facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Zrušení veřejné soutěže v programu INTER EXCELLENCE II: bilaterální projekty ČR - Izrael

9. 11. 2023
Zrušení veřejné soutěže v programu INTER EXCELLENCE II: bilaterální projekty ČR - Izrael

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, poskytovatel účelové podpory v Programu podpory mezinárodní spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích INTER-EXCELLENCE II, ruší veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích LUAIZ24, bilaterální projekty ČR-stát Izrael. Současně je vyhlašována soutěž nová.

Důvodem ke zrušení veřejné soutěže ve VaVaI podle § 24 odst. 1 písm. b) zákona č. 130/2002 Sb. je podstatná a poskytovatelem Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) nepředvídatelná změna okolností zapříčiněná situací u bilaterálního partnera výběru po útocích na Stát Izrael dne 7. 10. 2023, nedovolující řádné dokončení výběru projektů na partnerské straně v původně stanoveném termínu.

MŠMT současně upozorňuje na nově vyhlášenou veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích LUAIZ24 (bilaterální projekty ČR-STÁT IZRAEL) (Kód IS VAVAI SMSM2024LU003), která byla vyhlášena dne 8. listopadu 2023. Návrhy projektů zpracovávané uchazečem v soutěži LUAIZ24 v informačním systému programu I-E II (dále jen „systém ISIX“) zůstávají v systému uloženy; návrhy projektů je možno zpracovat a podat v nově vyhlášené veřejné soutěži.

 

Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy