facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Světový chemický kongres uctí 70. výročí Nobelovy ceny pro Heyrovského

10. 12. 2023
Světový chemický kongres uctí 70. výročí Nobelovy ceny pro Heyrovského

V roce 2029 uplyne přesně 70 let od doby, kdy do tehdejšího Československa zamířila první Nobelova cena pro Jaroslava Heyrovského. Praha toto významné výročí symbolicky oslaví pořádáním Světového chemického kongresu Mezinárodní unie pro čistou a užitou chemii, který proběhne v roce 2029 právě v české metropoli.

Kongres zleva prof. J. Vohlidal Ing. M. Smetanova  a prof. J. Merna

Prezentace návrhu v Haagu v srpnu 2023. Zleva: J. Vohlídal, M. Smetanová a J. Merna

Pořádání této prestižní mezinárodní akce, které se každé dva roky účastní několik tisíc expertů z oboru chemie a jejíž význam podtrhuje i zasedání Valného shromáždění IUPAC a Rady IUPAC jako nejvyššího orgánu unie, získala Praha letos v srpnu. Zástupci České a Slovenské chemické společnosti a Prague Convention Bureau, organizace zastřešující pražský kongresový průmysl, představili v nizozemském Haagu návrh, který obdržel největší podporu v rámci tajného hlasování delegátů všech národních organizací členských států IUPAC. „Na organizaci Světového chemického kongresu jsme již před dvěma roky kandidovali, bohužel neúspěšně. Velice mě tak těší, že se nám letos podařilo odprezentovat vítězný návrh, a předstihnout konkurenční destinace, kterými byla asijská velkoměsta Chengdu a Taipei a německý Düsseldorf. Věřím, že v roce 2029 představíme zajímavý program kongresu, jehož nosným tématem by mělo být "Frontiers in Chemistry: For the Harmony of Civilization with Nature", a který naváže na dlouhou a proslavenou vědecko-výzkumnou tradici české a slovenské chemie,“ říká Pavel Matějka, předseda kongresu a rektor Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. 

„Nosné téma a název kongresu poukazuje na skutečnost, že bez produktů chemických výrob se dnešní civilizace neobjede. V zájmu udržitelnosti je však nezbytné minimalizovat negativní vlivy výroby a využívání jejích produktů na přírodu a procesy v ní probíhající,“ doplňuje Jiří Vohlídal z Univerzity Karlovy, toho času předseda České chemické společnosti a dodává: „Kromě tohoto zaměření je navrhovanou součástí kongresu i speciální symposium s elektrochemickou tématikou, které symbolicky oslaví 70. výročí udělení Nobelovy ceny prof. Jaroslavu Heyrovskému.“ 

Pražský ročník kongresu, který se odehraje v Kongresovém centru Praha, však nebude výjimečný jen svou návazností na významné osobnosti české vědy. Poprvé v historii pořádání této akce totiž vítězný návrh na pořádání podaly společně dvě národní chemické společnosti – česká a slovenská. „Společná kandidatura České a Slovenské chemické společnosti představovala jednu ze silných stránek návrhu. Tato unikátnost vyplynula ze shodné historie a tradice chemie v kdysi jednotné zemi. Vzájemná kooperace obou států pokračuje dodnes, a to na různých úrovních od neformálních spoluprací a národní podpory společných projektů až po pravidelné uspořádávání společných konferencí v jednotlivých odborech chemie, organizaci zastřešujících chemických sjezdů a v neposlední řadě i pořádání tak významných událostí, jakou je mezinárodní chemická olympiáda. Proto mě nesmírně těší, že máme díky získání tohoto prestižního kongresu možnost společně představit silnou pozici chemie v našich zemích,“ dodává Igor Lacík z Ústavu polymérov SAV v Bratislavě, místopředseda kongresu a zástupce Slovenskej chemickej spoločnosti. Igor Lacík působí v IUPAC dlouhodobě a pro roky 2024 až 2027 bude prezidentem Polymerní divize unie a mezi lety 2024 a 2025 i členem Vědecké rady IUPAC. 

Organizace tohoto kongresu přinese české i chemické odborné veřejnosti příležitost odprezentovat své nedávné objevy, ale zároveň i prodiskutovat nejnovější trendy v odvětví. Tím akce přispěje k dalšímu rozvoji chemického bádání u nás, z jehož výsledků následně benefituje i veřejnost. „Chemické procesy jsou současně i jedním ze strategických oborů, na které se hlavní město Praha soustředí ve své Regionální inovační strategii – RIS 3. Ta vytyčuje odvětví, ve kterých má Praha komparativní výhodu oproti jiným destinacím a ve kterých produkuje výsledky s vysokou přidanou hodnotou. Získání tohoto kongresu neznamená pro Prahu jen okamžitý ekonomický benefit ve formě pobytu 4 000 delegátů po dobu celého jednoho týdne konání kongresu, ale zejména přísun globálního know-how v oboru, který v dlouhodobém horizontu napomůže ke strategickému směřování a budoucímu rozvoji metropole. To vše přispívá k internacionalizaci české i slovenské vědy a uplatnění výsledků výzkumu v praxi, z čehož má následně prospěch široká veřejnost,“ doplňuje Michaela Smetanová, Senior Manager – Business Events, Prague Convention Bureau, která se v rámci kandidatury podílela na prezentaci kongresové nabídky Prahy a celkové realizační a organizační stránce návrhu.

Kandidatura na Světový chemický kongres proběhla za podpory hlavního města Prahy, agentury CzechTourism / Czech Convention Bureau a společnosti C-IN, která pro kandidaturu kromě jiného vytvořila i videoklip pomyslně zvoucí světové osobnosti chemie do Prahy na Světový chemický kongres v roce 2029.

Podívejte se na úspěšný videoklip:

 

Zdroj: Prague Convention Bureau