facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Způsoby přihlašování ochranných známek v ČR a zahraničí

9. 8. 2022
Způsoby přihlašování ochranných známek v ČR a zahraničí

Ochranná známka platí pouze na území, kde byla zapsána, dokud jsou placeny její obnovovací poplatky, nebo není zrušena. A přestože celosvětová ochrana může znít lákavě, je ve skutečnosti finančně velmi nákladná a ve většině případů zbytečná.

stock soudcovskekladivko

V současnosti existují tři cesty, jakými můžete přistupovat k ochraně označení v závislosti na území – národní, regionální a mezinárodní.

Národní ochranná známka

U národních přihlášek se postupuje tak, že na každý příslušný úřad dané země podáváte přihlášku vlastní. Vyplatí se, když máte zájem o ochranu v relativně malém počtu zemí, ale zase se zvyšuje administrativní zátěž a s tím související obtížnější management přihlášek. 

V ČR je příslušnou autoritou Úřad průmyslového vlastnictví a poplatky začínají na 5 000 Kč. Pokud zde máte trvalé bydliště (v případě fyzické osoby) nebo sídlo společnosti (v případě právnické osoby), nemusíte využívat služeb zástupce a můžete přihlášku podat sami.

Stejně tomu tak je i v zahraničí – přihlášku lze podat kdekoli, ale pokud na daném místě nemáte sídlo, svou pobočku či trvalé bydliště, musíte využít služeb místního zástupce. To zápis známky prodražuje.

Regionální ochranná známka

Pokud působíte (nebo plánujete působit) ve více zemích Evropy, určitě zvažte ochrannou známku Evropské unie. Její výhodou totiž je, že podáte jednu přihlášku a zaplatíte pouze jeden poplatek (začíná na cca 20 000 Kč). Ochranu ale tímto způsobem získáte ve všech členských státech EU. Tím si nejen ušetříte práci s následnou správou přihlášky, ale jde také o ekonomicky velmi výhodné řešení. Zvláště pokud potřebujete ochrannou známku ve více než dvou zemích.

Tuto přihlášku podáváte u Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví, který sídlí ve Španělsku. Stejně jako národní přihlášku i přihlášku EU můžete podat sami, pokud v některém ze států EU máte sídlo či trvalé bydliště.

Její nevýhodou je, že s větším územním rozsahem ochrany roste i počet známek, se kterými může být ta vaše v kolizi. Pokud by tedy proti vaší přihlášce vystoupil někdo, kdo v některém členském státu vlastní i pouze jednu národní ochrannou známku, mělo by to vliv na celou přihlášku, nikoli pouze na konkrétní území.

Pokud přihlášku EU zvažujete, věnujte zvýšenou pozornost starším ochranným známkám. Zatímco rešerše národních přihlášek můžete zvládnout i sami, pro evropskou rešerši doporučujeme – vzhledem k rozsahu ochrany a počtu platných známek – oslovit odborníka.

Mezinárodní ochranná známka

Jestli uvažujete o ochraně ve více zemích světa, můžete využít mezinárodní přihlášku zprostředkovanou Světovou organizací duševního vlastnictví v Ženevě. Opět stačí podat jednu přihlášku v jednom jazyce a zaplatit jednu sadu poplatků (začínají na cca 16 000 Kč), a můžete zažádat o ochranu ve více než 100 zemích.

Mezinárodní zápis má několik podmínek:

  • Vztahuje se pouze na členské země Madridské dohody a jejího Protokolu,
  • musíte mít již podanou jednu přihlášku v některé z členských zemí, na této přihlášce bude mezinárodní zápis založen,
  • je po dobu pět let závislý právě na zápisu této přihlášky v některé z členských zemí (pokud tedy dojde k jejímu zániku, bude zrušena i na mezinárodní úrovni).

Ochrana, kterou touto cestou získáte, je shodná s národní přihláškou daných zemí. Na rozdíl od národní přihlášky ale nemusíte využívat služeb zástupce v každé zemi (pokud nepotřebujete reagovat na výměr úřadu nebo námitky), což činí dosažení ochrany značně finančně přívětivější. Díky mezinárodnímu zápisu navíc nemusíte spravovat přihlášek několik, ale pouze jednu.

Jaký způsob přihlašování ochranné známky tedy vybrat?

Stejně jako kterýkoli jiný způsob ochrany vašeho duševního vlastnictví i ochranná známka závisí na vaší obchodní strategii a cílech. Určitě zvažte své klíčové trhy a trhy konkurence, ale nezapomínejte ani na objem administrativní zátěže, kterou s sebou různé způsoby přihlašování přináší.

 

Na poplatky za přihlášky ochranných známek můžete v roce 2022 získat dotaci až do výše 1 500 EUR pomocí IDEAS POWERED FOR BUSINESS FUND.

 patententer

Zdroj: PatentEnter s.r.o.


PatentEnter s.r.o. je společností patentových zástupců poskytující služby v oblasti ochrany duševního vlastnictví zahrnující ochranu technických inovací patenty či užitnými vzory, ochranu značky prostřednictvím ochranných známek a ochranu vzhledu výrobků průmyslovými vzory.

S vlastním týmem specialistů zajišťuje, aby ochrana duševního vlastnictví byla v souladu s obchodními cíli svých klientů. Díky spolupráci s odborníky po celém světě umí zajistit stejný rozsah služeb prakticky po celém světě.