facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Vyšel nový časopis o duševním vlastnictví

25. 3. 2023
Vyšel nový časopis o duševním vlastnictví

Koncem roku 2022 vyšlo poslední číslo časopisu Průmyslové vlastnictví, který vycházel v nezměněné podobě posledních více než 30 let. Tento časopis nahradil v roce 2023 zcela nový časopis Duševní vlastnictví. Nový časopis je i nadále vydáván Úřadem průmyslového vlastnictví, avšak nově je orientován na celou oblast duševního vlastnictví.

Změně obsahu odpovídá i výrazná obměna redakční rady, která je zodpovědná za obsahové a tematické složení časopisu. Redakční rada zahrnuje nejen experty z oblasti průmyslových práv, ale nově také experty z oblasti práv autorských, státní správy, vysokých škol, soudů, jakož i další experty z řad patentových zástupců a advokátů specializovaných na ochranu duševního vlastnictví.

Sluší se připomenout, že vydávání časopisu zaměřeného na průmyslověprávní problematiku má u nás dlouhou tradici. Již začátkem 50. let minulého století byly právními předchůdci dnešního Úřadu průmyslového vlastnictví, tj. Úřadem pro patenty a vynálezy a posléze Federálním úřadem pro vynálezy, vydávány odborné měsíčníky s názvem Technická politika – časopis pro vynálezy, zlepšovatelství, ochranné známky a chráněné vzory, dále Ochranné známky a chráněné vzory – časopis pro průmyslovou právní ochranu z oboru ochranných známek a chráněných vzorů a v neposlední řadě časopis Vynálezy. Posledně jmenovaný byl postupem doby přejmenován na Vynálezy a zlepšovací návrhy a vycházel až do konce roku 1990. Jeho přímým nástupcem se pak stal časopis Průmyslové vlastnictví, který začal vycházet od roku 1991, jeho vydávání bylo ukončeno v roce 2022.

Časopis s názvem Duševní vlastnictví bude vycházet čtvrtletně, ve formátu A4 a ve zcela novém designu a moderní grafické podobě - Duševní vlastnictví 1 (pdf, 2,7 MB), doplněné i listovací elektronickou verzí - Duševní vlastnictví 1. Obsahově je časopis doplněn o zcela nové rubriky, zejména o vysoce odborné recenzované články, a také o další části, které přispívají k větší informovanosti čtenářů.

Časopis ocení nejenom patentoví zástupci a specializovaní advokáti, ale také široká odbornou veřejnost, zejména z oblasti vysokých škol, univerzit, výzkumných a vývojových pracovišť, jakož i zájemci z malých a středních podniků, státní správy a soudů.

Podoba časopisu Duševní vlastnictví se bude i nadále vyvíjet s ohledem na požadavky praxe i čtenářů.

DusVlastnictvi

 

Autor: David Karabec