facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Německo ohlásilo investice do umělé inteligence

9. 12. 2023
Německo ohlásilo investice do umělé inteligence

Vývoj umělé inteligence je nezastavitelný. Pro vědu, podnikání i společnost přináší široké využití, ale zároveň představuje pro společnost nové výzvy. Od spuštění ChatGPT je téma umělé inteligence ještě aktuálnější. ChatGPT otevírá společnosti nové možnosti, ale zároveň představuje i zkoušku pro evropský trh, jak se americké konkurenci v oblasti AI postaví.

AI

Německá vláda reaguje na tento trend dotacemi ve výši přes 1,6 miliardy eur, které jsou součástí „Akčního plánu pro umělou inteligenci“ (KI-Aktionsplan). 

Rozvoj umělé inteligence má v Německu v gesci Spolkové ministerstvo pro vědu a výzkum pod vedením spolkové ministryně Stark-Watzinger. Ministryně je přesvědčena, že umělá inteligence je mnohem víc než jen ChatGPT atd. Je to podle ní klíčová technologie, která Německu nabízí obrovské příležitosti, uvedla při představení akčního plánu pro umělou inteligenci (KI-Aktionsplan) na začátku listopadu 2023.

Tento plán vyzdvihuje velké přínosy umělé inteligence a je „aktualizací“ jejího ministerstva pro národní strategii pro umělou inteligenci z roku 2018. V tomto volebním období se plánují investice do výzkumu, vývoje a využití umělé inteligence ve výši více než 1,6 miliardy eur. Jen na příští rok je vyčleněno 500 milionů eur. Podle ministryně má Německo již nyní silnou a vynikající výchozí pozici.

Centrum vědy a kompetencí

V již zmíněném akčním plánu jsou vytyčeny oblasti, na které se budou dotace vztahovat. Ministerstvo pro vědu a výzkum chce v první řadě dále podpořit Německo jako centrum vědy a kompetencí v oboru AI a podpořit tak vědeckou obec. Dalším důležitým cílem je rozšíření infrastruktury a výpočetních kapacit AI. To zahrnuje zlepšení přístupu k datům, s nimiž je třeba systémy AI trénovat. I zde je třeba zlepšit příležitosti pro malé a střední podniky a začínající podniky.

Akční plán pro AI se zaměřuje zejména na vzdělávací systém, neboť AI nabízí obrovské možnosti individuální podpory a je velkou oporou pro učitele a vzdělávací pracovníky. Akční plán rovněž posiluje převod teoretického výzkumu do praxe. V Německu již existuje více než 1 000 aplikovaných případů. Je důležité podotknout, že umělou inteligenci dosud v Německu využívá jen asi 15 procent podniků. Posílit chce Německo i spolupráci v AI spolu s evropskými partnery. Ministryně Stark-Watzinger oznámila, že na začátku příštího roku 2024 uspořádá v Bruselu mezinárodní workshop o umělé inteligenci.

Šance vstupu na německý trh

Pro české subjekty se tak otevírají nové šance pro vstup na německý trh. Dá se očekávat, že poptávka po technologiích umělé inteligence se v příštích letech razantně zvýší. Češi toho mají přitom hodně co nabídnout nejen v Německu. Navázání spolupráce na trhu umělé inteligence mohou české subjekty opět podpořit účastí na některém z veletrhů, například KI-Konferenz od 22. do 26. dubna 2024 v Hannoveru, INTERNORGA v Hamburku od 8. do 12. března 2024, nebo veletrh Big-Data. AI Summit Berlin od 25. do 26. září 2024 v Berlíně.

 

Autorka: Hana Švédová, Velvyslanectví ČR v Berlínělogo MED

Článek vyšel na serveru o moderní ekonomické diplomacii Export.cz při Ministerstvu zahraničních věcí ČR.