facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Tchaj-wan láká studenty ze zahraničí

27. 11. 2023
Tchaj-wan láká studenty ze zahraničí

Role polovodičů neustále vzrůstá a jde ruku v ruce s digitalizací a s využíváním umělé inteligence. Bez polovodičů se neobejdeme ani v oborech, jako jsou doprava, zelené technologie, zábavní průmysl, národní obrana a bezpečnost. A vývoj v tomto sektoru se odvíjel, odvíjí a bude se odvíjet od talentovaných lidí. Tchaj-wan si je toho dobře vědom.

polovodice

Tchaj-wan je světový lídr ve výrobě a balení polovodičů, umístil se na druhém místě v jejich designu a na čtvrtém místě v kategorii memory – paměťových čipů. Mezi jeho partnery a zákazníky patří Amazon, Apple, Google, Microsoft, IBM, Dell, HP, Cisco a další. Vývoz v oblasti polovodičů představoval 35 % celkového exportu v roce 2020 a za posledních 10 let se zdvojnásobil.

Stále naléhavější potřeba studentů

Polovodičové odvětví tedy představuje jeden z hospodářských pilířů Tchaj-wanu, které nicméně potřebuje ke svému působení čím dál více studentů. Chybí jich desítky tisíc. Problém představuje odchod inženýrů a manažerů do důchodu, odliv mozků a také obecně významný pokles demografické křivky. Spousta absolventů STEM oborů (věda, technika, technologie, matematika) raději volí kariéru v jiných sektorech, než jsou polovodiče. Tchajwanské firmy se tak snaží nalákat studenty na stipendia. Nicméně z rozhovorů s profesory vyplývá, že nástupní plat absolventů-inženýrů je nízký. Pomineme-li velké korporace jako TSMC, činí v přepočtu 35 – 40 tisíc korun.

Tchajwanská administrativa přišla se specializovanými výběrovými instituty, které byly zřízeny za podpory firem při nejlepších tchajwanských univerzitách. Tato polovodičová výzkumná centra excelence při univerzitách se otevřela i zahraničním studentům, kteří přinášejí další know-how. Vláda vložila také peníze do společných výzkumných výměnných programů. Neskrývá svůj záměr si cizince na ostrově udržet.

Šance pro české studenty

Tchaj-wan poskytl Česku prostředky na studentskou mobilitu specializovanou na polovodiče. Byly zatím využity především na účast dvanácti českých studentů v letní škole. Kurz se uskutečnil na univerzitách National Taiwan University (NTU) se zaměřením na IC design a National Yang Ming Chiao Tung University (NYCU) s akcentem na materiály.

V přípravě je také zimní školící kurz v institutu Taiwan Semiconductor Research Institute (TSRI), jehož kvóta bude jedenácti českými studenty naplno využita. Kurz bude specializovaný především na IC design. Organizátor avizuje rozsáhlejší zaměření na praxi. Účastníci kurzu by měli být studenti, kteří již absolvovali alespoň dva roky vysokoškolského studia v oborech, jako jsou elektronika, elektrotechnika nebo optoelektronické aplikace. Dále tchajwanská strana podpoří jedno studentské stipendium v magisterském programu v akademickém roce 2023/2024.

Školení a výzkum na top univerzitách

V reakci na fenomén nedostatku studentů přijal Tchaj-wan Zákon o spolupráci mezi průmyslem a univerzitami a o vzdělávání kvalifikovaného personálu v národních klíčových oblastech. Mimo jiné se týká zřizování výzkumných ústavů na špičkových univerzitách za účelem výzkumu v prioritních oblastech. Ambicí je zajistit talentům hladký přechod do praxe s podporou průmyslu, akademické obce a vlády. V minulosti se totiž stávalo, že studium zcela neodpovídalo potřebám průmyslu.

V tomto kontextu bylo vytvořeno šest školicích a výzkumných institutů zaměřených na polovodiče při NTU, NYCU, National Taipei University of Technology, National Tsing Hua University, National Cheng Kung University a National Sun-yat Sen University.

V roce 2022 tyto výběrové instituty přijaly dohromady 483 magisterských studentů a 80 doktorandů. Instituty jsou financovány společně velkými soukromými korporacemi a z Národního rozvojového fondu. Větší část však musí tvořit prostředky od průmyslu. Každý ze šesti institutů uzavřel partnerství se sedmi až čtrnácti společnostmi, které kromě financování poskytují oborové školitele a vytvářejí osnovy studia. Tím, že korporace finančně přispívají, mají kromě poradenské funkce i značnou rozhodovací pravomoc. Například NYCU má partnerství s TSMC (světová jednička ve výrobě čipů), MediaTek (světová čtyřka v IC Design), Powerchip Semiconductor Manufacturing, WIN Semiconductors, GlobalWafers a Nvidia.

