facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Zájem o licencování výsledků inovační činnosti v Česku stagnuje

20. 11. 2021
Zájem o licencování výsledků inovační činnosti v Česku stagnuje

Opět jen díky činnosti jediného subjektu vzrostly v Česku meziročně licenční příjmy z ochrany průmyslového vlastnictví. U patentů o čtyřicet procent, u průmyslových vzorů dokonce o více než 105 %. V celkovém pohledu však počty poskytovatelů licencí na jednotlivé předměty ochrany průmyslového vlastnictví spíše stagnují a počty nově udělených licencí klesají.

Nová data o využívání práv plynoucích z ochrany průmyslového vlastnictví zveřejnil Český statistický úřad na začátku listopadu.

Počty poskytnutých licencí mírně klesají

I když počet poskytovatelů patentů vzrostl, počet nově uzavřených licencí na patenty v roce 2020 klesnul. Na přijatých poplatcích se sice vybralo o čtyřicet procent více peněz než v předchozím roce, výrazný nárůst příjmů z licenčních poplatků je však ovlivněn činností Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd ČR, na který dlouhodobě připadá drtivá většina z celkové sumy získaných licenčních poplatků v ČR. Souhrnné licenční příjmy za ostatní subjekty zaznamenaly meziroční pokles o 13 %.

V roce 2020 bylo v Česku celkem 85 poskytovatelů licencí na patent, kteří poskytovali celkem 359 patentových licencí a obdrželi na licenčních poplatcích částku, která překročila 3 miliardy Kč. Jak je patrné z výroční zprávy o hospodaření ÚOCHB AV ČR, bezmála 2,9 miliardy korun však činily příjmy tohoto ústavu z licencí za celoživotní práci Antonína Holého a jeho týmu. Nových poskytovatelů patentových licencí bylo v minulém roce 27 a nově bylo poskytnuto celkem 67 patentových licencí.

Licencemi, které poskytují právo užívat technická řešení chráněná užitným vzorem, disponovalo vloni 88 subjektů, téměř stejně jako v předcházejícím roce. Stejně, jako v případě celkového počtu platných licencí, došlo ve srovnání s rokem 2019 k mírnému poklesu i u celkové výše zaplacených licenčních poplatků. Přijaté licenční poplatky za užitné vzory jsou výrazně nižší než příjmy z licencí za patenty – v roce 2020 činily dohromady 330 milionů korun.

ČSÚgraf2Mezi poskytovateli licencí jsou nejčastěji zastoupeny podniky s velkým odstupem následované vysokými školami. V roce 2020 poskytovalo licence na patent 47 podniků a na užitný vzor 53 podniků, v případě vysokých škol se jednalo o 16 poskytovatelů licencí na patent a 11 na užitný vzor. Mezi veřejnými výzkumnými institucemi bylo jedenáct poskytovatelů licencí na patenty a sedm na užitné vzory.

Většina licencí na patenty a užitné vzory je uzavírána mezi subjekty z České republiky. Pouhých 23 % licencí na patenty, respektive 16 % licencí na užitné vzory mířilo v roce 2020 za hranice. Nejvíce licencí na patenty bylo v roce 2020 poskytnuto subjektům z Německa a Spojených států, které jsou také za posledních 10 let nejvýznamnějším nabyvatelem licencí z Česka. Licence na užitné vzory, které mířily v roce 2020 za hranice České republiky, končily zejména v zemích EU, nejčastěji na Slovensku.

ČSÚgraf1

Z pohledu licenčních poplatků za další sledované druhy ochrany duševního vlastnictví dosahují nejvyššího významu za posledních 10 let licence na know-how, přestože v roce 2020 dosáhly nejvyšších příjmů licence na průmyslové vzory. Ty jsou však ovlivněny velkými subjekty a vyšším podílem příjmů za nově udělené licence.

Kompletní data o využívání práv plynoucích z ochrany průmyslového vlastnictví v České republice naleznete na webu ČSÚ.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JS)

Zdroj: ČSÚ, ÚOCHB AV ČR