facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Duševní vlastnictví

Duševní vlastnictví

ochrana duševního vlastnictví, autorské právo, průmyslové právo

Koncem roku 2022 vyšlo poslední číslo časopisu Průmyslové vlastnictví, který vycházel v nezměněné podobě posledních více než 30 let. Tento časopis nahradil v roce 2023 zcela nový časopis Duševní vlastnictví. Nový časopis je i nadále vydáván Úřadem průmyslového vlastnictví, avšak nově je orientován na celou oblast duševního vlastnictví.

25. 3. 2023

David Karabec

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR v rámci podpory inovativnosti a konkurenceschopnosti malých a středních českých podniků vyhlásilo výzvu Inovační vouchery – ochrana práv průmyslového vlastnictví, která jim umožní získat zpět 75 % vynaložených prostředků na zajištění ochrany průmyslovými právy.

3. 2. 2023

PatentEnter, s.r.o.

Dne 19. 1. 2022 vstoupil do přípravné fáze projekt Jednotného patentu EU (Unitary Patent, UP) a Jednotného patentového soudu (Unified Patent Court, UPC). Očekává se, že systém UP a UPC vstoupí v účinnost k 1. 4. 2023. O tom, jak postupovat při podávání žádosti o Jednotný patent EU, píše Petra Fousková ze společnosti Harber IP.

21. 11. 2022

Harber IP

Evropský patentový úřad vydal studii, která poukazuje na velký nepoměr počtu žen vynálezkyň v porovnání s vynálezci. Přečtěte si, jak jsou na tom různé státy či v jakých oborech ženy vynalézají nejvíce. 

10. 11. 2022

Úřad průmyslového vlastnictví

Patentová ochrana hraje důležitou roli i ve zdravotnictví. Proč je důležité již v raných fázích výzkumu přemýšlet o otázkách možné průmyslově právní ochrany a jaká je cesta k udělení patentu, exkluzivně v rozhovoru pro Lékařskou fakultu Masarykovy Univerzity přibližuje patentová zástupkyně Kateřina Hartvichová, spoluzakladatelka patentové kanceláře HARBER IP, s.r.o.

26. 10. 2022

Masarykova univerzita

V České republice se i během období pandemie podařilo udržet vysoký počet podaných přihlášek a zapsaných ochranných známek. Podle Úřadu průmyslového vlastnictví bylo v roce 2021 v porovnání s rokem 2020 podáno podobné množství přihlášek ochranných známek a srovnatelný počet byl i zapsán.

24. 8. 2022

Úřad průmyslového vlastnictví

Ochranná známka platí pouze na území, kde byla zapsána, dokud jsou placeny její obnovovací poplatky, nebo není zrušena. A přestože celosvětová ochrana může znít lákavě, je ve skutečnosti finančně velmi nákladná a ve většině případů zbytečná.

9. 8. 2022

PatentEnter s.r.o.

Vedle podaných patentových přihlášek stále klesá i počet udělených patentů i ochran užitného vzoru. To vyplývá z údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ) a dat Úřadu průmyslového vlastnictví České republiky (ÚPV). V roce 2021 bylo subjekty z Česka podáno 541 patentových přihlášek.

26. 6. 2022

Vědavýzkum.cz

Evropská Komise zve zájemce na konání třetího webináře pracovní skupiny 9 „Rady pro obchod a technologie". Ten bude zaměřen na přístup malých a středních podniků (MSP) k digitálním nástrojům.

23. 6. 2022

Úřad průmyslového vlastnictví

Výzkumná skupina profesora Františka Štěpánka z VŠCHT Praha řeší již čtvrtým rokem projekt Robotický nanolékárník: Výrobní procesy budoucnosti pro personalizovaná terapeutika. Jeho hlavní motivací je takzvaná personalizovaná medicína – snaha o to, aby léčiva mohla být připravována každému pacientovi na míru včetně kombinací vícero účinných látek v dávkách, které jsou pro daného pacienta potřeba.

21. 5. 2022

VŠCHT v Praze