Aby se tchajwanská univerzita mohla kvalifikovat a zapojit do tohoto mechanismu, musí splnit předem určené podmínky: dobré umístění ve světovém žebříčku univerzit, doložení fungující spolupráce s průmyslem (alespoň 30 % příjmu z duševního vlastnictví nebo alespoň 30 % financování privátní sférou), výdaje na vědu a výzkumu musí tvořit alespoň 5 % z ročních příjmů a další.

Předávání znalostí a zkušeností

V institutech vyučují špičkoví experti a známé osobnosti včetně bývalých ministrů (hospodářství, vědy a technologií) a bývalí členové managementu firem, jako jsou Intel, MediaTek či TSMC. Národní rada pro rozvoj, Ministerstvo školství, Ministerstvo hospodářství a Národní rada pro vědu a technologie tvoří řídicí výbor pro inovaci národních klíčových oborů z hlediska spolupráce mezi průmyslem a univerzitami a z hlediska přípravy vysoce kvalifikovaných odborných pracovníků. Univerzity pak svolávají dozorčí výbory a specializovaná centra svolávají řídicí výbory. Tímto způsobem je zabezpečen dohled a jistý podíl účasti v záležitostech ústavů ze strany průmyslu, akademické obce a vlády.

Flexibilnější nábor personálů i studentů

Ředitelem institutu může být jak akademik, tak expert z průmyslu. Centra si mohou určit počet přijatých studentů, délku programu, systém kreditů a nábor zahraničních studentů je rovněž daleko adaptabilnější. Skupina 150 studentů z Německa se již chystá na Tchaj-wan za účelem školení v únoru 2024 na základě dohody mezi TSMC, saskou vládou a drážďanské univerzity Dresden University of Technology. Finančně tuto iniciativu podpoří saská vláda. Studenti dostanou školení na 5-6 tchajwanských univerzitách se zaměřením na polovodiče. Náplň školení byla předem navržena ze strany TSMC a poté budou následovat dva měsíce praxe v Taichungu, kde se nachází školicí centrum Newcomer Training Center. Zde se již školí zahraniční zaměstnanci z USA a Japonska.

Příkladem prohlubování vazeb s USA je podepsání dohody (Semiconductor Workforce Advancement Program – „SWAP“) mezi NYCU a Purdue University (stát Indiana) za účelem kultivace talentů a spolupráce ve výzkumu a výuce se zaměřením především na výrobu a IC design. NYCU má rovněž duální programy s více než 10 zeměmi včetně USA, Japonska, Indie a Belgie. Například České vysoké učení technické v Praze vyjednalo v posledních letech výzkumné programy s National Taiwan University of Science and Technology a s National Taipei University of Technology a jedno z jejich zaměření jsou právě polovodiče. Z jednání s tchajwanskými partnery vyplývá také orientace náboru studentů na jihovýchodní Asii, především na Vietnam a Thajsko.

TSMC se spojuje s technickými univerzitami za účelem společného náboru na středních školách v rámci projektu Semiconductor Popular Science Project, a to prostřednictvím vysokoškolských studentů a expertů z TSMC, kteří přednášejí na středních školách. Nedostatek pracovní síly se zdá kritický, neboť neváhají dělat nábory i na dívčích středních školách. TSMC dělá nábor také absolventů z nevědeckých a neinženýrských oborů. Rovněž investuje do zaškolení personálu například pro obsluhu výrobních linek.

Tchaj-wan má v plánu pokračovat v podpoře polovodičového odvětví a přijal průmyslovou iniciativu Chip-Driven Industry Innovation Initiative, jejíž první fáze bude realizována v letech 2024-2028 s výdaji ve výši dvou miliard USD. Tchaj-wan má také ambici udržet si celosvětově druhou pozici v IC designu. Plánuje podporovat využívání IC technologií i v dalších oblastech (chytrá výroba, biotechnologie a net-zero policy). Tato strategie bude implementována především ministerstvy školství, hospodářství, vědy a technologií. Prostředky se využijí na vybudování infrastruktury a podporu výzkumu a vývoje v oblasti IC designu jak v akademické, tak průmyslové sféře. To bude zahrnovat mezinárodní spolupráci, podporu startupů, vzdělávací centra, další investice do institutu TSRI a do výše popsaných polovodičových institutů při univerzitách. Je zřejmé, že Tchaj-wan si vychovává talenty, kteří se mají stát lídry ať už ve výzkumu nebo v průmyslovém rozvoji.

 

Autorka: Marie Leflerová, Česká ekonomická a kulturní kancelář v Tchaj-peji logo MED

Článek vyšel na serveru o moderní ekonomické diplomacii Export.cz při Ministerstvu zahraničních věcí ČR.