facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Webinář: Duševní vlastnictví a malé a střední podniky

23. 6. 2022
Webinář: Duševní vlastnictví a malé a střední podniky

Evropská Komise zve zájemce na konání třetího webináře pracovní skupiny 9 „Rady pro obchod a technologie". Ten bude zaměřen na přístup malých a středních podniků (MSP) k digitálním nástrojům.

Využívání duševního vlastnictví pro podporu podnikání má pro USA i EU zásadní význam. MSP potřebují podporu a poradenství pro spravování svých vynálezů, značek nebo výtvorů v celosvětovém měřítku a pro usnadnění přechodu na digitální a zelené technologie.

Webinář (cca 2 hodiny) se zaměří na vybraná témata související s duševním vlastnictvím v digitální ekonomice. V programu vystoupí řečníci z Evropské komise a vlády USA, kteří představí a prodiskutují témata, jež mají značný význam pro malé a střední podniky a jsou hlavní prioritou pro tvůrce politik na obou stranách Atlantiku.

Zástupci soukromého sektoru a MSP se rovněž podělí o osvědčené postupy týkající se ochrany duševního vlastnictví při realizaci mezinárodních obchodních příležitostí. Mezi další témata bude patřit význam duševního vlastnictví pro přilákání investic a také zdrojů, které malým podnikům pomohou učinit další krok při ochraně jejich duševního vlastnictví.

Jednotný patent je v závěrečné fázi implementace. Jedná se o významný úspěch EU v oblasti patentového práva. Zavede jednotný systém udělování patentů a řešení soudních sporů pro země EU, což bude přínosem pro podniky, zejména pro MSP. Evropská komise poskytne stručný přehled hlavních změn.

Webinář je naplánován na 7. července 2022 od 15.00 do 17.00 z toho důvodu, aby se ho mohly zúčastnit MSP jak z EU, tak USA. Evropská komise bude akci pořádat online s využitím nástroje Interactio, který nabízí možnost sledovat akci v různých jazycích, které si lze zvolit.

Program

 • Úvod
 • Duševní vlastnictví v prostředí digitálních technologií:
  • Význam duševního vlastnictví pro digitální ekonomiku
  • Společné problémy při ochraně duševního vlastnictví ve třetích zemích
  • Koordinace mezi USA a EU v oblasti podpory MSP na trzích třetích zemí
 • Názory podniků na úlohu duševního vlastnictví v digitální ekonomice
 • Strategické využití duševního vlastnictví k rozšíření podnikání v USA a EU:
  • Duševní vlastnictví a veřejné financování
  • Využití duševního vlastnictví pro financování ze soukromého sektoru
 • Prezentace o připravovaném jednotném patentu a jednotném patentovém soudu
 • Prezentace nástrojů a zdrojů, které MSP pomohou chránit a prosazovat jejich duševní vlastnictví:
  • prezentace platformy EUIPO pro zvyšování povědomí o duševním vlastnictví
  • prezentace amerických zdrojů pro MSP
 • Závěr

Zdroj: Úřad průmyslového vlastnictví