facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Duševní vlastnictví

Duševní vlastnictví

ochrana duševního vlastnictví, autorské právo, průmyslové právo

Evropský patentový úřad vydal studii, která poukazuje na velký nepoměr počtu žen vynálezkyň v porovnání s vynálezci. Přečtěte si, jak jsou na tom různé státy či v jakých oborech ženy vynalézají nejvíce. 

10. 11. 2022

Úřad průmyslového vlastnictví

Patentová ochrana hraje důležitou roli i ve zdravotnictví. Proč je důležité již v raných fázích výzkumu přemýšlet o otázkách možné průmyslově právní ochrany a jaká je cesta k udělení patentu, exkluzivně v rozhovoru pro Lékařskou fakultu Masarykovy Univerzity přibližuje patentová zástupkyně Kateřina Hartvichová, spoluzakladatelka patentové kanceláře HARBER IP, s.r.o.

26. 10. 2022

Masarykova univerzita

V České republice se i během období pandemie podařilo udržet vysoký počet podaných přihlášek a zapsaných ochranných známek. Podle Úřadu průmyslového vlastnictví bylo v roce 2021 v porovnání s rokem 2020 podáno podobné množství přihlášek ochranných známek a srovnatelný počet byl i zapsán.

24. 8. 2022

Úřad průmyslového vlastnictví

Ochranná známka platí pouze na území, kde byla zapsána, dokud jsou placeny její obnovovací poplatky, nebo není zrušena. A přestože celosvětová ochrana může znít lákavě, je ve skutečnosti finančně velmi nákladná a ve většině případů zbytečná.

9. 8. 2022

PatentEnter s.r.o.

Vedle podaných patentových přihlášek stále klesá i počet udělených patentů i ochran užitného vzoru. To vyplývá z údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ) a dat Úřadu průmyslového vlastnictví České republiky (ÚPV). V roce 2021 bylo subjekty z Česka podáno 541 patentových přihlášek.

26. 6. 2022

Vědavýzkum.cz

Evropská Komise zve zájemce na konání třetího webináře pracovní skupiny 9 „Rady pro obchod a technologie". Ten bude zaměřen na přístup malých a středních podniků (MSP) k digitálním nástrojům.

23. 6. 2022

Úřad průmyslového vlastnictví

Výzkumná skupina profesora Františka Štěpánka z VŠCHT Praha řeší již čtvrtým rokem projekt Robotický nanolékárník: Výrobní procesy budoucnosti pro personalizovaná terapeutika. Jeho hlavní motivací je takzvaná personalizovaná medicína – snaha o to, aby léčiva mohla být připravována každému pacientovi na míru včetně kombinací vícero účinných látek v dávkách, které jsou pro daného pacienta potřeba.

21. 5. 2022

VŠCHT v Praze

Úřad průmyslového vlastnictví žádá uživatele patentového systému o spolupráci při provádění veřejné konzultace, která se zaměřuje na nejdůležitější aspekty harmonizace hmotného patentového práva.

26. 4. 2022

ÚPV

Evropský patentový úřad nabízí prostor pro veřejnou konzultaci a získání zpětné vazby od evropských uživatelů patentového systému s cílem harmonizace patentového práva. Úřad průmyslového vlastnictví (ÚPV) proto žádá tuzemské uživatele o vyplnění dotazníku, který bude sloužit jako podklad celkového přehledu.

7. 4. 2022

Technologické centrum AV ČR

PatentEnter s.r.o., společnost patentových zástupců poskytující služby v oblasti ochrany duševního vlastnictví, v následujícím článku odpoví na otázky, co je to zveřejnění a proč je důležité pro patenty a užitné vzory. Součástí článku je také video. 

22. 2. 2022

PatentEnter s. r. o.