facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Vyhlášena veřejná soutěž zaměřená na bilaterální vztahy ČR – USA

20. 5. 2024
Vyhlášena veřejná soutěž zaměřená na bilaterální vztahy ČR – USA

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo dne 15. května. 2024 veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích LUAUS25 bilaterální projekty Česká republika – Spojené státy americké v programu I-E II, podprogramu INTER-ACTION. Soutěžní lhůta končí 10. července 2024.

Záměrem LUAUS25 je výběr společných výzkumných projektů v kategorii základního výzkumu, průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje, a to se zaměřením do všech vědných oblastí. Doba řešení podpořených projektů je stanovena na 3–4 roky.

Doložení záměru spolupráce mezi českým uchazečem a jeho americkým partnerem na řešení výzkumného projektu bude ze strany uchazeče doloženo přílohou návrhu projektu „Letter of Intent“.

Souborem všech relevantních informací pro zpracování a podání návrhu projektu do LUAUS25 je ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podle § 19 zákona č. 130/2002 Sb. předložená níže. Návrhy projektů budou zpracovány v Informačním systému programu INTER-EXCELLENCE (dále jen „systém ISIX“) a podány způsobem stanoveným v Zadávací dokumentaci.

Soutěžní lhůta, v níž je možné podávat návrhy projektů (žádosti uchazečů o poskytnutí účelové podpory), začíná dne 16. května 2024 a končí dne 10. července 2024. Hodnoticí lhůta potrvá od 11. července 2024 do 11. prosince 2024. Výsledky LUAUS25 budou zveřejněny na internetových stránkách poskytovatele.

Relevantní odkazy – systém ISIX https://isix.msmt.cz/

Důležité informace a dokumenty ke stažení naleznete zde.

 

Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy