facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Výzva: Podání návrhů - INTER-EXCELLENCE II, podprogram INTER-EUREKA

18. 4. 2024
Výzva: Podání návrhů - INTER-EXCELLENCE II, podprogram INTER-EUREKA

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo 16. dubna 2024 výzvu k podání návrhů projektů na mezinárodní úrovni v programu INTER-EXCELLENCE II, podprogramu INTER-EUREKA, (dále jen „Výzva LUE241“). Lhůta pro podání žádostí končí 30. května 2024.

Záměrem Výzvy LUE241 je výběr bilaterálních nebo multilaterálních projektů výzkumu, vývoje a inovací na mezinárodní úrovni, a to se zaměřením do všech vědních oblastí. Doba řešení podpořených projektů je stanovena na 2025–2028 (max. 3 roky).

Výzva LUE241 je cílena na programy Cluster a Network projects mezinárodní sítě Eureka spolupracující v oblasti výzkumu a vývoje, do nichž konsorcia vkládají společné návrhy projektů. Výzvou LUE241 bude podpořena česká část bilaterálního nebo multilaterálního výzkumného projektu, který má být realizován v konsorciu partnerů států sítě Eureka. Záměr spolupráce mezi českým uchazečem a jeho zahraničním partnerem na řešení projektu bude ze strany českého uchazeče doložen přílohou návrhu projektu „Eureka Application“.

Soubor všech relevantních informací pro zpracování a podání Návrhu projektu do LUE241 je tvořen dokumenty „Výzva LUE241“ (představující specifickou část) a „Pravidla Národní výzvy Eureka“ (Příloha I. Výzvy obsahující obecnou část) podle § 7 odst. 4 zákona č. 130/2002 Sb. předložených níže. Návrhy projektů budou zpracovány v Informačním systému programu INTER-EXCELLENCE (dále jen „systém ISIX“) a podány způsobem stanoveným v dokumentu Výzva LUE241.

Lhůta pro podávání návrhů projektů, v níž je možné podávat návrhy projektů (žádosti uchazečů o poskytnutí účelové podpory) do výběru projektů na mezinárodní úrovni, začíná dne 17. dubna 2024 a končí dne 30. května 2024. Hodnoticí lhůta potrvá od 31. května 2024 do 27. listopadu 2024. Výsledky LUE241 budou zveřejněny na internetových stránkách poskytovatele.

Důležité odkazy a kontakty naleznete zde.

 

Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy