facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Rakouská věda získává pozornost světa. Potvrzují to také udělené Nobelovy ceny

4. 12. 2023
Rakouská věda získává pozornost světa. Potvrzují to také udělené Nobelovy ceny

Rakouské vědě se v posledních dvou letech dostalo značné mezinárodní pozornosti – po kvantovém fyzikovi Antonu Zeilingerovi nečekaně obdržel Nobelovu cenu za fyziku Ferenc Krausz, další vědec s rakouským občanstvím, který značnou část své kariéry prožil ve Vídni. Úspěch Antona Zeilingera potvrdil přední postavení Rakouska v oblasti kvantových technologií, jež jsou v zemi podporovány prostřednictvím projektu „Quantum Austria“.

RakouskoMezi evropskou špičku Rakousko patří také v odvětví mikročipů, do nějž v rámci iniciativy European Chips Act hodlá investovat do roku 2031 tři miliardy eur.

V letošním roce dosáhnou dle odhadu rakouského statistického úřadu výdaje na výzkum a vývoj v zemi 15,5 miliardy eur. Ve srovnání výdajů na výzkum zemí Evropské unie v poměru k HDP obsadilo Rakousko v roce 2021 třetí místo.

Světelné impulsy

Maďarsko-rakouský vědec Ferenc Krausz letos převzal Nobelovu cenu spolu s Anne L’Huillier (Lundská univerzita) a Pierrem Agostinim (Ohijská státní univerzita) za průkopnickou práci ve výzkumu částic a attosekundové fyziky. Ocenění bylo uděleno za experimentální přístupy, které vytváří attosekundové světelné impulsy k analýze dynamiky elektronů v hmotě. A právě na Vídeňské technické univerzitě se Krauszovi podařilo – poprvé v roce 2001 – vyrobit extrémně krátké záblesky světla. Od té doby byl Krausz schopen pořizovat četné filmové záznamy pohybu elektronů v molekulách a atomech v reálném čase. Získané poznatky mají potenciál pro využití například v medicíně nebo rozvoji elektroniky.

Kvantová kryptografie

Anton Zeilinger získal Nobelovu cenu za fyziku 2022 spolu s Alainem Aspectem z Francie a Johnem F. Clauserem z USA. Ocenění bylo uvedeným vědcům uděleno za jejich průlomové experimenty s provázanými fotony v oblasti kvantové mechaniky. Jejich výzkum má uplatnění mimo jiné v oblasti kvantové kryptografie, která se zabývá pokročilými metodami šifrování, a je na něm založena i myšlenka teleportace. Zeilinger se zařadil mezi rakouské vědce, kteří významně ovlivnili oblast kvantového výzkumu a stal se čtvrtým rakouským držitelem Nobelovy ceny za fyziku po E. Schrödingerovi, V. F. HessoviW. Pauli. Krausz je od letošního roku pátým.

Quantum Austria

Již před Zeilingerovým úspěchem Rakousko určilo jako jednu z prioritních oblastí evropského plánu s názvem Nástroj pro oživení a odolnost finanční podporu výzkumu kvantových technologií v projektu „Quantum Austria“. Rozpočet se třemi dotačními výzvami do roku 2026 byl stanoven na 107 milionů eur k podpoře základního výzkumu a inovativních technologií pro uvedení na trh. Grantová nabídka pokrývá oblasti univerzitního i mimouniverzitního výzkumu, inovativních startupů nebo firem. Prostředky jsou tak například určeny na výzkum klíčových technologií pro kvantové systémy nebo vystavění výkonných laboratoří. Část financí půjde na výrazné rozšíření kapacit v oblasti výpočetních klastrů (High-Performance-Computing) a jejich budoucí propojení s kvantovými počítači.

Čipové ambice

Po odsouhlasení unijního zákona „Chips Act“, jehož cílem je do roku 2030 zvýšení produkce polovodičů v Evropě z 10 % na 20 % podílu světové produkce, oznámilo Rakousko dotační podporu technologií a výrobních kapacit v odvětví polovodičů ve výši 3 miliard eur rozdělenou do let 2024 – 2031. Prezident rakouského Svazu průmyslníků Georg Knill uvádí, že celkový investiční efekt může dosáhnout více než 7 miliard eur.

Počítá se s realizací strategicky důležitých projektů v oblasti výzkumu a vývoje, stejně jako s investicemi do výrobních kapacit v oblasti mikroelektroniky. Část prostředků je určena na navýšení dotací v rámci projektu IPCEI (Important Projects of Common European Interest) Mikroelektronika II. Projektu se účastní 6 rakouských firem. Celkově je v odvětví polovodičů činných přibližně 280 podniků. Přední světové postavení má Rakousko díky firmě Infineon Austria u energeticky úsporných čipů. Jedním z těžišť bude také podpora výzkumu ve výše zmíněné oblasti kvantových čipů.

Financování výzkumu a vývoje

V roce 2022 dosáhl v Rakousku poměr výdajů na výzkum a vývoj k HDP 3,2 %. Polovina výdajů připadá na soukromý sektor, 17 % obnášejí zahraniční investice. V Rakousku existuje více než 5 tisíc organizací provozujících výzkumnou činnost, 70 % z nich spadá do podnikatelského sektoru a věnuje se převážně vlastnímu firemnímu výzkumu. Napříč sektory připadá přibližně 48 % výdajů na experimentální vývoj, 33 % na aplikovaný výzkum a 19 % na základní výzkum. Fond na podporu vědeckého výzkumu (FWF) slouží k financování základního výzkumu. Firmy mohou v Rakousku využívat kombinace přímé podpory výzkumu, například v rámci programu společnosti pro podporu výzkumu FFG, a daňové výzkumné prémie ve výši 14 %.

 

Autorka: Hana Brauneis, Velvyslanectví ČR v Rakouskulogo MED

Článek vyšel na serveru o moderní ekonomické diplomacii Export.czpři Ministerstvu zahraničních věcí ČR.