facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Co lze financovat z OP TAK? Patenty i ochranné známky.

3. 2. 2023
Co lze financovat z OP TAK? Patenty i ochranné známky.

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR v rámci podpory inovativnosti a konkurenceschopnosti malých a středních českých podniků vyhlásilo výzvu Inovační vouchery – ochrana práv průmyslového vlastnictví, která jim umožní získat zpět 75 % vynaložených prostředků na zajištění ochrany průmyslovými právy.

patent1

Získejte zpět až 500 000 Kč výdajů za patenty, ochranné známky, užitné i průmyslové vzory vzniklých v rámci Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK) výzvy. 

Mezi způsobilé výdaje patří: 

  • Příprava a zpracování přihlášek patentů, užitných vzorů, ochranných známek a/nebo průmyslových vzorů
  • Poradenství a konzultace
  • Související rešerše
  • Překlady a další poplatky spojené se zahraniční ochranou
  • Správní poplatky (pokud byly hrazené patentovým zástupcem)

Žadatelé mohou usilovat o proplacení těch výdajů, které vznikly v souvislosti ochranou konkrétního projektu (vynálezu, značky, designu, výrobku, případně technického řešení), a to v období od 1. 1. 2021 do zveřejnění patentové přihlášky, nebo registrace ostatních průmyslových práv, nejdéle však do 31. 8. 2025.

Počet žádostí na žadatele není omezen, přičemž minimální výše podpory na žádost při 75% dotaci činí 50 000 Kč bez DPH, maximální pak 500 000 Kč bez DPH.

Při podání žádosti o podporu je nutné doložit potvrzení o podání přihlášky na příslušný úřad a smlouvu s patentovým zástupcem. O podporu nelze žádat, pokud již byl projekt ukončen, a tedy došlo ke zveřejnění patentové přihlášky, nebo registraci ochranné známky, užitného nebo průmyslového vzoru.

Projekty, které již byly ze stejné výzvy podpořeny, nejsou znovu způsobilé. Nelze tedy podat jednu žádost na českou patentovou přihlášku a později další na mezinárodní nebo zahraniční patentovou přihlášku stejného vynálezu. Všechny přihlášky týkající se jednoho vynálezu, na které chcete dotaci čerpat, musí být obsaženy v jedné žádosti o dotaci (a tedy už v době podání žádosti o podporu podány k příslušným úřadům, ale nezveřejněny).

Součástí podmínek pro žadatele o dotaci je uvedení skutečného majitele v Evidenci skutečných majitelů a zveřejnění výkazů zisku a ztráty za poslední 2 účetní období. Výzva spadá do režimu de minimis a je určena malým a středním podnikům se sídlem mimo NUTS2 Praha, jejichž předmět podnikání koresponduje s předmětem projektu dle CZ-NACE. Do výzvy se mohou zapojit také organizace pro výzkum a šíření znalostí a fyzické osoby s IČO.

Bližší informace o výzvě najdete na stránkách Agentury pro podnikání a inovace, případně se neváhejte obrátit na společnost patentových zástupců PatentEnter, která vedle zajištění expertních služeb patentových zástupců také administrativně pomáhá zájemcům s vyřízením dotace.

 

Zdroj: PatentEnter, s.r.o.