facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Duševní vlastnictví

Duševní vlastnictví

ochrana duševního vlastnictví, autorské právo, průmyslové právo

Evropský patentový úřad nabízí prostor pro veřejnou konzultaci a získání zpětné vazby od evropských uživatelů patentového systému s cílem harmonizace patentového práva. Úřad průmyslového vlastnictví (ÚPV) proto žádá tuzemské uživatele o vyplnění dotazníku, který bude sloužit jako podklad celkového přehledu.

7. 4. 2022

Technologické centrum AV ČR

PatentEnter s.r.o., společnost patentových zástupců poskytující služby v oblasti ochrany duševního vlastnictví, v následujícím článku odpoví na otázky, co je to zveřejnění a proč je důležité pro patenty a užitné vzory. Součástí článku je také video. 

22. 2. 2022

PatentEnter s. r. o.

Jak patent, tak užitný vzor patří mezi možnosti ochrany Vašeho nápadu. Každý z nich však poskytuje jiný rozsah ochrany a pojí se s nimi různé náležitosti nutné k jejich získání. K čemu je tedy dobré využít užitný vzor a kdy se Vám vyplatí usilovat o patent?

3. 2. 2022

PatentEnter s. r. o.

Dne 19. ledna 2022 vstoupil do přípravné fáze projekt Jednotného patentu EU (Unitary Patent, UP) a Jednotného patentového soudu (Unified Patent Court, UPC). Smyslem tohoto článku je poskytnout praktický úvod do tohoto komplexního tématu.

27. 1. 2022

HARBER IP s.r.o. 

Český svaz vynálezců a zlepšovatelů zve na on-line seminář Novinky ze světa duševního vlastnictví, který se bude konat 16. února 2022 od 10.00 hodin.

21. 1. 2022

Úřad průmyslového vlastnictví

Opět jen díky činnosti jediného subjektu vzrostly v Česku meziročně licenční příjmy z ochrany průmyslového vlastnictví. U patentů o čtyřicet procent, u průmyslových vzorů dokonce o více než 105 %. V celkovém pohledu však počty poskytovatelů licencí na jednotlivé předměty ochrany průmyslového vlastnictví spíše stagnují a počty nově udělených licencí klesají.

20. 11. 2021

Vědavýzkum.cz

Do 20. září 2021 mátě možnost vyplnit dotazník ke konzultaci Stakeholders consultation on the Guiding Principles for Knowledge Valorisation. Výsledky konzultace poskytnou důležitou zpětnou vazbu pro spoluvytváření hlavních zásad zhodnocení znalostí a kodexu postupů pro využívání duševního vlastnictví.

15. 9. 2021
Ze zahraničí
Array
(
)

Letní škola věnovaná duševnímu vlastnictví pod patronací mezinárodní organizace WIPO se nezadržitelně blíží! Pokud jste se právě vrátili z dovolené, nic není ztraceno - registraci jsme prodloužili až do 5. září 2021.

31. 8. 2021

Univerzita Karlova

Většina technických znalostí je obsažena výlučně v patentové literatuře, která dnes čítá přes 140 milionů dokumentů. Současné pokročilé nástroje k vyhledávání a strojové překlady poskytují ideální cestu, jak získat relevantní informace o konkurenčních řešeních v daném oboru nebo dokonce návod k vyřešení konkrétního technického detailu. Většinu takto zveřejněných řešení je přitom možné volně použít.

23. 8. 2021

PatentEnter

Patenty, ochranné známky, autorská práva. Otázky duševního vlastnictví se dotýkají všech odvětví vědecké činnosti, ale i podnikání. Intenzivní letní škola Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO), kterou spolupořádají Centrum pro přenos poznatků a technologií Univerzity Karlovy (CPPT) společně s Úřadem průmyslového vlastnictví ČR a spolkem Transfera.cz, se uskuteční online od 6. do 17. září 2021.

15. 8. 2021

Univerzita Karlova