facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Vyhlášení výzvy v programu INTER-EXCELLENCE II, podprogramu INTER-EUREKA: LUEDIS24

18. 6. 2024
Vyhlášení výzvy v programu INTER-EXCELLENCE II, podprogramu INTER-EUREKA: LUEDIS24

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo výzvu k podání návrhů projektů na mezinárodní úrovni v programu I-E II, podprogramu INTER-EUREKA. Lhůta pro podávání návrhů projektů končí 31. října 2024.

Záměrem Výzvy LUEDIS24 je výběr bilaterálních nebo multilaterálních projektů výzkumu, vývoje a inovací na mezinárodní úrovni, a to se zaměřením do vědních oblastí:

  • Materiály
  • Stavebnictví
  • Zdraví – služby, veřejné zdraví, zdravotnické prostředky
  • Voda – veřejné a soukromé služby, tech vývojáři
  • Energie – utility, tech vývojáři
  • Informační komunikační technologie
  • Elektronické komponenty a systémy
  • Software
  • Zemědělsko-potravinářství

Doba řešení podpořených projektů je stanovena na 2025–2028 (max. 3 roky).

Výzva LUEDIS24 je cílena na program Network projects mezinárodní sítě Eureka spolupracující v oblasti výzkumu a vývoje, do nichž konsorcia vkládají společné návrhy projektů. Výzvou LUEDIS24 bude podpořena česká část bilaterálního nebo multilaterálního výzkumného projektu, který má být realizován v konsorciu se zahraničním partnerem (případně dalšími zahraničními partnery) ze země účastnící se výzvy. Záměr spolupráce mezi českým uchazečem a jeho zahraničním partnerem na řešení projektu bude ze strany českého uchazeče doložen přílohou návrhu projektu „Eureka Application“.

Soubor všech relevantních informací pro zpracování a podání Návrhu projektu do LUEDIS24 je tvořen dokumenty „Výzva LUEDIS24“ (představující specifickou část) a „Pravidla Národní výzvy Eureka“ (Příloha I. obsahující obecnou část) podle § 7 odst. 4 zákona č. 130/2002 Sb. předložených níže. Návrhy projektů budou zpracovány v Informačním systému programu INTER-EXCELLENCE (dále jen „systém ISIX“) a podány způsobem stanoveným v dokumentu Výzva LUEDIS24.

Lhůta pro podávání návrhů projektů, v níž je možné podávat návrhy projektů (žádosti uchazečů o poskytnutí účelové podpory) do výběru projektů na mezinárodní úrovni, začíná dne 14. června 2024 a končí dne 31. října 2024. Hodnoticí lhůta potrvá od 1. listopadu 2024 do 31. března 2025. Výsledky LUEDIS24 budou zveřejněny na internetových stránkách poskytovatele.

 

Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy