facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Projekty ČR - Izrael: Vyhlášení soutěže v programu INTER-EXCELLENCE II

14. 9. 2023
Projekty ČR - Izrael: Vyhlášení soutěže v programu INTER-EXCELLENCE II

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, poskytovatel účelové podpory v Programu podpory mezinárodní spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích INTER-EXCELLENCE II, vyhlásilo dne 11. září 2023 Veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích luaiz24, bilaterální projekty Česká republika – Stát Izrael, v programu I-E II, podprogramu INTER-ACTION.

Záměrem LUAIZ24 je výběr společných výzkumných projektů aplikovaného výzkumu, a to se zaměřením na následující oblasti/podoblasti:

  1. Zdraví a lékařství – návrh a vývoj léčiv;
  2. Udržitelnost a ochrana životního prostředí – klimatická změna, čistá energie, výzkum pouště, voda;
  3. Datová věda – aplikace umělé inteligence. Doba řešení podpořených projektů je stanovena na 3 roky.

Doložení záměru spolupráce mezi českým uchazečem a jeho izraelským partnerem na řešení výzkumného projektu bude ze strany uchazeče doloženo přílohou návrhu projektu „Letter of Intent“.

Souborem všech relevantních informací pro zpracování a podání návrhu projektu do LUAIZ24 je ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podle § 19 zákona č. 130/2002 Sb. předložená níže. Návrhy projektů budou zpracovány v Informačním systému programu INTER-EXCELLENCE (dále jen „systém ISIX“) a podány způsobem stanoveným v Zadávací dokumentaci.

Soutěžní lhůta, v níž je možné podávat návrhy projektů (žádosti uchazečů o poskytnutí účelové podpory), začíná dne 11. září 2023 a končí dne 15. listopadu 2023. 

Hodnoticí lhůta potrvá od 16. listopadu 2023 do 29. května 2024. Výsledky LUAIZ24 budou zveřejněny na internetových stránkách poskytovatele.

Více informací a dokumenty ke stažení jsou k nalezení zde.

 

Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR