vědci nesouhlasí?

„Národ startupů“ a „stát se silnou akademickou svobodou“, těmito přídomky se doposud pyšnil stát Izrael. Politika aktuální izraelské vlády, jež byla zvolena před téměř osmi měsíci, a ve které mají významný vliv konzervativní nacionalisté a ultraortodoxní strany, však podle tamních akademiků vede vědu a technologický sektor do krize. Nejen akademici varovali před „destruktivní“ politikou ve svých nedávných prohlášeních.

izrael

Negativní ohlasy na plány šesté vlády Benjamina Netanjahua, jež se ujala vlády v posledních dnech minulého roku, na sebe nenechaly dlouho čekat. Kvůli plánované ústavní reformě zahrnující kontrolu jmenování soudců, omezení pravomocí nejvyššího soudu a ukončení uznávání titulů z Palestiny už v prvních týdnech vyšli demonstranti do ulic a proběhly také hádky v zákonodárném sboru.

V souvislosti zejména s radikální revizí soudního systému prezident Isaac Herzog během března nabídl svůj návrh „lidového rámce“, který by měl nahradit vládní plány, jež mají jen málo zastánců mimo koaliční vládu. Ten se však dočkal odmítavé reakce ze strany premiéra Netanyahua. Ve svém projevu k národu v hlavním vysílacím čase dále prezident vyzval obě strany debaty, aby „neničily zemi“ v mocenském boji o soudnictví, ale aby namísto toho využily příležitosti k „formativnímu ústavnímu momentu“. Zmíněné plány, včetně reformy podporující ukončení uznávání titulů z Palestiny, podle vedoucích představitelů akademické a technické sféry povedou k podstatnému odlivu mozků.

První odmítavé reakce představitelů izraelské vědy

Své první obavy uvedli zástupci akademické obce společně s hlavními autory – Asherem Cohenem, rektor Hebrew University v Jeruzalémě, a Tamirem Shefferem, děkanem z téže univerzity – již v lednu. Ve svém společném prohlášení uvedli, že jsou coby představitelé akademické obce „hluboce znepokojeni“ navrhovaným programem soudních změn, který by mohl způsobit „fatální škody izraelské akademické sféře“, a „projevit se odlivem mozků“.

Tuto skutečnost pro britský časopis Times Higher Education potvrdil svým komentářem k celé situaci Ehud Keinan, jenž působí v čele Israel Chemical Society a zároveň je nově zvoleným předsedou International Union of Pure and Applied Chemistry (Mezinárodní unie pro čistou a užitou chemii): „Pokud se Izrael stane nedemokratickou zemí, izraelská věda se v krátké době zhroutí a nenávratně zanikne. Stačí jeden telefonát a do týdne jsem i s rodinou pryč, protože možnosti jsou kdykoli k dispozici, a to jak ve Spojených státech, v Evropě i v Asii. A takových lidí jako já je v zemi samozřejmě mnoho.“

Z Keinanova výroku je patrné, že hrozí, že akademická pracovní síla Izraele, jež je v mezinárodním měřítku dobře hodnocená, ze státu uteče před neliberálními tendencemi. Navíc se v tomto případě podle Ehudy Keinana omezí i spolupráce ze zahraničí kvůli chaotické a nedemokratické situaci v zemi. To by dále mohlo mít negativní dopady na Israel Science Foundation (Izraelskou vědeckou nadaci – ISF), jež je hlavním sponzorem výzkumu v Izraeli a jejíž existence je podmíněná zahraniční spoluprací.

Nesouhlas zaznívá i ze strany autorit

Plány pravicové koaliční vlády odsoudil i prezident Izraelské akademie věd a klasického vzdělávání David Harel, který sdělil, že aktuální koaliční vláda neměla doposud mnoho prostoru věnovat se vysokému školství, ale její politika již poškozuje pověst země jako výzkumné a inovační velmoci.

Kromě autorit či institucí, jež působí vnitrostátně, podepsalo během února více než 200 židovských vědců působících v zahraničí, včetně devíti laureátů Nobelovy ceny, otevřený dopis, v němž izraelskou vládu varují před navrhovanou reformou soudnictví. Také podle nich tato změna poškodí akademické a vědecké postavení Izraele ve světě. „Důsledky toho, že se Izrael takto vzdá základních demokratických hodnot, by byly jistě vážné a vyvolaly by rozkol s mezinárodní vědeckou komunitou,“ napsali v dopisu vědci, z nichž mnozí působí jako profesoři na významných univerzitách v USA.

Neuznávání titulů z palestinských univerzit

Další kontroverzní a ze strany vědců zatracovaný plán koaliční vlády – v rámci kterého Izrael nebude uznávat akademické tituly udělované palestinskými univerzitami – má svého konkrétního strůjce, jímž je Avi Dichter, ministr zemědělství a bývalý šéf domácí špionáže. Dichter v této problematice argumentuje tím, že studenti těchto univerzit jsou „vystaveni protiizraelským materiálům a poselstvím“.

Názor ministra rozporuje kromě dalších vědeckých pracovníků i Abdel Naser Zaid, rektor Najah National University: „Palestinské veřejné univerzity mají zásadní význam pro poskytování vysokoškolského vzdělání arabským studentům v Izraeli. Úspěch a růst této komunity závisí na vstřícném, přívětivém a kulturně citlivém prostředí, jež tyto univerzity poskytují.“

Negativní dopady se podle expertů již projevují

Popsaná „destruktivní“ politika se podle expertů projevuje již nyní, a to v podobě „výrazného poklesu investic do výzkumu a vývoje, snížení výzkumných grantů, které izraelští vědci dostávají, konec dotací a zrušení účasti předních vědců z celého světa na konferencích v Izraeli.“

Všechny tyto negativní důsledky zmiňují v posledním dopise adresovaném premiérovi Benjaminu Netanjahuovi členové National Research and Development Council (Národní rady pro výzkum a vývoj – NRDC) and the Council of University Heads (Rady ředitelů vysokých škol – RCD). Ti v dopise dále uvádějí, že aktuální politika vládnoucí koalice přiměla některé dárce a investory k pozastavení financování projektů výzkumu a vývoje v Izraeli a v reakci na to určití zahraniční spolupracovníci „výslovně pohrozili“, že zruší společné projekty s izraelskými institucemi.

Dopis dále podpořilo více než 500 izraelských akademiků pracujících na univerzitách po celém světě, když podepsali petici na podporu protestů proti vládním plánům na reformu. Tato písemná žádost byla zveřejněna 3. září.

Nejen obavy vědců, ale i obavy vedoucích pracovníků v technologickém sektoru, potvrzuje zpráva, kterou během srpna vydala společnost Start-Up Nation Central. Podle ní klesly soukromé investice do nových izraelských technologických firem od nástupu Netanjahuovy vlády koncem prosince 2022 o 29 % ve srovnání s předchozím půlrokem. Izraelští analytici se tak obávají, že hrdý ekvivalent k Izraeli, tedy „národ startupů“, již nebude pravdivý.

Tyto neblahé vyhlídky pro technologický sektor jsou provázány i s akademickou sférou. „Jsme velmi úzce spojeni s průmyslem špičkových technologií. Jedná se o jeden velký ekosystém. Nemůžete mít zkrátka špičkové inženýrské školy, když má high-tech sektor potíže,“ uvedl Uri Sivan, ředitel prestižní organizace Technion – Israel Institute of Technology. Navzdory nepříznivým okolnostem zůstává však Sivan optimistou a věří, že univerzity současnou bouři přežijí: „Izraelská akademická obec je velmi silná a její kořeny jsou hluboké. Hlasitý nesouhlas kolegů mi navíc dává naději.“

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JM)

Zdroje: The Times of Israel (1, 23, 4), Science (1, 2), Forward, THE (1, 2), Jerusalem Post