facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Co je to zveřejnění a proč je důležité pro patenty a užitné vzory?

22. 2. 2022
Co je to zveřejnění a proč je důležité pro patenty a užitné vzory?

PatentEnter s.r.o., společnost patentových zástupců poskytující služby v oblasti ochrany duševního vlastnictví, v následujícím článku odpoví na otázky, co je to zveřejnění a proč je důležité pro patenty a užitné vzory. Součástí článku je také video. 

Na úvod je potřeba vysvětlit samotný pojem „zveřejnění“. Zveřejněním se myslí zpřístupnění technického řešení veřejnosti tak, aby se s ním mohla seznámit. Veřejnost je chápána v co nejširším slova smyslu, tzn. je to kdokoli, kdo není vázaný mlčenlivostí. (Například patentoví zástupci mají ze zákona povinnost mlčenlivost zachovávat.)

Zveřejnění může být provedeno písemně (ve vědeckém článku, v propagačních materiálech, …), ústně (na konferenci, vyzrazením řešení osobám bez povinnosti mlčenlivosti), uvedením na trh (prodáváním produktu) nebo jeho vystavením na veletrhu.

Zveřejnění nelze vzít zpět a co je jednou zveřejněné, už není nové. Stává se totiž stavem techniky.

Proč je to tak důležité? Při patentovém řízení je potřeba, aby Vaše řešení splňovalo několik podmínek. Jednou z nich je právě novost. Takže pokud něco zveřejníte před podáním přihlášky, bude na řešení v přihlášce nahlíženo jako na známé, nikoli nové, a sami se o patent připravíte.

Kdy vlastní řešení zveřejňovat?

Ideálně co nejpozději. Vaše přihláška vynálezu (patentu) je zveřejněna úřadem až 18 měsíců od jejího podání. Do té doby je na vás, kdy a jestli se ke zveřejnění rozhodnete. Určitě ale vyčkejte alespoň do doby, dokud nedostanete výsledek úplného průzkumu příslušného úřadu. Platí to zejména v případě, že podáváte přihlášku v rané fázi vývoje. Nároky definující rozsah patentové ochrany totiž mohou být příliš obecné a přihláška vám může být vrácena. V takové chvíli můžete přihlášku vzít zpět a podat přihlášku novou. Pokud ale v mezičase své řešení zveřejníte, nebude vaše přihláška splňovat podmínku novosti.

Co dělat, když jste řešení už zveřejnili?

V České republice máte i po zveřejnění možnost získat monopol nebo ochranu vašeho řešení. Umožňuje to užitný vzor, pokud o něj požádáte do šesti měsíců od zveřejnění. Toto ustanovení platí pouze pro vaše vlastní zveřejnění. V jakémkoli jiném případě nelze získat ani užitný vzor.

Tento postup však nedoporučujeme, protože nemůžete náležitě nárokovat datum priority v zahraničí. (Datum priority je shodné s datem podání Vaší první přihlášky stejného řešení - i ve stejném rozsahu - v jiné zemi, podáte-li zahraniční přihlášku do 12 měsíců od první přihlášky.).

Jak využít zveřejnění pro omezení konkurence?

Pokud nemáte ambice získat monopol nebo ochranu pro vaše řešení, můžete využít průmyslových práv k omezení konkurence. V některých případech pro vás totiž může být výhodné blokovat cizí snahy o získání monopolu. V tomto případě je zveřejnění dobrým krokem i pro vás, ale i to má určité náležitosti.

Aby omezení zveřejněním bylo dobře prokazatelné před příslušnými úřady, většinou nestačí pouze váš výrobek prodávat.

Je obtížné prokazovat, že konkrétní výrobek byl uveden na trh, a také k jakému datu byl na trh uveden. Případné vydávané propagační materiály pak často neobsahují popis podstatných součástí řešení, a navíc i zde se těžko dokazuje datum zveřejnění.

Pro tento účel se využívá kvalifikované (defenzivní) zveřejnění, jehož cílem je zpřístupnit dané řešení tak, aby jej příslušný úřad mohl nalézt a namítat konkurenci. Kvalifikovaně zveřejnit své řešení můžete například ve specializovaných internetových databázích.

V České republice (a některých dalších státech) máte ještě další možnost – užitný vzor. Vzhledem k tomu, že není vaším cílem monopolizace, zaplatíte pouze 1000 Kč za přihlášku. Ta je zveřejněna společně se zápisem v řádu několika měsíců. Velkou výhodou je, že žádné úřady na světě nebudou zpochybňovat datum zveřejnění, které je provedeno „českým patentovým úřadem“ (Úřadem průmyslového vlastnictví).

Pokud chcete předejít formálním problémům a zdržením, případně řízení urychlit, obraťte se na patentového zástupce. I náklady na něj budou nízké, protože neprovádí věcné změny, ale pouze upravuje formu.

Tento užitný vzor pak může být namítán konkurenci v jejím patentovém řízení, a navíc můžete účinně proaktivně zasahovat do dalších přihlášek a řízení, které by s vaším užitným vzorem mohly být v kolizi.

Bližší informace ke zveřejnění řešení najdete v přiloženém videu.

 

 

 

Zdroj: patententer.jpg


PatentEnter s.r.o. je společnost patentových zástupců poskytující služby v oblasti ochrany duševního vlastnictví zahrnující ochranu technických inovací patenty či užitnými vzory, ochranu značky prostřednictvím ochranných známek a ochranu vzhledu výrobků průmyslovými vzory.

S naším týmem pomáháme velkým i malým podnikům, start-upům i akademickým institucím chránit nové nápady. Spolupracujeme i s dalšími odborníky a kancelářemi v České republice i v zahraničí, díky čemuž umíme stejný rozsah služeb zajistit prakticky po celém světě.